Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на МАРИЕТА СЪБЕВА СТОЯНОВА за реализиране на обект:"Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно сроителство, в поземлен имот си идентификатор №72802.1.2, местност „Мезарлък Съртъ” по кадастралната карта на землището на село Тополчане, община Кърджали”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ЦВЕТАНА ЕМИЛ ЯНЕВА И АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛ ЯНЕВА за реализиране на обект:"Промяна предназначението на обект, представляващ апартамент, с идентификатор №40909.106.63.1.3, със застроена площ 57,99 кв.м. в Ателие с търговска част”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВА ДЕМЯНОВА за реализиране на обект:"Изготвяне на ПУП-ПЗ с цел на застрояване – една жилищна сграда, в имот №0622, в землището на с.Петлино, ЕКАТТЕ 56054, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ситигаз България" ЕАД за реализиране на обект:"Изграждане на газоразпределителна мрежа в землището на гр.Кърджали и с.Сипей, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Би Стил 1" ЕООД за реализиране на обект:"Изграждане на автомивка на самообслужване в УПИ XII-6264, кв.100 по ПУП-ПРЗ на „Възрожденци” – тераса, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлшен Рейхан Мехмед за реализиране на обект:"Изграждането на еднофамилна жилищна сграда със сервиз за компютърна диагностика на автомобили в ПИ с идентификатор 66603.15.57 по КК на с.Сипей, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Реконструкция на съществуващи паркинг и алеи, изграждане на нов подход от бул."Беломорски" към съществуващ стадион "АРЕНА АРДА", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюнай Риза Тоска за реализиране на обект:"Смяна предназначението и преустройство на кафетерия и шивашки цех в еднофамилно жилище и склад за авточасти в УПИ – II, кв.29а, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  01 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „ФРИ ЛИНК” ЕООД и „ГЛОБАЛ НЕТ КОНСУЛТ” ЕООД за реализиране на обект:"Кабелна еклектронна съобщителна мрежа по ул.”Екзарх Йосиф” и ул.”Отец Паисий”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Басри Мюмюн Ибрям за реализиране на обект:"Изграждане на автосервиз, в поземлен имот с идентификатор 55840.10.5, местност „Дюшеме дере”, община Кърджали”
Прочетете повече

  23 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Джей уай джи" ЕООД за реализиране на обект:"Преустройство на обслужваща сграда за обитаване и обслужване с обща площ 1000 кв.м., в поземлен имот 6567.15.63, с.Брош, местност „Инан Тарла”, община Кърджали”
Прочетете повече

  23 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СТЕЛМ" ООД за реализиране на обект:"Изграждане на цех за производство на метални детайли и части за хидравлични цилиндри в район „Ерозия”, УПИ XVIII, кв.121 по ПУП – ПРЗ на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  21 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Гарс ЕООД за реализиране на обект:"Преустройство и смяна предназначението на бизнес инкубатор в семеен хотел с идентификатор 40909.104.4.1.10 и нова зала за гости, в поземлен имот с идентификатор 40909.104.4 по ЗРП на кв.Байкал, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД за реализиране на обект:"Изграждане на ведомствен паркинг за 95 автомобили в поземлен имот с идентификатор №40909.117.94, в УПИ VIII, кв.157 по ЗРП на Складово-индустриална зона на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД за реализиране на обект:"Изграждане на ведомствен паркинг за 81 автомобили в поземлен имот с идентификатор №40909.117.145, в УПИ XІX, кв.153 по ЗРП на Складово-индустриална зона на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Картал Табак" ЕООД за реализиране на обект:"Изграждане на многофамилна жилищна сграда, която ще се състои от 35 апартамента, 35 складови помещения за жилищата, 2 търговски обекта, 38 паркоместа, подземен гараж и ресторант с 196 места, в УПИ І-5645, кв.Възржденци, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на футболно игрище в УПИ с идентификатор 40909.109.328 по плана на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на козирка на сектор "В" на стадион "АРЕНА АРДА", в УПИ с идентификатор 40909.109.331 по плана на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на трафопост и кабелно захранване на същия за нуждите на спортен комплекс "АРЕНА АРДА", в УПИ с идентификатори 40909.109.330 и 40909.109.332 по плана на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Горубсо-Кърджали" АД за реализиране на обект: "Изграждане на открит рудник, като рудата, която се отнася към полиметалните златно-сребърни руди, ще се преработва в действащите мощности на Обогатителна фабрика. Минималния годишен добив се предвижда да е 100 хил.т/год. Изземването на рудата ще се осъществява по открит способ от находище
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "РОДОПИ МЕСКОМ" ООД за реализиране на обект: "Закусвалня в УПИ XIV от квартал 160 по ЗРП на Складово индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Билдингс" ООД за реализиране на обект:"Изместване на ВЛНН от ТП 10, извод 1, нов кабел с дължина 250м. и демонтаж и монтаж – 110м., преминаващ през ПИ 40909.108.205 и ПИ 40909.108.206, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Мердун Махмуд за реализиране на обект: "Промяна предназначение и обединяване на два магазина за промишлени стоки /№33 и №34 с идентификатори 40909.106.559.4.38 и 40909.106.559.4.39/ в Ресторант - пицария, в комплекс "Пентагон", секция "Г", УПИ І, кв.255 по ПУП-ПР на парк "Арпезос - север", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Юмю Исмаил Ахмед за реализиране на обект:"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда със застроена площ – 116,20 кв.м., в поземлен имот № 100 по плана на с.Чифлик, община Кърджали”
Прочетете повече

  19 Декември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за реализиране на обект: "Изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване, представляващ обект „Базова станция на Теленор България ЕАД №6151”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 43856.11.241 в землището на с.Лисиците, община Кърджали”
Прочетете повече

  19 Декември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ „МИГАР – РАНГЕЛОВИ – МАРИЯ РАНГЕЛОВА” за реализиране на обект: "Смяна предназначението на магазин, склад и сервизни помещения в Игрална зала за хазартни игри в сграда с идентификатор 40909.106.85.1, УПИ XIV-85, кв.251, ул.”Републиканска” №33, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Декември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ВАЗ" ООД за "Изграждане на обект: Съхранение, поддържане и ремонт на техника”, в поземлен имот с идентификатор 40909.13.118 в местността „Джами Арда”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Антон Димитров и Шевки Шевкет за реализиране на обект: "Изработване и одобряване на ПУП-ПЗ за имот № 40909.7.37 по КККР на гр. Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел разделянето му на шест обособени имота и промяна предназначението на земята с предвиждане за малкоетажно жилищно застрояване."
Прочетете повече

  29 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на «САБА СТРОЙ 1» ЕООД за реализиране на обект: "Изграждане на жилищни сгради с търговски партери в УПИ IV – 630, УПИ V - 630 и УПИ V I – 630 от кв. 245 по плана на гр. Кърджали."
Прочетете повече

  27 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на «СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ» ЕАД . за реализиране на обект: "Газоснабдяване на Община Кърджали", подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизирана територия на община Кърджали – землище гр. Кърджали и с. Сипей, община Кърджали“ и подобект: „Газоразпределителна мрежа на с. Сипей“
Прочетете повече

  26 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на «ЛУКОВ ДИЗАЙН 2» ЕООД за реализиране на обект: "Къща за гости и ограда в поземлен имот с идентификатор № 15000.10.33 по КККР на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали".
Прочетете повече

  23 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Eмил Атанасов Янев, представител на "Водно строителство" АД Кърджали, за реализиране на обект:"Инсталиране на „Модулен бетонов център с капацитет 40 м3/час”, в поземлен имот № 40909.126.44 по КККР на град Кърджали, с предвиждане и начин на трайно ползване – за производствени и складови дейности – за складова база.”
Прочетете повече

  09 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Билгихан Джелил за реализиране на обект:"Промяна предназначение и преустройство на магазин в Зъболекарски кабинет в жилищна сграда с търговски партер с идентификатор 40909.110.51.5.35”
Прочетете повече

  09 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Областен Управител на Област Кърджали за реализиране на обект:"Изработка на ПУП-ПРЗ за изграждане на спортна зала за 1 000 места и 108 паркоместа, с обща площ на сградата 2 462 кв.м. и обща площ на имота – 11 000 кв.м.”
Прочетете повече

  30 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД, гр.София за реализиране на обект:"Преустройство на приемо-предавателна станция на „БТК” АД № PD2712”
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ОСМ ОМЕГА" ЕООД, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на река Върбица, в землището на село Глухар, община Кърджали, село Свобода и село Летовник, община Момчилград”
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ОГУЗ АКДОГАН" ООД за реализиране на обект:"Преустройство и смяна предназначението на жилищна сграда в семеен хотел, в УПИ II – 6459 и 6457, кв.177 по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "КОМАЗ - 08" ООД за реализиране на обект:"Изграждане на локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти, находящ се в обслужващата зона на път I-5 „Черноочене – Кърджали – Маказа”, в ляво по посока на растящия километраж, /при км 340+325 – вход и при км 339+260 – изход/, изцяло в поземлени имоти с №№ 40909.303.178, 40909.303.177, 40909.303.556, 40909.303.555 и
Прочетете повече

  12 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ДАРС - 2002" ЕООД, гр.Хасково за реализиране на обект:"ПУП-ПЗ за допълнително застрояване отредено за трафопост, в поземлен имот УПИ III – 331, кв.11 по плана на индустриална зона „А” и „Б”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  12 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Тодорка Митева, Кирил Анадолиев и Ангел Анадолиев за реализиране на обект:"Смяна предназначението на земеделска земя и отреждането й за нискоетажно жилищно застрояване на поземлен имот №40909.20.34, местност „Кая алта”, в землището на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  12 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ПИ ЕС ПИ" ЕООД, гр.София за реализиране на обект:"Открита релсова линия за разтоварване на обла дървесина с подвижен кран, в имот № 028019, с.Мост, община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Импресарска къща - Наталия" ООД за реализиране на обект:"Изграждане на складови помещения за помощни материали, гаражи и административно битова сграда в поземлен имот 40909.122.108 по КККР на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  09 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Христо Ангелов Тодоров за реализиране на обект: "Изграждане на складово хале за паркиране и депониране на селскостопанска техника /гараж/, в поземлен имот № 40909.303.555 по КККР на град Кърджали”
Прочетете повече

  09 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Сезаи Сали Фейзула за реализиране на обект:"Изграждане на хале за складиране и депониране на промишлени стоки, в поземлен имот № 40909.303.556 по КККР на град Кърджали”
Прочетете повече

  08 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Емел Исметова Хабил и Юсеин Шюкри Хабил за реализиране на обект: "Промяна предназначението на офис № 1 в стая за гости, в УПИ I 491, 493 за административно обществено обслужване от кв.255 по ПУП-ПР на парк „Арпезос – север” на гр.Кърджали, находящ се комплекс „Пентагон”, с площ 31,92кв.м.”
Прочетете повече

  18 Септември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД за реализиране на обект: "Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК” ЕАД PD2809_B, в поземлен имот с идентификатор 49120.71.1 по к.к. и к.р. на с.Мост, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Септември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: “Възстановяване на водосток по отклонение на път KRZ222 / III-865 / - Бойно-Велешани-мах.Сахланлер при км.5+697, община Кърджали"
Прочетете повече

  03 Септември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на ИК "НАТАЛИЯ" ООД за реализиране на обект: " Изграждане /монтиране/ на два броя цилиндрични съдове за складиране на мастни киселини, закупени от България и Европа" в поземлен имот № 40909.122.108 по КК на гр.Кърджали, УПИ III, кв.156 по плана на Промишлена зона – изток, гр.Кърджали" Прочетете повече ›
Прочетете повече

  27 Август 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на „МЕАЦА“ ЕООД за реализиране на обект: "Промяна предназначение и реконструкция на административно-битова сграда/с идент. 40909.117.152.1/ в хотел /пристройка и надстройка/ и ажурна ограда в УПИ XXII от квартал 157 по ЗРП на Складова индустриална зона, гр. Кърджали”
Прочетете повече

  24 Август 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на ИК "НАТАЛИЯ" ООД за реализиране на обект: "Изграждане на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, ПСОВ и склад за глицерин” в поземлен имот № 40909.122.108 по КК на гр.Кърджали, УПИ III, кв.156 по плана на Промишлена зона – изток, гр.Кърджали"
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign