Панорамен изглед на Кърджали


Начало Архив на новините

Архив за месец: Септември - 2021 г.

ОСНВ и ПИЦ Кърджали организират благотворителна кампания в подкрепа на хора със зависимости

 01 Септември 2021
Кампанията стартира от днес и ще продължи до 20.09.2021г. Вие може да помогнете като дарите трайни хранителни продукти и хигиенни материали: макаронени изделия, брашно, олио, захар, бобови култури, консерви, сапуни, прахове и други подобни на изброените.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА

 01 Септември 2021
Във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическата част на ПИРО-Кърджали Община Кърджали организира работна среща с представители на местния бизнес и заинтересованите страни в сферата на икономическото и териториалното развитие.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА

 01 Септември 2021
Във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическата част на ПИРО-Кърджали Община Кърджали организира работна среща с представители на учебни заведения, образователни институции, синдикати и неправителствени организации, работещи в сферата на образованието.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА

 01 Септември 2021
Във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическата част на ПИРО-Кърджали Община Кърджали организира работна среща с представители на културните институции, читалища и неправителствени организации, работещи в сферата на културата и туризма.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА

 01 Септември 2021
Във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическата част на ПИРО-Кърджали Община Кърджали организира работна среща с представители на институции и  неправителствени организации, работещи в сферата на здравеопазването и социалните дейности.

Икономическото и териториалното развитие на община Кърджали във фокуса на работна среща с местния бизнес

 02 Септември 2021
Работна среща с представители на  местния бизнес и заинтересованите страни в сферата на икономическото и териториалното развитие се проведе, тази сутрин, в сградата на Бизнес инкубатора в Кърджали. Тя бе първата от поредицата такива организирана от община Кърджали във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическа част на План за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Кърджали).

Работна среща с представители от сфера „Образование”

 02 Септември 2021
Състоянието на сградния фонд на голяма част от държавните училища и на тези общинска собственост, които не са ремонтирани към момента бе един от проблемите посочени в рамките на работната среща с представители от сфера „Образование“. Тя бе организирана във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическа част на План за интегрирано развитие на община Кърджали за периода 2021-2027 г.

Работна среща с представители на сфери „Култура ” и „Туризъм”

 02 Септември 2021
Представители на културни институции, читалища, туроператори и общинска администрация  се включиха в третата организирана днес работна среща във връзка с изготвянето на аналитичната и стратегическата част на План за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г./ ПИРО-Кърджали/

3000 пакета с ашуре ще бъдат раздадени на жители на община Кърджали по повод едноименния празник

 03 Септември 2021
За 15 юбилейна година Община Кърджали организира празника „Ашуре”, който традиционно събира и мюсюлмани, и християни, на Пазара на производителите. Заради КОВИД пандемията и избягване на струпването на много хора, през тази това няма да се случи там. Над 3000 пакета с вкусния десерт ще бъдат раздадени на хората по домовете им, като за целта е създадена специална организация за тяхното извозване по населени места на общината, кварталите и централната част на Кърджали, съобщи един от основните организатори на събитието Байрям Юсеин.

П О К А Н А

 03 Септември 2021
Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз за 2020 г. на Община Кърджали

Още две работни срещи във връзка изготвянето на аналитичната и стратегическата част на ПИРО-Кърджали се проведоха днес

 03 Септември 2021
Още две работни срещи във връзка изготвянето на аналитичната и стратегическата част на План за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г. /ПИРО-Кърджали/, който е основна част от стратегическите документи и има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в следващите седем години, се проведоха днес в залата на Бизнес инкубатора.

Покана за участие в анкетно проучване

 03 Септември 2021
Във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Кърджали), Община Кърджали провежда анкетно проучване за нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, свързани с развитието на общината в следващите седем години.

Кметът д-р инж. Хасан Азис: Празникът „Ашуре” е символ на нашето единство и толерантност

 04 Септември 2021
Празникът „Ашуре”, който отбелязваме за 15-та поредна година, е символ на нашето единство и толерантност. Това заяви кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис, под чиято егида се провежда празника, по време на отбелязването му на Пазара на производителите. Тук бяха още районният мюфтия Басри Еминефенди, енорийският свещеник отец Петър Гарена, заместник-кметът Тюнджай Шюкрю и общинският съветник Лятиф Расим.

Общинското ръководство и депутати от ДПС почетоха  Деня на Съединението

 06 Септември 2021
По  случай  6 септември –Ден на Съединението, днес в 10.00ч.  заместник кметът на община Кърджали Тунджай Шюкрю, секретарят на община Кърджали Себахтин Риза, председателят на ОбС-Кърджали Юсеин Ахмед, зам.-председателят  на ОбС и председател на ДПС-Кърджали Лятиф Расим и съветници от ДПС  положиха венци  от името на кмета на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис, ОбС-Кърджали и ДПС-Кърджали  пред Паметника на Освободителите в Градската градина.

Съобщение на Община Кърджали

 07 Септември 2021
През последните месеци зачестиха случаите на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци (хартия и картон) от търговските обекти, в съдовете предназначени за битови отпадъци, както и на неразрешени за това места. Освен неприятната гледка за гражданите и летовниците, критичното замърсяване на огромни площи крие огромен риск за здравето на населението и околната среда.

Съобщение за сроковете за преброяване

 07 Септември 2021
Уважаеми съграждани, От 7 септември до 17 септември 2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Гражданите, които ще се преброяват електронно да запазят кода, който ще получат и да го предадат на преброителя, когато посети жилището им.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 08 Септември 2021
Община Кърджали, съвместно с Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право и „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”, Ви кани да вземете участие в обществено обсъждане на проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Кърджали.

СЪОБЩЕНИЕ

 08 Септември 2021
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ - КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА, ЧЕ ОТ 09.09.2021Г. ДО 11.09.2021Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, МЕЖДУ 09.00 Ч. И 17.00 Ч., В СТАЯ № 103 НА ПЪРВИ ЕТАЖ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 08 Септември 2021
Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали”, за който Община Кърджали има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проведе се обществено обсъждане на Наредба за провеждане на обществени консултации

 09 Септември 2021
Обществено обсъждане на проект на Наредба за провеждане на обществени консултации от община Кърджали се проведе снощи в залата на бизнесинкубатора. Съорганизатори и участници в обсъждането бяха Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право и „Сдружение инициатива за развитие-Кърджали решава”.

СЪОБЩЕНИЕ

 09 Септември 2021
На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица и организации, че могат да изразяват становища и да дават своите писмени предложения по изготвения Проект на Наредба...

П О К А Н А № 7

 09 Септември 2021
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общински съвет Кърджали свиква заседание, от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/, на 17.09.2021 год. /петък/ от 10.00

Само за 10 дни повече от  50 граждани и 3 търговски вериги направиха дарения в подкрепа на хора със зависимости

 10 Септември 2021
Над 50 граждани и 3 търговски вериги се отзоваха  до момента на призива на ОСНВ и ПИЦ Кърджали и се включиха в организираната благотворителна кампания в подкрепа на хора със зависимости – „Розовата къща“ гр.София.  

Кметът на Кърджали посрещна кмета на Голяма община Бурса

 10 Септември 2021
Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис посрещна  делегация, водена от кмета на Голяма община Бурса, Турция  г-н Алинур Акташ.На срещата присъстваха ръководството на община  Кърджали, кметовете на общини от област Кърджали, народните представители Адлен Шевкед и Павлин Кръстев.

Община Кърджали реализира за 17-ти път инициативата «На училище с усмивка“

 13 Септември 2021
Близо 650 първокласници  от  училищата на територията на община Кърджали ще получат в първия учебен ден – 15 септември,  книжка с български народни  приказки, с лично послание на кмета  д-р инж. Хасан Азис.

Проведе се обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Кърджали за 2020 г.

 15 Септември 2021
Общото изпълнение на бюджета на община Кърджали за 2020 година е в размер на 93,9 процента, което е близо до планираното, въпреки въздействието на извънредните обстоятелства, свързани с Ковид-19. Това каза  председателя на Общинския съвет  инж. Юсеин Ахмед, при представянето на доклада за изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и средствата от Европейския съюз към 31.12.2020 година.

Д-р инж.Хасан Азис откри учебната година в СУ“П.Р.Славейков“

 15 Септември 2021
Кметът на община Кърджали д-р  инж. Хасан Азис откри днес новата учебна 2021/2022 година в  най-голямото средно училище в Източните Родопи СУ „П.Р.Славейков“, което отваря врати на 15 септември за 37  път.

Кметът на Кърджали предприема мерки за намиране на терен за временен приют за бездомни кучета

 15 Септември 2021
Още утре кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис ще се срещне с областния управител, а през следващата седмица ще потърси съдействието и на министър-председателя и на министъра на регионалното развитие, за да бъде решен проблема с бездомните кучета на територията на общината. Ще бъде търсен терен за временен приют докато въпросът не бъде решен генерално с предоставянето от държавата на 21 декара в землището на село Седловина, където да бъде изграден голям кучешки приют в партньорство с общините от област Кърджали.

„Писмото“ – Арт стената на Бурханедин Ардагил

 16 Септември 2021
Точно преди 10 години – на 16 септември 2011-та, роденият в Кърджали истанбулски художник и карикатурист със световно признание Бурханедин Ардагил /1943-2021/ в израз на признателност към родния град пише Благодарствено писмо до съгражданите си и кмета на Кърджали, което днес е представено на визуална стена заедно с избрани негови творби и архивни фотографии от стария Кърджали в Арт галерия Кръг.

Кметът д-р инж. Хасан Азис поздрави световните шампиони по волейбол от СУ „Славейков” и ги покани на гости

 17 Септември 2021
Преди началото на днешната сесия на Общинския съвет в Кърджали кмета д-р инж. Хасан Азис отправи покана към световните шампиони по волейбол от най-голямото училище в региона - СУ "П.Р. Славейков".

СЪОБЩЕНИЕ

 17 Септември 2021
До 30 септември се удължава срокът, в който хората ще могат да се преброят електронно. На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г., според което хората можеха да се преброят електронно от 7 до 17 септември.

7,5-метров паметник на цветната нишка издигнаха в Дъждовница

 20 Септември 2021
Фестивалът на Терлика, заедно с предшестващия го месец на изкуствата в Дъждовница, неведнъж през годините е наричан уникален празник за региона и страната, метафора на онази уютност и задушевност, която не познава границите на социалните, политическите и обществените разслоения, и който със своята необикновена и космополитна история трайно разширява идеята за „място“, „време“ и „граница“ и за възможността за общи хоризонти в съвременния свят.

Прессъобщение

 21 Септември 2021
Днес, 21.09.2021г., от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” единадесетото от новата  поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.

Ден на отворените врати в ОДК Кърджали

 21 Септември 2021
 На 25 септември /събота/ от 10 ч. с ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЦПЛР-Общински детски комплекс гр.Кърджали официално ще открие учебната 2021/2022 г. и кани  децата, учениците и техните родители да се запознаят с работата на предлаганите клубове и школи и с техните ръководители.

Община Кърджали отбеляза 113 години от обявяването на Независимостта на България

 22 Септември 2021
Днес честваме Независимостта на България, провъзгласена преди 113 г. с Манифест към българския народ в църквата „Св. Четиридесет мъченици” в град Велико Търново. На  22  септември  1908  година, загърбила  договорните  забрани и  геополитическите   присъди   на  другите,  България се  завръща уверено  в  Европа и  се вписва отново в картата на суверенните държави. 

Синята зона се очаква да заработи в Кърджали в края на ноември

 23 Септември 2021
Синята зона на Кърджали може да стартира в края на ноември. Това обяви пред журналисти кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис след завръщането си от традиционната среща на местните власти в Албена.

ПОКАНА

 23 Септември 2021
Община Кърджали отправя покана към неправителствени организации при изявен интерес да участват като партньори в проектно предложение  «ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване», подготвяно от Община Кърджали по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Чрез МРРБ община Кърджали ще получи държавен имот за изграждане на приют за безстопанствени кучета

 24 Септември 2021
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще проведе необходимата процедура, за да може Община Кърджали да получи от правителството имот частна държавна собственост. На терена местната администрация планира да бъде изграден приют за безстопанствени кучета, който да обслужва седемте общини от областта.

Кметът на Кърджали се срещна с премиера за терена за приют за животни

 24 Септември 2021
Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис се срещна днес със служебния Министър председател на България Стефан Янев.

 XIV Национален празник на  детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2021”

 27 Септември 2021
За четиринадесета поредна година ЦПЛР-Общински детски комплекс гр.Кърджали организира  Национален празник на  детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите – Кърджали 2021”, който тази година ще се проведе  на 30.10.2021 г. Празникът е посветен на Деня на Кърджали – 21 октомври.

ОБЯВЛЕНИЕ

 27 Септември 2021
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане  на проект ”Изменение на Общ устройствен план  в частта за УПИ Х в кв.107 по плана на кв. ”Студен кладенец”, град Кърджали ”

Застрашеният от отстрел елен-лопатар от Кьосево намери спасение в новия си дом край Бургас

 28 Септември 2021
Еленът-лопатар от кърджалийското село Кьосево, който стана част от стадо крави, беше транспортиран до защитена местност край Бургас. Снощи към 10.30 часа той бе упоен и съответно заловен.

До 10.12.2021г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Кърджали

 30 Септември 2021
На 29.09.2021г. Община Кърджали  подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0135-С04 "3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кърджали", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.   в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU .2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign