Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  25 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице Емрах Айхан Садък с последен известен адрес...
Прочетете повече

  24 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕНа заинтересованите, че в ДВ. бр.58 от 23.07.2019 г. е обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е изработен проект ПУП – План схеми за строеж: ”ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на А 1 България ЕАД в гр.Кърджали ” - Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа за: ...
Прочетете повече

  22 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ, че в ДВ. бр.57 от 19.07.2019г. са обнародвани одобрени проекти приети с :РЕШЕНИЕ №141 от 30 май 2019г. И РЕШЕНИЕ №156 от 20 юни 2019г. на Общински съвет Кърджали
Прочетете повече

  19 Юли 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИЛВИЯ АРСОВА НАРТ, ФИДАНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА, ДАНИЕЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ, МАРТИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ, ГЮЛНАР АХМЕД АПТУРАМАН, БОЙКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА, ЕМБИЕ АХМЕД МЮМЮН, ВЕЛИЗАР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, КОНСТАНТИН КОЛЕВ КАВРЪКОВ, ВАЛЕНТИН МИТКОВ МАНОЛЧЕВ, АХМЕД ТАХИРЮМЕР МЮМЮН, ЕВЕЛИН ВЕЛИНОВ ХАДЖИЕВ, БАЙСЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА, ЮКСЕЛ МУСТАФА МЮМЮН, НИКОЛА ПЕТРОВ
Прочетете повече

  09 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.54 от 09.07.2019 г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / на разпределителен газопровод в извън урбанизираната територия за захранване на с.Сипей и ПУП-План схема за газоразпределителна мрежа на на с.Сипей, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  04 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице Емрах Айхан Садък с последен известен адрес гр.Кърджали,...
Прочетете повече

  04 Юли 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЙОРДАН СТОЕВ СОЛАКОВ, „АМБАЛАЖ” – ЕООД, „ТФ” – ЕООД, СААДЕТ СЕБАХТИН АХМЕД, ОКТАЙ СЕБАХТИН АХМЕД, „БЕЯНА-ЯНКО АЛАДЖОВ” – ЕТ, ВЕСКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА, ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ТОНГОВ, ШЕНОЛ РЕШАД ЧОКОЙ, „БУЛКОМ” – ООД, АТАНАС КРАСИМИРОВ ВАКАРЕСКИ, ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ, ДОБРОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ДЕЯН СИМЕОНОВ ЕМИЛОВ, АНДРЕЙ САВОВ ГЕНЧЕВ, „СЛАВИ –
Прочетете повече

  03 Юли 2019
Заповед на ДГ "Знаме на мира" с. Чилик за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  03 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№841/2.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Прекратявам процедурата за продажба на поземлен имот с №40909.27.1597 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 948.87 кв. м, с първоначална тръжна цена 11 353 лева. М О Т И В И:....
Прочетете повече

  02 Юли 2019
Заповед на ОУ "Иван Вазов" с. Широко поле за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  28 Юни 2019
Заповед на ДГ "Валентина Терешкова" с. Костино за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  26 Юни 2019
Заповед на ДГ "Пчеличка" с. Три могили за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  25 Юни 2019
Заповед на ДГ "Делфини" с. Опълченско за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  25 Юни 2019
Заповед на ДГ "Пролет" с. Рани лист за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  24 Юни 2019
Заповед на ДГ "Снежанка" с. Енчец за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  24 Юни 2019
Заповед на ДГ "Кокиче" с. Мост за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОУ "Иван Вазов" с. Широко поле обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  18 Юни 2019
ДГ "Знаме на мира" с. Чилик обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  18 Юни 2019
ДГ "Валентина Терешкова" с. Костино обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  17 Юни 2019
Заповед на ОУ "Христо Смирненски" с. Мост за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  17 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.47 от 14.06.2019 г. са обнародвани проекти:
Прочетете повече

  15 Юни 2019
Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG16М10Р002-3.012 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54»
Прочетете повече

  13 Юни 2019
Съобщение от ДГ "Орфей" гр. Кърджали и ДГ "Дъга" гр. Кърджали за прекратяване на преоцедура за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”
Прочетете повече

  12 Юни 2019
Заповед № 740/11.05.2019
Прочетете повече

  12 Юни 2019
Заповед № 734/10.05.2019
Прочетете повече

  11 Юни 2019
Заповед на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Стремци за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  07 Юни 2019
ДГ "Делфини" с. Опълченско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  06 Юни 2019
ДГ "Пчеличка" с. Три могили обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  03 Юни 2019
ДГ "Дъга" гр. Кърджали обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  03 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.43 от 31.05.2019г. са обнародвани одобрени проекти приети с решения от 101 до 107 от 22 април 2019г. на Общински съвет Кърджали
Прочетете повече

  31 Май 2019
ДГ "Кокиче" с. Мост обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  31 Май 2019
ОУ "Христо Ботев" с. Бойно обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  31 Май 2019
ДГ "Орфей" гр. Кърджали обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  31 Май 2019
ДГ "Снежанка" с. Енчец обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  31 Май 2019
ДГ "Пролет" с. Рани лист обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  30 Май 2019
ОУ "Христо Смирненски" с. Мост обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  30 Май 2019
ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Стремци обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  30 Май 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДЕНИЗ ЮМЕРБЕЙОГЛУ, „БЕРЧ БЛАГОВЕСТ АРГИРОВ”-ЕТ, ФАХРИЕ САЛИМ ЕМИН, КРАСИМИР ПЕТКОВ ДАНЕВ, ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА, НЕДКА ИЛИЕВА БОДУРОВА, АННА МАРТИНОВА АНГЕЛОВА, АСЕН НИКОЛАЕВ ОВЧАРОВ, ТОМРИС ЮСЕИН АХМЕД, ИЛХАН СЕЙФИЕВ ХАЛИЛОВ, ДИМИТЪР ПЕТКОВ КАЦАРОВ, ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ ТОДОРОВ, ЗЛАТИНА ЯСЕНОВА ШЕНКОВА, АНТОН СЕВДАЛИНОВ КЮЧУКОВ, СЕЛЯМИ САБРИ МЮМЮН,
Прочетете повече

  21 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.41 от 21.05.2019 г. са обнародвани проекти приети с: Р Е Ш Е Н И Е № 87 от 22 март 2019г. ОДОБРЯВА ПУП - ПП и ПЗ / Подробен устройствен план - парцеларен план и план за застрояване / за възникнали свлачищни процеси в част от кв.4, кв.6, кв.10, кв12, с.Сипей, поземлени имоти 20.2, 20.3, 20.57, 20.60 и 20.63 в землище с.Сипей, общ.Кърджали за обект: Свлачище в
Прочетете повече

  15 Май 2019
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-C01 за БФП ОБЯВЯВА прием на документи за длъжността: Социален работник по Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в
Прочетете повече

  07 Май 2019
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ I-6456 отреден за обществено обслужване в кв.145а по плана на ж-к.„Възрожденци”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  02 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.96, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 156 от 26.07.2018 г. и Решение № 68 от 25.03.2019 г. на Общински съвет-Кърджали З А П О В Я Д В
Прочетете повече

  23 Април 2019
О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06 RDNP001-19.199 МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Прочетете повече

  16 Април 2019
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ХІV-6347 и УПИ ХV-6519 в кв.217 по плана на кв.”Възрожденци” град Кърджали.”
Прочетете повече

  15 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ХІV-6347 и УПИ ХV-6519 в кв.217 по плана на жк”Възрожденци”, град Кърджали.”
Прочетете повече

  15 Април 2019
Община Кърджали набира предложения за членове на Съвета на децата
Прочетете повече

  09 Април 2019
Общински съвет – Кърджали НАБИРА кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали, за мандат 2020– 2023 г.
Прочетете повече

  29 Март 2019
Община Кърджали, обявява прием на документи за записване на деца от 2 до 7 години в детска градина "МИР" по групи, считано от 01.04.2019г.
Прочетете повече

  27 Март 2019
Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните за общински жилища семейства за 2019г. е изнесен на входа на общината на 27.03.2019г.
Прочетете повече

  26 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.24 от 22.03.2019г. са обнародвани одобрени проекти приети с : РЕШЕНИЕ № 23/31.01. 2019г. и РЕШЕНИЕ № 24/31.01.2019г.
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign