Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът на община Кърджали определи местата за поставяне на агитационни материали за предстоящите избори

 17 Май 2005

Със заповед кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис определи местата, които могат да се ползват за поставяне на агитационни материали на предизборната кампания на политическите партии и коалиции, иницаитивните комитети и отделните кандидати на територията на град Кърджали. Това са: колонада пред входа на читалище "Обединение"; 4-ри броя стени на оградата на училище "П.К.Яворов"; подпорните стени на ул. "Кл.Охридски". Посочени са в заповедта на градоначалника и конкретните улици и места, където са поставени табла за обяви, афиши и съобщения, които могат да се ползват за преизборна агитация от партиите, коалициите, инициативните комитети и отделните кандидати. За поставяне на билбордове и платна с агитационни материали на други места, извън определените в заповедта е необходимо съгласуване с главният архитект на община Кърджали. Кметовете на кметства и кметските наместници определят местата за поставяне на тези материали на територията на кметствата, без училищата и сградите на кметствата. Със заповедта се забранява унищожяването и заличаването на агитационни материали поставени на места по установения ред до края на избирателната кампания. От своя страна таблата трябва да бъдат приведени в годен за ползване вид, както и почистени след изборите. Препис от заповедта на кмета ще бъде връчена на представителите на партии и коалици, инициативните комитети и на фирмата "ОЧБ" за сведение и изпълнение. Контролът по изпълнение на заповедта е възложена на секретаря на община Кърджали Сезгин Бекир.


 Прочитания: 2014 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign