Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  10 Февруари 2009
“Изграждане на 10-20 еднофамилни сгради в поземлен имот №010103 с площ 8.205 дка в местността “Авлуджа баши” в землището на с. Прилепци, Община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
"Възстановяване и укрепване на десен бряг на р. Боровица в района на с. Ненково", Община Кърджали, Област Кърджали
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
Корекция на дере с. Сватбаре, Община Кърджали, Област Кърджали
Прочетете повече

  02 Февруари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на индивидуална жилищна сграда в имот № 501.337, м. „Стремово”, ЕКАТТЕ 69849, в землището на с.Три могили, община Кърджали"
Прочетете повече

  02 Февруари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цехове за производство на тапицирани мебели и алуминиева дограма в поземлен имот №40909.12.76, местност „Коджа кър” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  02 Февруари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цех за производство на тапицирани мебели в поземлен имот №40909.12.75, местност „Коджа кър” по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  02 Февруари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на автомивка в поземлен имот №40909.107.51 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  22 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Строителство на индивидуална жилищна сграда в поземлен имот № 000095, местността „Кара топракъ”, в землището на с.Главатарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  22 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на садки в микроязовир с пл.сн.№012045, №00045, №000146, в землищата на с.Бойно, с.Каменарци и с.Кокошане, община Кърджали”
Прочетете повече

  16 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изкупуване на вторични суровини в кв.”Боровец”, местност „Кошарите”, поземлен имот №40909.17.198.1 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  16 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изкупуване и разкомплектоване на автомобили и търговия с автомобилни част – втора употреба в кв.”Гледка”, технически център на СБА в поземлен имот №40909.126.913 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  16 Януари 2009
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Стройтелство на складови помещения в местността „Под харманлъци”, поземлен имот №40909.12.54 по кадастралната карта на град Кърджали”
Прочетете повече

  15 Декември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Съхраненото природно богатство – перспектива за Кърджали” – поземлени имоти №№ 015029 и 015028 с обща площ 6,679 дка, землища - с.Калоянци и с.Гняздово, община Кърджали"
Прочетете повече

  01 Декември 2008
Инвестиционно намерение на Община Кърджали за реализирането на обект: "Почистване коритото на река Арда в участъка на гр. Кърджали – ІІ етап, от масивен яз до помпена станция след язовир „Кърджали”,с обща дължина 1174 м."
Прочетете повече

  01 Декември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Смяна предназначението на стопанска постройка в работилница за PVC и алуминиева дограма – УПИ–ІІ–9, кв.2, зона А, поземлен имот № 0909.21.387 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  01 Декември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на жилищна сграда – имот № 000120, местността „Чайър”, в землището на с.Брош, община Кърджали"
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изземване на инертни материали от наносните образувания в коритото на река Върбица - 950 м. северно от Карагьоз дере, землището на село Глухар, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Строителство на пет индивидуални жилищни сгради в поземлен имот №000263, в землището на с.Брош, община Кърджали с ЕКАТТЕ 06567”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Сграда за отглеждане на еднодневно пиле за ярки – до 40 000 бр. места, в имот №000127, в землището на с.Кьосево, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на 7 бр. индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 054001, местността „Бир Авлу”, в землището на с.Стремци, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на 13 бр. индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 013038, в местността „Меше баа”, в землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Ноември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на 9 бр. индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 013037, в местността „Меше баа”, в землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  15 Октомври 2008
Инвестиционни намерения на Община Кърджали за реализирането на обекти: "Канализация, водоснабдяване и Пречиствателна станция за отпадни води - с.Костино, с.Рани лист, махала "Меденик", с.Панчево, с.Повет и с.Зимзелен, община Кърджали"
Прочетете повече

  30 Септември 2008
Инвестиционно предложение: "Строителство на пет индивидуални жилищни сгради в поземлен имот №000263, в землището на с.Брош, община Кърджали с ЕКАТТЕ 06567"
Прочетете повече

  30 Септември 2008
Инвестиционно предложение: "Сграда за отглеждане на еднодневно пиле за ярки – до 40 000 бр. места, в имот №000127, в землището на с.Кьосево, община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на две индивидуални жилищни сгради в имот №000121, в местността „Лай тарла”, в землището на с.Ридово, община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на две индивидуални жилищни сгради в имот №000118, в местността „Лай тарла”, в землището на с.Ридово, община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.360, местността „Авлуджа”, в землището на град Кърджали"
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на две индивидуални жилищни сгради в имот № 000015, местността „Баалък”, землището на с.Главатарци, община Кърджали”"
Прочетете повече

  10 Септември 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изготвяне на ПУП – Парцеларен план за Ел.захранване на имоти №№ 000089, 000092, 000105 и 000106 в землището на с.Ридово, община Кърджали," с цел преотреждане на площадки за изграждане на 6 броя електрически стълба по ел.трасето”
Прочетете повече

  24 Юли 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на шоурум и автосервиз за леки автомобили в Промишлена зона – юг, поземлен имот № 40909.126.911 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  19 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изграждане на индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 000071, в местността „Чалълък”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали” на „Лейк Сайд Пропъртис” ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  19 Май 2008
ОБЯВА: На 27 май 2008г., от 15:30 ч., в залата на Бизнесинкубатора /в двора на СОУ "Отец Паисий"/, ул."Екзарх Йосиф", гр.Кърджали, ще бъде проведена среща за обществено обсъждане на инвестиционно предложение: "Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технологията "AUSMELT", на обща площ от 6 000 м2 от промишлената площадка на "Оловно-цинков комплекс" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  19 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изграждане на индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 000072, в местността „Чалълък”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали” на „Лейк Сайд Пропъртис” ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  19 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изграждане на индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 000068, в местността „Акгозлар”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали” на „Лейк Сайд Пропъртис” ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  19 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на вилно селище, в поземлен имот №40909.27.448, в местността „Таш авуджа” по кадастралната карта на град Кърджали” на „Балканстрой Инженеринг – 07” ЕООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  15 Май 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Община Кърджали за изграждане на: "Канализационна мрежа на с.Глухар, Канализационна мрежа на с.Широко поле, Канализационна мрежа на с.Бойно, Канализационна мрежа на с.Перперек, Канализационна мрежа на с.Резбарци, Канализационна мрежа на с.Мост, община Кърджали"
Прочетете повече

  09 Май 2008
ОБЯВА: На 09 юни 2008г., от 15:30 ч., в зала на Бизнесинкубатора /в двора на СОУ "Отец Паисий", гр.Кърджали, ще бъде проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за реализиране на инвестиционно предложение: "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди" на "Горубсо - Кърджали", АД.
Прочетете повече

  15 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Създаване на овощна градина на площ от 24,995 дка. и изграждане на система за капково напояване на трайни прасковени насаждения в местността „Дахтарлъ”, в землището на с.Рудина, община Кърджали"
Прочетете повече

  07 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изготвяне на ПУП - ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за изграждане на 53 жилищни сгради в имот №000066, в местността "Чардаклъ", в землището на с.Пеньово, община Кърджали"
Прочетете повече

  07 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в имот №000054, в местността "Чашме янъ", в землището на с.Ридово, община Кърджали"
Прочетете повече

  07 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Преустройство на обор-краварник в работилница за ремонт на леки автомобили и надстройка за офиси в поземлен имот №40909.13.190 по кадастралната карта на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изготвяне на ПУП - ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за изграждане на цех за алуминиева дограма в имот №000197, в местността "Домузлук", в землището на с.Чилик, община Кърджали"
Прочетете повече

  04 Април 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технология „AUSMELT”, на обща площ от 6 000 кв.м. от промишлената площадка на „Оловно-цинков комплекс” АД, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  13 Март 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Канализация на село Стремци, община Кърджали"
Прочетете повече

  11 Март 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на бензиностанция и газстанция в имот №000366, в местността "Айджи Елмаз", в землището на с.Стремци, община Кърджали"
Прочетете повече

  29 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Преустройство на хижа "Царевец" в хотелски комплекс, състоящ се от хотелска част с капацитет - 30 легла, 5 броя двустайни бунгала, фитнес зала, сауна, два открити басейна, ресторант и лоби бар - в имот №000472 в землището на с.Царевец, община Кърджали"
Прочетете повече

  28 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на бояджийска работилница за боядисване на машинни части и детайли, с площ 73,50 м2, в съществуващ цех "Механичен" на "Монек-юг" АД, гр.Кърджали, кв157, складово-промишлена зона на града"
Прочетете повече

  20 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПСПВ с.Главатарци и Рехабилитация на 4 пътни участъка в община Кърджали
Прочетете повече

  11 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разкриване на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали в поземлен имот № 40909.103.308, гр.Кърджали”
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign