Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  10 Май 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 411 от 05.05.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРна урегулиран поземлен имот УПИ VI в кв.7 по плана на с.Дъждино, община Кърджали.
Прочетете повече

  04 Май 2011
О Б Я В Л Е Н И Е за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на Идриз Юмеросман Осман
Прочетете повече

  04 Май 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на собственици, че със заповед № 400 от 28.04.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III ...
Прочетете повече

  19 Април 2011
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 361 от 15.04.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ I-3660,3659,3645 в кв.191 по плана на ж.к.”Възрожденци”-част, гр.Кърджали, община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Април 2011
У В Е Д О М Л Е Н И Е за прекратяване на Договор за наем №412-02/02.12.2004г.
Прочетете повече

  05 Април 2011
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщаваНа заинтересованите собственици, че със заповед № 304 от 04.04.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулирани поземлени имоти...
Прочетете повече

  28 Март 2011
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 273 от 21.03.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ ХХІV, ХХХ,ХХІХ,ХХVІІІ, ХХVІІ, ХХVІ, ХХV и ХХVІ – 3299 отредени за обслужващо производствена зона и складове в кв. 120по
Прочетете повече

  17 Март 2011
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 234 от 14.03.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР за УПИ ІV и V, кв. 18 по плана на с. Широко поле , община Кърджали”...
Прочетете повече

  16 Март 2011
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 219 от 11.03.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 40909.27.288 по кадастралната карта на гр. Кърджали , община Кърджали”...
Прочетете повече

  09 Март 2011
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 98 от 01.02.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ № 000099 в землището на с. Главатарци, общ. Кърджали....
Прочетете повече

  09 Март 2011
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 812 от 20.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ ХХVІІ, УПИ ХХVІ, УПИ ХХІІІ, кв. 227, ж.к.”Възрожденци”, гр. Кърджали”...
Прочетете повече

  17 Февруари 2011
УВЕДОМЛЕНИЕ за прекратяване на Договор за наем №3306-02/09.11.2007г.
Прочетете повече

  10 Януари 2011
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1335 от 30.12.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ ІІ – 530, кв. 256 по плана на гр. Кърджали...
Прочетете повече

  22 Ноември 2010
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1196 от 18.11.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти № 40909.13.315 и № 40909.13.314 по кадастралната карта на гр. Кърджали...
Прочетете повече

  17 Ноември 2010
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1182 от 11.11.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ и ІІІ, кв. 5 по плана на с. Опълченци, община Кърджали...
Прочетете повече

  09 Ноември 2010
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1144 от 05.11.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ № 000164 в землището на с. Главатарци, община Кърджали.
Прочетете повече

  02 Ноември 2010
На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1117 от 27.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ ІІ – 34, кв. 265 промишлена зона – изток по кадастралната карта на гр. Кърджали...
Прочетете повече

  27 Октомври 2010
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността : Началник сектор “Опазване на околната среда “ в отдел “Строителство и екология “ “ при Общинска администрация – гр.Кърджали
Прочетете повече

  20 Октомври 2010
На основание чл. 128, ал.1от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 86 от 01.02.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 000152 в землището на с. Седловина, община Кърджали....
Прочетете повече

  20 Октомври 2010
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1067 от 18.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 013007 в землището на с. Резбарци, община Кърджали...
Прочетете повече

  08 Октомври 2010
На основание чл. 128, ал.1от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на На заинтересованите собственици, че със заповед № 1035 от 06.10.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за УПИ І- 94, ІІ – 6, ХІ – 4 и ХІІ - 7, кв. 4 по плана на с. Айрово, община Кърджали
Прочетете повече

  03 Август 2010
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 617 от 02.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава...
Прочетете повече

  03 Август 2010
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 814 от 21.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава...
Прочетете повече

  03 Август 2010
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 841...
Прочетете повече

  28 Юли 2010
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 1. Помещения – 4 /четири/ броя за офис дейност във временна постройка до комплекс „Арпезос” 2. Помещение за търговска дейност /бивш „Електродом”
Прочетете повече

  14 Юли 2010
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 757 от 08.07.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти УПИ III, УПИ IV и предвиденото обръщало в кв.160, ж.к.“Възрожденци”, гр.Кърджали.
Прочетете повече

  22 Юни 2010
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 707 от 21.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП за Обект: “Изработване на работен проект на път KRZ- 2284, Севдалина, Костино /Багра/, община Кърджали
Прочетете повече

  22 Юни 2010
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 708 от 21.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 33 и № 34 кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти в землище с. Резбарци, община Кърджали...
Прочетете повече

  22 Юни 2010
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ бр.46 от 18.06.2010 г. е обнародван изработен ПУП - парцеларен план за обект: “Газоснабдяване на община Кърджали -план схема на газификация към ПУП”
Прочетете повече

  10 Юни 2010
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава На заинтересованите собственици, че със заповед № 446 от 14.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР за УПИ ХХVІІІ, отреден за озеленяване с квартален клуб, кв. 32, гр. Кърджали.
Прочетете повече

  10 Юни 2010
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 646 от 07.06.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 032014 и № 032013 в землището на с. Широко поле, община Кърджали.
Прочетете повече

  18 Май 2010
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1988/28.10.2009г. се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 22, кадастрален район 102 по плана на новообразуваните имоти на с. Калинка, община Кърджали
Прочетете повече

  18 Май 2010
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 547/17.05.2010г. се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за НПИ № 000234 по КВС на с. Седловина, община Кърджали...
Прочетете повече

  29 Април 2010
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ.бр.31 от 23.04.2010 г. са обнародвани изработени проекти на подробни устройствени планове – парцеларни планове 1.ПУП-ПП за обект: “Електрозахранване на туристически център ”ПЕРПЕРИКОН”, землище с.Горна Крепост,...
Прочетете повече

  29 Април 2010
На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 100 на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 10, кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти в землище с. Резбарци.
Прочетете повече

  29 Април 2010
На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 507 от 27.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – специализирана план - схема за обект :”Телефонно захранване на две комплексни жилищни сгради ...
Прочетете повече

  15 Март 2010
П О К А Н А за доброволно изпълнение: Уважаеми г-н Ставилеци, с договор с №147/05.06.2000г. Ви е предоставен под наем общински терен, върху който е поставена временна постройка /тип ЛОК/, находящи се в гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, /до блок №3/, срещу комплекс “Рожен”. Уведомяваме Ви, че по горепосочения договор, имате неизплатени наеми
Прочетете повече

  18 Февруари 2010
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, обявява на следните заинтересувани лица: Емин Мустафа Али...
Прочетете повече

  18 Февруари 2010
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, обявява на следните заинтересувани лица: Айше Мехмедали Хасан...
Прочетете повече

  18 Февруари 2010
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали , обявява на следните заинтересувани лица: Севал Мехмед Керим...
Прочетете повече

  26 Януари 2010
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СОБСТВЕНИЦИ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Прочетете повече

  26 Януари 2010
Банкови данни за плащане на местни данъци и такси
Прочетете повече

  18 Януари 2010
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА:Публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните обекти:1. УПИ V-788, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имот с площ 237кв.м.;2. УПИ ІV, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имотс площ 660 кв.м.
Прочетете повече

  16 Ноември 2009
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Конкурс за избор на управител на “Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар д-р В. Власакев” ЕООД гр. Кърджали по документи и събеседване за възлагане управлението за срок от 3 /три/ години.
Прочетете повече

  01 Юли 2009
Съобшение на основание чл.61,ал.3 от АПК до КОСТАДИН АНАСТАСОВ КОСТАДИНОВ
Прочетете повече

  29 Януари 2009
публичен регистър 2008
Прочетете повече

  13 Юни 2007
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост: 1. Павилион №1 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали; Павилион №2 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали; 3. Павилион №3 за търговска дейност, находящ се на
Прочетете повече

  13 Юни 2007
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА : Публично оповестен конкурс за продажба на следния обект предмет на настоящия конкурс: УПИ /ПАРЦЕЛ/ III,КВ.92 ПО ПУП НА ГРАД КЪРДЖАЛИ С ПЛОЩ 7402 М2 ОТРЕДЕН ЗА ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС/ТИП MALL/ С ИДЕНТИФИКАТОР №40909.117.5 ПО КАДАРСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  18 Май 2007
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост:1. Кафе-сладкарница “Спортна среща” в района на открития плувен басейн в Спортен комплекс “Арпезос”, гр. Кърджали, 2. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до бл. "Рила"2, ул."Сан Стефано", гр. Кърджали
Прочетете повече

  17 Януари 2007
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост: 1. Кафе-сладкарница “Спортна среща” в района на открития плувен басейн в Спортен комплекс “Арпезос”, гр. Кърджали, 2. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до бл. "Рила"2, ул."Сан Стефано", гр. Кърджали
Прочетете повече2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали