Панорамен изглед на Кърджали


Начало Архив на новините

Архив за месец: Април - 2022 г.

Продължава изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”

 04 Април 2022
През 2022 година продължава изпълнението проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ рег.№ в ИСУН BG016RFOP001-1.021-0002-С01, № РД-02-37-74 от 11.07.2018 г., финансиран по процедура BG16RFOP001-1.021 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 06 Април 2022
Информираме Ви, че на проведеното на 04.04.2022 г. заседание на Комисията по картотекиране и настаняване на граждани в общинските социални жилища се прие Предварителен списък на лицата за картотекиране в социалните жилища по група и подгрупа за 2022 година

СЪОБЩЕНИЕ

 07 Април 2022
На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.

За Рамазан консулството на Турция в Пловдив организира концерт „Религиозна симфонична музика” в Кърджали

 13 Април 2022
По повод месец Рамазан Генералното консулство на Република Турция в Пловдив със съдействието на Община Кърджали, Тракийския университет в Одрин и Балкански симфоничен оркестър организират концерт „Религиозна симфонична музика”, който ще се проведе на 18 април в Дома на културата в Кърджали, от 18 часа.

С инициатива „Изкуството срещу агресията” ОСНВ и МКБППМН украсяват Кърджали за Великден

 14 Април 2022
Днес екипи на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Общинския съвет по наркотични вещества стартираха инициатива по украсяване на градската среда във връзка с предстоящите Великденски празници.

Нова социална услуга за хора с психични разстройства и интелектуални затруднения разкрива Община Кърджали

 15 Април 2022
Нова социална услуга на Община Кърджали за хора с психични проблеми представи днес директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” към общинската администрация Шерин Сюлейман. Това стана в рамките на начална пресконференция по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-С01 от 12.01.2022 г., който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Община стартира проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали”

 15 Април 2022
На първоначална пресконференция днес, в конферентната зала на Бизнес инкубатора бе представен поредния проект на Община Кърджали със социална насоченост, а именно „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали”

Пролетта дойде в Кърджали с пъстър Пролетен детски карнавал на децата на Кърджали

 15 Април 2022
Над 350 деца от ІV-тите класове на училищата в гр.Кърджали посрещнаха заедно пролетта в центъра на града. Карнавалът се организира за 17-та година от Община Кърджали и ОДК и тази година в него се включиха 25 класа от СУ „Й.Йовков”, СУ „Отец Паисий”, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, СУ „П.Р.Славейков”, ОУ „Кл.Охридски”, ОУ В.Левски” и СУ Вл.Димитров-Майстора” и ОУ "П.К.Яворов".

ПОКАНА №4

 18 Април 2022
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, С В И К В А М на 26.04.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния Проект Д Н Е В Е Н Р Е Д

Съвместен проект “Превенция на здравето в малките населени места” обсъдиха кметовете на Кърджали и Бурса

 19 Април 2022
На посещение в Кърджали бяха кметът на Голяма община Бурса - Алинур Акташ, ректора на Тракийския университет в Одрин проф. Ерхан Табакоглу и Генералния консул на Турция в Пловдив Корхан Кюнгерю. Те бяха посрещнати от кмета на Кърджали д-р инж. Хасан Азис.

Стотици се насладиха на „Религиозна симфонична музика” на Балканския оркестър при Тракийския университет в Одрин

 19 Април 2022
Стотици любители на симфоничната музика се насладиха на концерта „Религиозна симфонична музика” на Балканския симфоничния оркестър при Тракийския университет в град Одрин, който се проведе в залата на Дома на културата в Кърджали снощи.

ПОКАНА

 19 Април 2022
Уважаеми дами и господа, Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в заключителната пресконференция по проект “Заедно – За щастливо детство” с рег.номер BG05M20P001-3.011-0001-С01 финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Младите журналисти на ОДК представиха новото издание на вестник „Приятели плюс“

 20 Април 2022
Представянето на тазгодишното издание на ученическия вестник „Приятели плюс“ се превърна с празник на талантите. Изданието се подготвя от участници в школите и кръжоците в Общински детски комплекс и се печата като част от програмата на Месеца на Америка в Кърджали.

Медици от болницата в Кърджали след визита в болниците в Одрин и Текирдаг: Доброто сътрудничество - формула за успех!

 21 Април 2022
По покана на Тракийски университет в Одрин на 14 и 15 април делегация от медици в МБАЛ „Д-р Атанас дафовски” осъществи ползотворна визита в градовете Одрин и Текирдаг на Република Турция. Това се случи със съдействието на Община Кърджали.

Като част от Великденската кампания на ОДК кметът и децата на Кърджали боядисаха 500 яйца

 21 Април 2022
За поредна година Детски и младежки парламент и Общински детски комплекс Кърджали организират Благотворителна великденска инициатива „Великденска усмивка”. В нея тази година активен участник бе и кмета на Кърджали д-р инж. Хасан Азис. Той и децата днес, на Велики четвъртък, боядисаха днес 500 дарени яйца боядисахме днес, на Велики четвъртък с децата в ОДК.

Кметът определи Бюджет 2022 на общината като социален, инвестиционен и бюджет за децата на Кърджали

 26 Април 2022
С 27 гласа „за”, 10 – „против” и един „въздържал се” Общинският съвет прие бюджета на община Кърджали за 2022 година. Вносителят му кмета д-р инж. Хасан Азис го определи като кризисен, но и като социален, инвестиционен и бюджет на децата на Кърджали.

10 хиляди лева отпуска община Кърджали за пребиваващи в храма „Успение богородично” бежанци от Украйна

 26 Април 2022
10 хиляди лева отпуска община Кърджали в подкрепи на пребиваващите в православното духовно средище при храм „Св. Успение Богородично“ в квартал „Гледка“ бежанци от Украйна. Това решиха на заседание на Общинския съвет единодушно общинските съветници от местния разпоредителен орган.

Отчетоха успешната реализация на проекта на община Кърджали „Заедно – За щастливо детство”

 27 Април 2022
Заключителна пресконференция по проект “Заедно – За щастливо детство”, изпълняван от община Кърджали, се проведе днес в залата на Бизнес инкубатора. Той е изцяло финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54 и е на обща стойност 286 410,45 лв.

Запознаха съветниците с индекса на гражданско участие

 27 Април 2022
На 26.04.2022 г. пред Общински съвет Кърджали бяха представени платформата „Кърджали за теб“ и Доклад за индекса на гражданско участие в община Кърджали.

СЪОБЩЕНИЕ

 27 Април 2022
Информираме Ви, че на проведеното на 26.04.2022 г. заседание на Комисията по картотекиране и настаняване на граждани в общинските социални жилища, се прие Окончателен списък на лицата за картотекиране в социалните жилища по група и подгрупа за 2022 година

Прессъобщение

 28 Април 2022
На 28 април 2022 година стартира четвъртата поредица от съвместни предавания на Общинско радио Кърджали и Областен информационен център – Кърджали, за Кохезионната политика и Оперативните програми на ЕС.  В първото предаване, което ще бъде излъчено днес от 15:20 часа, в рубриката „Европа и ние”, коментираме новата процедура „Възстановяване на МСП /малки и средни предприятия/ чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Конкурсът за детска рисунка „Родопски багри” става на 8 години

 28 Април 2022
За осма поредна година Общински детски комплекс обявява провеждането на Областния конкурс за детска рисунка на тема „РОДОПСКИ БАГРИ”, в памет на именития кърджалийски художник Джемал Емурлов – Джими. Конкурсът е включен в Културния календар на Община Кърджали, а негови организатори са Община Кърджали и  Общинският детски комплекс, с подкрепата на СУ „Владимир Димитров – Майстора” и РУО Кърджали.

О Б Я В А

 29 Април 2022
за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign