Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  18 Октомври 2010
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172.1 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.14 по кадастрална карта на гр. Кърджали, Промишлена зона Изток – район Ж.П.Гара”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
"Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояване на 1 жилищна сграда в поземлен имот с №000060 в местността „Чал балъ” в землището на с. Солище, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Октомври 2010
Откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Кърджали, с цел на ползването – изграждане на плаващо съоръжение понтон "Аква парк Главатарци"
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Изграждане на едноетажен супермаркет от веригата „ЛИДЛ” с открит паркинг за автомобили в УПИ 40909.117.93 на гр. Кърджали с РЗП от 1600 м2
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя - поземлен имот № 1635 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали, община Кърджали за жилищно строителство на 1 жилищна сграда
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на автоцентър за продажба на автомобили и авточасти втора употреба в неурегулирани поземелени имоти с №№ 40909.59.42 и 40909.59.44 по кадастралната карта на гр. Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Иванци, кметство Рани лист, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Рани лист, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на Склад за бетонови и стоманени елементи в поземелен имот с № 40909.23.94 в землището на гр. Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  16 Юли 2010
“Изграждане на газоразпределителна мрежа на град Кърджали” с инвеститор „Ситигаз България”АД
Прочетете повече

  13 Юли 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 1 /една/ жилищна сграда в поземлен имот №501121 в землището на с. Петлино, община Кърджали
Прочетете повече

  13 Юли 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на търговски крайпътен обект – автосервиз, автокъща и заведение за бързо хранене в имот №000329 по картата за възстановена собственост в землището на с. Чилик, община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 3 /три/ жилищни сгради, в неурегулиран имот №000152 в землището на с. Седловина, община Кърджали”
Прочетете повече

  01 Юни 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 3 /три/ жилищни сгради, в неурегулиран имот №000242 в землището на с. Седловина, община Кърджали”
Прочетете повече

  01 Юни 2010
Изготвяне на ПУП – ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот с №018202, намиращ се в землището на с. Гняздово, Община Кърджали, с цел жилищно застрояване
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и ВИП къщи за гости в имот №011122 в землището на с. Мургово, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000120 в землището на с. Главатарци, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000229 в землището на с. Брош, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имоти №№ 32013, 32014 в землището на с. Широко поле, Община Кърджали
Прочетете повече

  17 Май 2010
Финансиране от ЕБВР за изграждане и експлоатация на 833 км газопроводи, обхващащ 28 обшини, вкл. Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на винарска изба за преработка на грозде с капацитет до 60т. годишно, дегустационна, търговско помещение, семеен хотел с 20 легла и ресторант към него, в имот № 016055, в землището на с.Чифлик, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Март 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:„Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на поземлен имот № 000138, в землището на с.Брош, община Кърджали, с цел преотреждане за жилищно строителство и застрояване с 2 броя индивидуални жилищни сгради”
Прочетете повече

  12 Март 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 18 броя индивидуални жилищни сгради в поземлени имоти № 000228, №000233, №000234, №000235 и №000236, в землището на с.Невестино, община Кърджали”
Прочетете повече

  23 Декември 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от "Български енергиен холдинг" ЕАД, гр.София за "Изграждане на газопровод Комотини (Гърция) - Димитровград - Стара Загора"
Прочетете повече

  01 Септември 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:“Ново трасе на пътя до Регионален център за управление на отпадъците – гр.Къджали, община Кърджали /км 0+000.00 до км 4+315.00/”
Прочетете повече

  01 Септември 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 000089, в месността „Дишлик”, в землището на с.Зелениково, община Кърджали”
Прочетете повече

  11 Юни 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на съществуваща стопанска сграда /пилчарник/ в цех за производство на млени меса, сурови месни полуфабрикати, месни продукти и транжиране на меса – в поземлен имот №000111, в землището на
Прочетете повече

  29 Май 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Студен кладенец”, поземлен имот №40909.120.196 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  29 Май 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на Склад за бетонови елементи – в поземлен имот №40909.3.12, по кадастралната карта на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Май 2009
Инвестиционно предложение: “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на сграда със смесено предназначение /жилищно и обществено застрояване/ - в поземлен имот №000405, в землището на с.Царевец, община Кърджали”
Прочетете повече

  29 Май 2009
Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на работилница за автоуслуги в поземлен имот №40909.303.363 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  18 Май 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Канализационна мрежа на град Кърджали, подобект: Главен Колектор І , Главен Колектор VІІ – ІІІ част
Прочетете повече

  11 Май 2009
Уведомление за инвесиционно предложение “Изграждане на автомивка и автоработилница в поземлен имот №40909.127.422, УПИ ІІІ, кв.141, кв.”Гледка”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Май 2009
Уведомление за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на пет индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.7.48, по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  07 Май 2009
- ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на автомивка и магазин за аксесоари в поземлен имот № 40909.111.469 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  07 Май 2009
- ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на садково стопанство за аквакултури в язовир Кърджали, в землището на с.Каменарци, ЕКАТТЕ 35732, община Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Гледка”, поземлени имоти с №40909.127.37 и №40909.127.44 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цех за автосервиз – в поземлен имот №010005, в местността „Дюшеме дере”, в землището на с.Пепелище, община Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на еднофамилни сгради – в поземлен имот №40909.20.42, по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.7.38, в местността „Каанлък” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на пет индивидуални жилищни сгради – в поземлен имот №013035, в землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на две еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот № 000099, в местността „Кьой алтъ”, в землището на с.Ридово, община Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на осем индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.318.124, в местността „Амур тарла”, по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на еднофамилни жилищни сгради, административна сграда и заведение за хранене и развлечение в имот № 000235, в землището на с.Енчец, община Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на фотоволтаична инсталация (централа) за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия - в поземлен имот №40909.57.2, в местността „Айрян дере” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  03 Април 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на сграда за отглеждане накокошки носачки – до 20 000 бр. места, в имот № 016021, в землището на с.Глухар, ЕКАТТЕ 15216, община Кърджали"
Прочетете повече

  09 Март 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Гледка”, поземлени имоти с №40909.127.37 и №40909.127.44 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  09 Март 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в язовир Кърджали, ЕКАТТЕ 15000 - землището на с.Главатарци, община Кърджали"
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign