Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  11 Февруари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ :“Изготвяне на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на стопански двор с цел преотреждането му за жилищно строителство и застрояването му с 14 броя индивидуални жилищни сгради в имоти №№ 018199 и 018042, в землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  24 Януари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на шивашки цех и складови помещения - в местността "Исмайлджик", в поземлен имот №018026 по КВС на землището на с.Сипей, община Кърджали"
Прочетете повече

  24 Януари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на шивашки цех и складови помещения - в местностите "Токат алтъ" и "Алан йери", в поземлени имоти №018005 и №018006 по КВС на землището на с.Сипей, община Кърджали"
Прочетете повече

  16 Януари 2008
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на пет етажна сграда, включваща жилищни етажи, ресторант, шивашки цех, магазини и складове - в имот №40909.21.102, складова зона "Б", кв.2, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  19 Декември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на четири индивидуални жилищни сгради в имот №000046, ЕКАТТЕ 35732, в землището на с.Каменарци, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Декември 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на линия за производство на PVC профили в промишлена зона "А", имот №40909.21.381 по кадастралната карта на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  12 Декември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на хотелски комплекс и вилно селище в имоти №000194 и №000162, в местността "Чардаклъ", в землището на с.Пенево, община Кърджали, с обща площ - 96 дка"
Прочетете повече

  12 Декември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на шест индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.19.113, в местността "Инже кору", в землището на гр.Кърджали, с площ - 4000 кв.м."
Прочетете повече

  27 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на атракционен комплекс, включващ два броя басейни, водна пързалка, джакузи, сауна, фитнес зала, детски площадки и терени за тенис на маса и тенис на корт, ресторант с около 150 места и паркинг – в имоти № 40909.6.9 и № 40909.6.12 по кадастралната карта на гр.Кърджали, обща площ на обекта - 8,962 дка"
Прочетете повече

  27 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на линия за производство на PVC профили - в имот № 40909.21.381, в Промишлена зона "А" на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  27 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на пет индивидуални жилищни сгради - ЕКАТТЕ 06567, имоти с №000233 и №000234, в землището на с.Брош, община Кърджали"
Прочетете повече

  19 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Реализиране на проектно решение Парк Арпезос, разработен в две части: Парк "Арпезос - Юг" - УПИ І, кв.91 и Парк "Арпезос - Север и Бизнес парк" - УПИ І, кв.90, УПИ І 6271, кв.247 и кв.248 по плана за регулация на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  19 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Идейно решение на Пречиствателна станция за отпадни води, в имоти № 12003400 и №12005500, в землището на с.Бойно, община Кърджали"
Прочетете повече

  14 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на четири индивидуални жилищни сгради в местността "Дору юстю", в поземлен имот № 40909.13.38 по кадастралната карта на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  14 Ноември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 016009, в местността "Балък алтъ", в землището на с.Каменарци, община Кърджали"
Прочетете повече

  19 Октомври 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на авторемонтна работилница за сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили, в промишлена зона Юг, поземлен имот № 40909.3.21 по кадастралната карта на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  27 Септември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на автосервиз с площ 150 кв.м. за извършване на дейности по ремонт на МПС монтаж, демонтаж и баланс на гуми - УПИ ХV №3118 в кв.199, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  27 Септември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разширение на птицеферма за отглеждане на 20 000 броя кокошки - носачки в землището на с.Перперек, община Кърджали"
Прочетете повече

  11 Септември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на 5 броя ветрогенератори, в имоти - №000012, №000010, №000011, №0000804 и №0000869, в землището на с.Рани лист, №500052 и №500055, в землището на с.Черна скала, община Кърджали".
Прочетете повече

  03 Септември 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Надстройка за шивашки цех с 40 работни места в парцел УПИ-ІІ, кв.29а, кв."Веселчане", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  21 Август 2007
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ относно Инвестиционно предложение на "ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" АД за "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди"
Прочетете повече

  17 Август 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди", с местоположение - съществуваща производствена площадка на "Горубсо - Кърджали" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  07 Август 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за "Изграждане на 15 броя еднофамилни жилищни постройки за сезонно обитаване в имоти №000198 и №000077, в землището на с.Брош, община Кърджали"
Прочетете повече

  29 Юни 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Цех за производство на PVC и алуминиева дограма - в землището на с.Резбарци, община Кърджали"
Прочетете повече

  29 Май 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Площадка за изкупуване на черни и цветни метали, в индустриален район на ЖП гара - Кърджали, парцел І с пл.№ 6056 в кв. 153 по плана на складова зона - Кърджали"
Прочетете повече

  14 Март 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разкриване на пункт за разкомплектоване на МПС, изкупуване на хартия, пластмаса и стъкло, - парцел ІІ, кв.146 а, пл.№ 3303, в Складова зона, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  13 Март 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на вятърно-енергиен парк, състоящ се от 8 броя вятърни турбини, в имоти - №0010010, №0010013, №000138, №000165 и №000164, в землищата на с.Иванци и с.Рани лист, община Кърджали"
Прочетете повече

  02 Март 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Комплекс за отглеждане на птици - разширение до 40 000 броя" - имот № 016021, в землището на с.Глухар, община Кърджали
Прочетете повече

  21 Февруари 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разширение на завод за каучукови водни съединения за леки автомобили - УПИ ХХХІІІ, кв.22, имот № 022043, в землището на с.Пепелище, община Кърджали
Прочетете повече

  21 Февруари 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на крайпътен комплекс, състоящ се от хотел, ресторант и бунгала, имот № 018269, ЕКАТТЕ 40909, в местността "Горичката", землище на гр.Кърджали
Прочетете повече

  07 Февруари 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на "Пневматика - Серта" АД, гр.Кърджали за реконструкция на действащи фирмени инсталации, свързани с водния и въздушен фирмен мониторинг.
Прочетете повече

  31 Януари 2007
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ “Изграждане на ферма за култивирани охлюви, в местността „Коджа тарла”, ЕКАТТЕ 29407, имот №016087, в землището на с.Жинзифово, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Януари 2007
“Изграждане на семеен хотел „Св.Георги” с леглова база – 30 места, в имот № 000061, в землището на с.Главатарци, община Кърджали, област Кърджали”
Прочетете повече

  17 Януари 2007
“Изграждане на автосервиз с автомивка, монтаж, демонтаж, баланс на автомобилни гуми и смяна на масла, в парцел УПИ ХІХ – 6246, кв. 227, с площ 228 кв.м., кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали
Прочетете повече

  21 Декември 2006
"Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов "Пържилен цех", нова система за производство на сярна киселина и нов, автоматизиран електролитен цех"
Прочетете повече

  12 Декември 2006
Откриване на площадки за изкупуване и търговия с черни и цветни метали, находящи се – парцел ІХ, част от бивш УПИ І-3314, в кв.146 и УПИ /парцел/ 1, в кв.117а по плана на гр.Кърджали
Прочетете повече

  12 Декември 2006
Преустройство на складово помещение в цех за производство на алуминиева и ПВЦ дограма, площ - 73,77 м2, в имот, находящ се на бул.”България” № 2, гр.Кърджали
Прочетете повече

  22 Ноември 2006
Реконструкция и възстановяване на средновековна крепост “Моняк”, землище с.Широко поле, община Кърджали
Прочетете повече

  22 Ноември 2006
Изграждане на хотелски спортен комплекс, съдържащ хотелска част с 50 легла, 2 броя закрити и един открит басейн, ресторанти, лоби бар, тренировъчна и възстановителна (рекреационна) част
Прочетете повече

  01 Ноември 2006
Изграждане на хотелски комплекс, състоящ се от два корпуса с ресторант, лоби бар, басейн, фитнес център, релакс център с масаж, сауна, солариум и петнадесет еднофамилни къщи за отдих
Прочетете повече

  13 Септември 2006
Производство на стъклопакети и алуминиеви дограми – хале № 3 на „Капитан Петко Войвода” АД, гр.Кърджали, ул.”Първи Май” № 60
Прочетете повече

  29 Август 2006
Изграждане на млекопреработвателно предприятие, в местността „Юрен”/Кьош дере/
Прочетете повече

  28 Август 2006
Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки /садки/ в язовир ”Студен кладенец”, в землището на с.Калоянци, община Кърджали – при обща площ на заетата акватория – 5000 кв.м.
Прочетете повече

  28 Август 2006
Ново строителство – 1ви етаж гаражи и помещения за търговска цел, 2ри и 3ти етаж – жилищна сграда, имот с пл.снимачен № 5486, ЕКАТТЕ 40909, кв.”Студен кладенец”, в землището на гр.Кърджали
Прочетете повече

  28 Август 2006
Изграждане на автокъща с кафе-аперитив, офиси и сервизни помещения – имот № 010005, в землището на с.Пепелище, община Кърджали
Прочетете повече

  06 Август 2006
ПТКП гр.Кърджали – ул.”Републиканска” /ул.”Вашингтон”/ от км 0+760 до км 1+548,37 гр.Кърджали.
Прочетете повече

  29 Юни 2006
Изграждане на авторемонтна база с магазин за промишлени стоки в местността “Кьой ери”, имот №012053, в землището на гр.Кърджали.
Прочетете повече

  28 Юни 2006
Изграждане на жилищни сгради за сезонно обитаване, в местността Чардалъкъ, в землището на с.Старо място, община Кърджали.
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign