Панорамен изглед на Кърджали


Начало Архив на новините

Архив за месец: Август - 2014 г.

90 ученици от община Кърджали заминаха на скаутски лагер в Истанбул

 03 Август 2014
Вчера, 02.08.2014 г., в бизнесинкубатора се проведе родитело-ученическа среща на отряда от Община Кърджали за международния скаутски лагер в гр.Истанбул, РТурция. Кмета на Община Кърджали инж.Хасан Азис приветства скаутите като им пожела весели приключения и успех.

“В и К” ООД КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА

 04 Август 2014
Водата в Кърджали и Момчилград все още не е годна за пиене. Водата във водопроводната мрежа на Кърджали, Момчилград и 35 села от региона продължава да бъде негодна за пиене и готвене. На изход от Пречиствателната станция за питейни води „Енчец"...

Даниела Коджаманова е назначена за директор на РИМ

 04 Август 2014
Със заповед на Кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис за директор на РИМ-Кърджали от 1 август 2014 г. е назначена Даниела Коджаманова.

ПОКАНА № 7

 05 Август 2014
На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам на 8.08.2014 г. /петък/ от 14.00 ч. в голямата зала на „Бизнесинкубатора” заседание при следния проекто-дневен ред:

СЪОБЩЕНИЕ

 06 Август 2014
Община Кърджали, обявява свободни места за почивна база Ахтопол, за смени:

Дъждовница отново с амбициозна лятна програма

 07 Август 2014
, която се превърна в метафора на креативност и сцена за изкуство, това лято отново посреща гости. Международният пленер „Арт хоризонти”, който се провежда от 2006 г. досега, ще събере в селото 18 артисти от България, Турция, Румъния, Словения, Финландия, Косово и САЩ.

„ВиК” извършва масирана дезинфекция в събота и неделя

 08 Август 2014
“ВиК” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от яз. “Боровица” – гр. Кърджали, гр. Момчилград и 35 села, че на 9 август (събота) и 10 август (неделя) ще се извърши масирана дезинфекция на водопроводната мрежа.

Празничен концерт-събор на Голяма Богородица в кв. Гледка

 11 Август 2014
На 15 август /петък/ от 17,30 ч. на площада пред храм ”Св.Успение Богородично” в кв.„Гледка” ще се проведе празничен концерт-събор по случай големия християнски празник. В програмата участват оркестър „Кайнаци” от с.Тополово и самодейци при читалище „Родопски фар 1938"

Предупреждение за високи температури

 12 Август 2014
През следващите дни са обявени високи температури на територията на цялата страна. Бъдете много внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рисковете.

"В и К" ООД КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА

 15 Август 2014
На 19.08.2014 г. /вторник/ в 8.00 часа ще се спре водата от яз. „Боропица" за отстраняване на две аварии по магистралния водопровод. Уведомява абонатите, живеещи в...

Инж. Хасан Азис получи Националната програма за развитие на България до 2020 г.

 18 Август 2014
Екпертите от Областния информационен център подариха на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис Националната програма за развитие на България до 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 19 Август 2014
Община Кърджали, обявява свободни места за почивна база Ахтопол, за смени: - IX смяна: 28.08.2014 г. – 06.09.2014 г. - X смяна: 07.09.2014 г. – 16.09.2014 г.

Наши скаути се завърнаха от лагер в Истанбул

 19 Август 2014
На 10.08.2014 г., след едноседмичен престой от Международния скаутски лагер в гр.Истанбул, РТурция се завърнаха отрядите на момичета и момчета от Община Кърджали.

Съобщение

 20 Август 2014
Във връзка с изпълнението на СМР по проект Интегриран воден проект за Кърджали, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО движението в следния участък:...

З А П О В Е Д

 22 Август 2014
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.99, ал.1, т.2 от АПК и във връзка с подадено Възражение с вх.№94-В4-12/20.08.2014 г., придружено с подписка от населението на с.Петлино, община Кърджали отменям:

З А П О В Е Д

 22 Август 2014
На основание чл. 44, aл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112 ал.1, от Закона за горите и чл. 49, ал. 1,т.1 и чл. 55, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., и във връзка с Решение №166 от 15.07.2014г. на Общински съвет – Кърджали

Тръжна документация

 22 Август 2014
Т Р Ъ Ж Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000147, ПОДОТДЕЛ 513 „Д” В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЮЛЯКОВО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

З А П О В Е Д

 22 Август 2014
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение № 168 от 15.07.2014 г. на Общински съвет Кърджали

Инж.Хасан Азис и Ева Жечева обсъдиха реализацията на проект „Дом за всяко дете”

 22 Август 2014
Инж.Хасан Азис и Ева Жечева обсъдиха реализацията на проект „Дом за всяко дете”. Бе дадена висока оценка за новоизградените три ЦНСТ и Защитено жилище в Кърджали

В и К" ООД КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА

 25 Август 2014
Водата в Кърджали, Момчилград и 35 села е годна за пиене, готвене и битови нужди от 25.08.2014 г. На основание писмо на РЗИ с Изх. № 1676 / 25.08.2014 г. обявявам водата във водопроводната мрежа ...

Политическите партии и коалиции се договориха за представителствата в СИК

 27 Август 2014
Политическите сили се споразумяха за разпределението на местата в СИК на територията на община Кърджали за провеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Нещотърсачи на чудеса в Дъждовница

 28 Август 2014
18 млади творци намират пространство за своите експерименти в рамките на 9-тия международен пленер „Арт хоризонти”, който се организира от Арт движение Кръг и община Кърджгали

ПРИЕМНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

 28 Август 2014
Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) открива приемна за потребители на телекомуникационни услуги в гр. Кърджали. Експерти на КРС ще окажат съдействие и консултация на потребителите от гр. Кърджали2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign