Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  18 Септември 2023
ПОКАНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Кърджали - в качеството си на Бенефициент и ОУ „Св. Климент Охридски“ – в качеството си на Партньор по проект„ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване” , ДБФП BG05M9OP001-2.056-0024-2014BG05M2OP001, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
Прочетете повече

  13 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  13 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  13 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  12 Септември 2023
ЗАПОВЕД №1054/08.09.2023 г. относно затваряне за движение на ППС на ул. "Пина Киркова" в участъка от ул. "Димитър Маджаров" до ул. "Лиляна Димитрова" във връзка с изпълнение на СМР
Прочетете повече

  08 Септември 2023
ПОКАНА-СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 14.09.2023 г., четвъртък, от 10.00 часа, на адрес: гр. Кърджали, ул. "Отец Паисий", № 12, сграда на "Бизнес-инкубатора", в Заседателната зала на първи етаж, ще се проведе Кръгла маса „Обществото и различните – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи“, организирана от Фондация „Младежки център
Прочетете повече

  07 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ...
Прочетете повече

  07 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ...
Прочетете повече

  07 Септември 2023
ОБЩИА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  05 Септември 2023
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността Разносвач по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран по административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура № BG05SFPR002-2.001
Прочетете повече

  04 Септември 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността РАЗНОСВАЧ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран по административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура №BG05SFPR002-2.001 «Грижа в
Прочетете повече

  04 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.75 от 01.09.2023 г. е обнародван одобрен проект...
Прочетете повече

  30 Август 2023
ЗАПОВЕД №955/22.08.2023 г. УДЪЛЖАВАМ срока за затваряне за движение на ППС на част от ул. "Пина Киркова"
Прочетете повече

  28 Август 2023
ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 25 ал. 3 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти, подлежащи на отчуждаване: I.Землището на с. Петлино - ЕКАТТЕ 56054, Община Кърджали 1.56054.10.32 - Сали Алиосман 2.56054.10.33-Лейля Исмаил, че на основание чл. 25 ал.2 от ЗОС е издадена Заповед №969/28.08.2023г.
Прочетете повече

  28 Август 2023
ЗАПОВЕД № 969 от 28.08.2023г.: ОТЧУЖДАВАМ за изграждането на подобект „Изграждане на втора камера на HP 5000 мЗ" към обект „Реконструкция на компоненти на ВС Боровица", попадащ в землището на с. Петлино, имоти собственост на физически лица, както следва:
Прочетете повече

  24 Август 2023
Заповед №947 от 22.08. 2023 г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  22 Август 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ФЕРДИ МЕСУТ МОХАМЕД, СЛАВЧО ЮРИЕВ КОСТОВ, МЮНЕВЕР БИЛЯЛ ЮСЕИН, РАСИМ ОСМАН ОСМАН, ФАРИЕ ФИКРИ ЮСЕИН, САБИН ВЕЛГИЛОВ ДАВИДОВ, ВЕБИ ПЛЮС БГ ООД, МИЛЕНА АНАНИЕВА АСЕНОВА, НАДРИЕ СЕЛЯХТИН ИЗЕТ, РУСИН МИНЧЕВ КАРАДЖОВ, ВЕЛЯХТИН РЮЮСТЕМ СЕИД, САБРИЕ БЕЙСИМ МЕХМЕД, ГАНЬО ГЕНОВ АНГЕЛОВ, СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА, САНИЕ МЕХМЕД АЛИ, МАРИН ХАРИЗАНОВ ДАФИНОВ, АНЕЛИЯ
Прочетете повече

  14 Август 2023
Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-0134-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали“, по Процедура BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на общинския капацитет“ Община Кърджали ОБЯВЯВА Подбор на персонал за заемане на длъжността „Социален работник“
Прочетете повече

  14 Август 2023
ЗАПОВЕД №905/ 14.08.2023 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99, т.2 от АПК, във връзка с Докладна записка с Вх. № 10-00-2018/07.08.2023 г. от кмета на с. Петлино, община Кърджали и действащи договори за наем на имоти в землища Орешница, Охлювец и Соколяне, община Кърджали З А П О В Я Д В А М: ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № 847/24.07.2023 г., както следва: Да се прекратят процедурите за отдаване под наем за срок от 1
Прочетете повече

  09 Август 2023
Да се затвори за движение на ППС ул. „Тина Киркова" в участъка от ул. „Димитър Маджаров" до ул."Вела Пеева" във връзка с изпълнение на СМР за доизграждане на канализационен клон 11 в кв. Гледка за времето от 08.00 часа на 14.08.2023 г. до 17.00 часа на 31.08.2023 г. Като за обходен маршрут се ползват улиците „Тина Киркова", „Лиляна Димитрова" и „Вела Пискова".
Прочетете повече

  27 Юли 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТОМРИС ЮСЕИН МЮМЮН, ЮЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА, АЛИ ХЮСЕИН ДЕДЕОГЛУ, ЛИДИЯ ХРИСТОВА ИСКРЕНОВА, АНГЕЛ МИТЕВ ИЛИЕВ, АЙШЕГЮЛ МЮМЮНАЛИ ХАЛИЛ, ЛЕВЕН ЛЕВЕНОВ ЙОСИФОВ, АДИФЕ САБРИ ЙЪЛМАЗ, СЕЗЕН САЛИМ ОСМАН, ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ ЛАХОВ, КИРПИ АУТО ЕООД, БОРИС ДИМИТРОВ КИРКОВ, ШЕНАЙ МОХАМЕД КЪРВЕЛИ, АЛПЕР АЛИОСМАН ХАСАН, ФЕНЯ ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА, МУРАД ИСМАИЛ МУРАД, СЕДАТ
Прочетете повече

  25 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.63 от 25.07.2023 г. е обнародван одобрен проект:...
Прочетете повече

  21 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  21 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  20 Юли 2023
Обявление относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически лица
Прочетете повече

  20 Юли 2023
Заповед №812 от 19.07.2023г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  13 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.59 от 11.07.2023 г. са обнародвани одобрени проекти...
Прочетете повече

  11 Юли 2023
Заповед №766 от 06.07.2023г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  06 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.150, ал.3 и ал.8 и чл.129, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК
Прочетете повече

  30 Юни 2023
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурсза персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността: РАЗНОСВАЧ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“...
Прочетете повече

  30 Юни 2023
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" , СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжноста: РАЗНОСВАЧ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“...
Прочетете повече

  27 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.55 от 27.06.2023 г. е обнародван одобрен проект...
Прочетете повече

  23 Юни 2023
Община Кърджали ОБЯВЯВА Списък на спортни обекти – общинска собственост, за управление и разпореждане за 2023 г.
Прочетете повече

  21 Юни 2023
Заповед относно временно отменяне режима за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на почасово платено паркиране - Синя зона, гр. Кърджали за периода от 08.30 часа на 28.06.2023 г. до 13.30 на 01.07.2023 г.
Прочетете повече

  20 Юни 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на:РОСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, КТИРИОТЕХНИКИ ООД, БИЛГЕ МЕДИКАЛ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД, ВЛАДИМИР НИКОВ ДИМИТРОВ, МЕМОРИАЛ ООД, ТОДОР КАНЕВ ЯНЕВ, РАЛИЦА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА, ДИЖЛЕ ИНШААТ ООД, ФИДАН ИЛИЕВ АСЕНОВ, СЕВЕРИН АЛЕКСИЕВ КАСАБОВ, ВАЛЕРИ ЮРИЕВ ЮРИЕВ, БИСЕР КАРАМФИЛОВ ВОДЕНИЧАРОВ, ФИЛИП ИВАНОВ ПРОЕКТ ЕООД, ГЮРГА ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА, ЙОНДЖА НАКЛИЕ ЕООД, НЕДЖЕТ
Прочетете повече

  19 Юни 2023
Списък на одобрените кандидати във връзка с реализиране на проектни предложения за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност с децата в общинските детски градини, заложени в Спортен календар за 2023 г. на тема: „Спортувай, танцувай, пътешествай за здраве настроение и забавление“
Прочетете повече

  19 Юни 2023
Заповед №684 от 15.06.2023г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  15 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  14 Юни 2023
Заповед № 640 / 09.06. 2023 г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  14 Юни 2023
Заповед № 618 / 05.06.2023 г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.49 от 06.06.2023 г. са обнародвани одобрени проекти:...
Прочетете повече

  29 Май 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  25 Май 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  22 Май 2023
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Кърджали разгласява за Заповед №543/19.05.2023 г. на кмета на община Кърджали, за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП–ПРЗ на УПИ Х с идентификатор 40909.119.267, кв.107 по плана на гр.Кърджали. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Кърджали
Прочетете повече

  18 Май 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДУРГУТ ФАРИЗ ЮСЕИН, МИШО ЕМИЛОВ МОЛЛОВ, МИМИ ЕМИЛОВА ХАРИЕВА, ЗЛАТКА ИЛИЕВА МОЛЛОВА, СЕЗЕР БЕЙТУЛОВ ХАШИМОВ, ХАЛИЛ ДУРМУШ ОСМАН, НЕДЯЛКА КИРИЛОВА ФИЛИПОВА, РАМАДАН СЕИД СЮЛЕЙМАН, ВИОЛЕТА СЛАВОВА ЮРИЕВА, ХАТИДЖЕ КАРА, ХРИСТО СЛАВЧЕВ ЖЕКОВ, АНА ЮЛИЯНОВА ЖЕКОВА, ИСМЕТ МЮМЮН АЛИ, ГОДОНЕ ПИЕРПАОЛО, ТЕФИК МУСТАФА СЮЛЕЙМАН, ХЮРЮ МУСТАФА САЛИМ, АННА ШЕНКОВА
Прочетете повече

  15 Май 2023
ОБЯВЛЕНИЕ: Община Кърджали обявява конкурс „Спортувай, танцувай, пътешествай за здраве, настроение и забавление” Детските градини на територията на община Кърджали имат възможност да кандидатстват с проекти по обявен конкурс...
Прочетете повече

  15 Май 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  10 Май 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ...
Прочетете повече

  10 Май 2023
На 27.04.2023г. Община Кърджали подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила”, за изпълнение на проект „Осигуряване на достъпна среда за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”
Прочетете повече

  02 Май 2023
О Б Я В А за удължаване на срока за прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ на възрастни хора, зависими от грижа с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign