Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  23 Декември 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от "Български енергиен холдинг" ЕАД, гр.София за "Изграждане на газопровод Комотини (Гърция) - Димитровград - Стара Загора"
Прочетете повече

  01 Септември 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 000089, в месността „Дишлик”, в землището на с.Зелениково, община Кърджали”
Прочетете повече

  01 Септември 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:“Ново трасе на пътя до Регионален център за управление на отпадъците – гр.Къджали, община Кърджали /км 0+000.00 до км 4+315.00/”
Прочетете повече

  11 Юни 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на съществуваща стопанска сграда /пилчарник/ в цех за производство на млени меса, сурови месни полуфабрикати, месни продукти и транжиране на меса – в поземлен имот №000111, в землището на
Прочетете повече

  29 Май 2009
Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на работилница за автоуслуги в поземлен имот №40909.303.363 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  29 Май 2009
Инвестиционно предложение: “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на сграда със смесено предназначение /жилищно и обществено застрояване/ - в поземлен имот №000405, в землището на с.Царевец, община Кърджали”
Прочетете повече

  29 Май 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на Склад за бетонови елементи – в поземлен имот №40909.3.12, по кадастралната карта на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Май 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Студен кладенец”, поземлен имот №40909.120.196 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  18 Май 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Канализационна мрежа на град Кърджали, подобект: Главен Колектор І , Главен Колектор VІІ – ІІІ част
Прочетете повече

  11 Май 2009
Уведомление за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на пет индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.7.48, по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  11 Май 2009
Уведомление за инвесиционно предложение “Изграждане на автомивка и автоработилница в поземлен имот №40909.127.422, УПИ ІІІ, кв.141, кв.”Гледка”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Май 2009
- ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на садково стопанство за аквакултури в язовир Кърджали, в землището на с.Каменарци, ЕКАТТЕ 35732, община Кърджали"
Прочетете повече

  07 Май 2009
- ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на автомивка и магазин за аксесоари в поземлен имот № 40909.111.469 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на сграда за отглеждане накокошки носачки – до 20 000 бр. места, в имот № 016021, в землището на с.Глухар, ЕКАТТЕ 15216, община Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на фотоволтаична инсталация (централа) за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия - в поземлен имот №40909.57.2, в местността „Айрян дере” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на еднофамилни жилищни сгради, административна сграда и заведение за хранене и развлечение в имот № 000235, в землището на с.Енчец, община Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на осем индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.318.124, в местността „Амур тарла”, по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на две еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот № 000099, в местността „Кьой алтъ”, в землището на с.Ридово, община Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на пет индивидуални жилищни сгради – в поземлен имот №013035, в землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.7.38, в местността „Каанлък” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на еднофамилни сгради – в поземлен имот №40909.20.42, по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цех за автосервиз – в поземлен имот №010005, в местността „Дюшеме дере”, в землището на с.Пепелище, община Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Гледка”, поземлени имоти с №40909.127.37 и №40909.127.44 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  09 Март 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в язовир Кърджали, ЕКАТТЕ 15000 - землището на с.Главатарци, община Кърджали"
Прочетете повече

  09 Март 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Гледка”, поземлени имоти с №40909.127.37 и №40909.127.44 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
Корекция на дере с. Сватбаре, Община Кърджали, Област Кърджали
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
"Възстановяване и укрепване на десен бряг на р. Боровица в района на с. Ненково", Община Кърджали, Област Кърджали
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
“Изграждане на 10-20 еднофамилни сгради в поземлен имот №010103 с площ 8.205 дка в местността “Авлуджа баши” в землището на с. Прилепци, Община Кърджали”
Прочетете повече

  02 Февруари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на автомивка в поземлен имот №40909.107.51 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  02 Февруари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цех за производство на тапицирани мебели в поземлен имот №40909.12.75, местност „Коджа кър” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  02 Февруари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цехове за производство на тапицирани мебели и алуминиева дограма в поземлен имот №40909.12.76, местност „Коджа кър” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  02 Февруари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на индивидуална жилищна сграда в имот № 501.337, м. „Стремово”, ЕКАТТЕ 69849, в землището на с.Три могили, община Кърджали"
Прочетете повече

  22 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на садки в микроязовир с пл.сн.№012045, №00045, №000146, в землищата на с.Бойно, с.Каменарци и с.Кокошане, община Кърджали”
Прочетете повече

  22 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Строителство на индивидуална жилищна сграда в поземлен имот № 000095, местността „Кара топракъ”, в землището на с.Главатарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  16 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Стройтелство на складови помещения в местността „Под харманлъци”, поземлен имот №40909.12.54 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  16 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изкупуване и разкомплектоване на автомобили и търговия с автомобилни част – втора употреба в кв.”Гледка”, технически център на СБА в поземлен имот №40909.126.913 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  16 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изкупуване на вторични суровини в кв.”Боровец”, местност „Кошарите”, поземлен имот №40909.17.198.1 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  15 Декември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Съхраненото природно богатство – перспектива за Кърджали” – поземлени имоти №№ 015029 и 015028 с обща площ 6,679 дка, землища - с.Калоянци и с.Гняздово, община Кърджали"
Прочетете повече

  01 Декември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на жилищна сграда – имот № 000120, местността „Чайър”, в землището на с.Брош, община Кърджали"
Прочетете повече

  01 Декември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Смяна предназначението на стопанска постройка в работилница за PVC и алуминиева дограма – УПИ–ІІ–9, кв.2, зона А, поземлен имот № 0909.21.387 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  01 Декември 2008
Инвестиционно намерение на Община Кърджали за реализирането на обект: "Почистване коритото на река Арда в участъка на гр. Кърджали – ІІ етап, от масивен яз до помпена станция след язовир „Кърджали”,с обща дължина 1174 м."
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на 9 бр. индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 013037, в местността „Меше баа”, в землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на 13 бр. индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 013038, в местността „Меше баа”, в землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на 7 бр. индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 054001, местността „Бир Авлу”, в землището на с.Стремци, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Сграда за отглеждане на еднодневно пиле за ярки – до 40 000 бр. места, в имот №000127, в землището на с.Кьосево, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Строителство на пет индивидуални жилищни сгради в поземлен имот №000263, в землището на с.Брош, община Кърджали с ЕКАТТЕ 06567”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изземване на инертни материали от наносните образувания в коритото на река Върбица - 950 м. северно от Карагьоз дере, землището на село Глухар, община Кърджали”
Прочетете повече

  15 Октомври 2008
Инвестиционни намерения на Община Кърджали за реализирането на обекти: "Канализация, водоснабдяване и Пречиствателна станция за отпадни води - с.Костино, с.Рани лист, махала "Меденик", с.Панчево, с.Повет и с.Зимзелен, община Кърджали"
Прочетете повече

  30 Септември 2008
Инвестиционно предложение: "Сграда за отглеждане на еднодневно пиле за ярки – до 40 000 бр. места, в имот №000127, в землището на с.Кьосево, община Кърджали"
Прочетете повече

  30 Септември 2008
Инвестиционно предложение: "Строителство на пет индивидуални жилищни сгради в поземлен имот №000263, в землището на с.Брош, община Кърджали с ЕКАТТЕ 06567"
Прочетете повече2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали