Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  15 Ноември 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДОБРИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, ДУЙГУ ТРАНС ЕООД, СИДЕР РУЖИНОВ МАРТИНОВ, НЕВЕНА ХУБЕНОВА ПЕТРОВА, „КОНСТАНТ 2006”-ЕООД, „КАРДЕШЛЕР СЕРВИЗ”-ЕООД, ХРИСТО ПЕТРОВ ШУКЕРОВ, КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ, ТЕНЧО ПРОДАНОВ ТЕНЕВ, ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИЧКОВ, НЕРМИН МЕХМЕД АЛИ, ВЪЛЧО ИВАНОВ АНЧЕВ, КИРИЛКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА, ФЕВЗИ СЕЛИМ ФЕЙЗИ, ГЮЛТЕН ИБРЯМОВА КАДИРОВА,
Прочетете повече

  05 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-6524 в кв.225 по плана на кв.”Възрожденци” град Кърджали.”
Прочетете повече

  04 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за поземлени имоти 40909.125.13 и 40909.125.15, кв.26 отредени за обществено обслужване по плана на комплекс ” Техникуми ” гр.Кърджали.
Прочетете повече

  31 Октомври 2019
Окончателен протокол от проведен конкурс за длъжностите Координатор и специалист «Социални услуги» по проект «Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M90P001-2.040-0120 от 21.06.2019 г., "Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", по ОП „Развитие на човешките ресурси"
Прочетете повече

  30 Октомври 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ИВАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ, МЕСУТ МЮМЮН ХАЛИЛ, РЕЙХАН РЕМЗИ ХАСАН, СТЕФАН ОГНЯНОВ МИЛАНОВ, КРАСИМИР ЕМИЛЯНОВ КРАСИМИРОВ, ФАНА ФЬОДОРОВА ЯНКОВА, АНАНИ МИРОНОВ АЛЕКСИЕВ, МЕХМЕД МУСТАФА АХМЕД, СЕВЕРИН АЛЕКСИЕВ КАСАБОВ, РАМАДАН СЕИД СЮЛЕЙМАН, ЮСЕИН ФАХРИ ХАЛИЛ, АЛЕКО МЛАДЕНОВ ЯНКОВ, МАРТИН СЕРГЕЕВ ЮРИЕВ, ЕКОСТЕП ЕООД, ХРИСТО АНГЕЛОВ РУСЕВ, РОСИЦА АНГЕЛОВА
Прочетете повече

  30 Октомври 2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността «Координатор» и специалист «Социални услуги» по проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M90P001-2.040-0120 от 21.06.2019 г., "Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", по ОП „Развитие на човешките ресурси"
Прочетете повече

  28 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.84 от 25.10.2019г. и ДВ. бр.72 от 13.09.2019г. е обнародван одобрен проект приет с :
Прочетете повече

  25 Октомври 2019
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Прочетете повече

  25 Октомври 2019
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., ОБЯВЯВА
Прочетете повече

  24 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Марина Вълчева Георгиева с последен известен адрес гр.София
Прочетете повече

  17 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Здравец" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Щастие" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Орфей" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Дъга" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г.
Прочетете повече

  14 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Мир" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  14 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Максим Горки" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  11 Октомври 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: „ШЕРКАН КАЯ” ЕООД, МАРИАНА СТАЙКОВА МАНЧЕВА, ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА, „АЛИ ЧЕТИНКАЯ” ЕООД, „ЕРКАН ДЕМИР” ЕООД, ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ПАНЕВА, „БАЙКИМ БГ” ЕОО, СТЕФАН АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ, ФАТМЕ ЕМИН МУСТАФА, ЮСЕИН МУСТАФА ХАЛИЛ, „ДАРИ –ВАСКО ДРАГАНОВ” ЕТ, „МОСТ ФУРАЖИ” ЕООД, „ВИКТОР-93” ЕООД, ГЮЛХАН ХРИСТОВ ИВАНОВ, „ФЕНИКС КОМЕРС” ЕООД, РОСТИСЛАВ
Прочетете повече

  10 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Славейче" с. Ширкоко поле за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  10 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Слънчев рай" с. Перперек за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  10 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Мики Маус" с. Стремци за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  10 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Мечо Пух" с. Чифлик за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  09 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Ян Бибиян" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  08 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Детелина" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  07 Октомври 2019
Обявление от ДГ "Здравец" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  07 Октомври 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: „ЕМРЕ ЧЕКМЕЗ”-ЕООД, „МЕХМЕТ КОЧУЛУ”-ЕООД, „МУРАТ КЕТРЕЗ”-ЕООД, „СЕРХАТ УЛУ”-ЕООД, „АЙХАН ХАРПУТЛУ”- ЕООД, „ТУНДЖАЙ АТАСОЙ”-ООД, „КАПЛАН ТИДЖАРЕТ”-ЕООД, ТАДЖАТИН АЛИ МЕХМЕД, СЪБИН РАДИНОВ КЮРЕКЧИЕВ, АНГЕЛИНА СЕВДОВА ТРИФОНОВА, ДИМИТЪР НАЧЕВ ДИМИТРОВ, „ЛЕВЕНТ КЬОРОГЛУ”-ЕООД, БИРГЮЛ МУСТАФА ХАЛИЛ, ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ТАБАНОВ, ФЕРАД КАДИР
Прочетете повече

  04 Октомври 2019
Обявление от ДГ "Мир" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  03 Октомври 2019
Обявление от ДГ "Орфей" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  03 Октомври 2019
Обявление от ДГ "Дъга" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  03 Октомври 2019
Заповед относно процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали
Прочетете повече

  02 Октомври 2019
Обявление от ДГ "Максим Горки" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  02 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1261/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  30 Септември 2019
Обявление от ДГ "Щастие" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  30 Септември 2019
Обявление от ДГ "Мики Маус" с. Стремци относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко".
Прочетете повече

  30 Септември 2019
Обявление от ДГ "Славейче" с. Широко поле относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  30 Септември 2019
Обявление от ДГ "Слънчев рай" с. Перперек относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко".
Прочетете повече

  30 Септември 2019
Обявление от ДГ "Мечо пух" с. Чифлик относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко".
Прочетете повече

  30 Септември 2019
Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020  
Прочетете повече

  27 Септември 2019
Обявление от ДГ "Ян Бибиян" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  27 Септември 2019
Обявление от ДГ "Детелина" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко".
Прочетете повече

  17 Септември 2019
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за поземлен имот 40909.125.16, кв.26 по плана на комплекс ” Техникуми ” гр.Кърджали.
Прочетете повече

  17 Септември 2019
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за кв.” Байкал” - кв.39, кв.43, кв.46 и кв.163 по плана на Кърджали.”
Прочетете повече

  16 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.72 от 13.09.2019г. е обнародван одобрен проект приет с :Р Е Ш Е Н И Е № 203 от 08 август 2019г.
Прочетете повече

  02 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.69 от 30.08.2019г. е обнародван одобрен проект приет с : РЕШЕНИЕ № 185 от 15 юли 2019г.
Прочетете повече

  27 Август 2019
Уважаеми госпожи и господа, Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да участвате в заключителна пресконференция по проект: „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”
Прочетете повече

  27 Август 2019
О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.214 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
Прочетете повече

  20 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.66 от 20.08.2019г. e обнародван проект приет с РЕШЕНИЕ № 188 от 20 август 2019г.
Прочетете повече

  20 Август 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СЕВИНЧ РАМАДАН ОРМАНДЖИЕВА, ГЕОРГИ СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ, НАЗИФЕ РАСИМ ЮМЕР, ЦВЕТАН СТОЯНОВ НЕШЕВ, БОРИСЛАВ СЕРГЕЕВ ХАДЖИЕВ, ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ХАСКОВО ЕООД, ТАНЯ КОЛЕВА КАВРЪКОВА, МУЗАФЕР ИБРЯМ ХАЛИЛ, ДАНИЕЛА ГЕНЧОВА СТОЕВА, МАРЧО ДЕЛЧЕВ АНЧЕВ, СУЛТАН САЛИФ ХАСАН, ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ, АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЧАКЪРОВ, БРИГИТА ДЕНИСЛАВОВА
Прочетете повече

  20 Август 2019
Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Прочетете повече

  16 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign