Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


  09 Юли 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на фотоволтаични генератори в землището на с.Иванци, община Кърджали"
Прочетете повече

  08 Юли 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на фотоволтаични генератори в землището на с.Рани лист, община Кърджали"
Прочетете повече

  26 Май 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Засаждане на овощна градина на площ от 24,995 дка. и изграждане на система за капково напояване на трайни прасковени насаждения в местността "Дахтарлъ", в землището на с.Рудина, община Кърджали"
Прочетете повече

  19 Май 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на обект "Път - хижа ОЦК - Гребна база "Воинтех", на западния бряг на яз.Кърджали, с дължина на участъка 0,5 км., в землището на с.Брош, община Кърджали"
Прочетете повече

  07 Април 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разкриване на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали, в поземлен имот №40909.103.308, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  31 Януари 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на атракционен комплекс, включващ два броя басейни, водна пързалка, джакузи, сауна, фитнес зала, детски площадки и терени за тенис на маса и тенис на корт, ресторант с 150 места и паркинг" - в имот №40909.6.9, с площ 4,472 дка, местност "Чакъл тарла" и имот №40909.6.12, с площ 4,490 дка, местност "Чукур тарла", по кадастралната карта на гр.Кърджали
Прочетете повече

  30 Януари 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на автосервизна база - имот №40909.116.317, УПИ ХІХ - 6246, кв.227, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  14 Ноември 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки от 5 000 бр. на 20 000 бр., в имот № 013072, в землището на с.Перперек, община Кърджали"
Прочетете повече

  15 Октомври 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на 5 броя ветрогенератори - в имоти №№ 000011, 000010, 000012, 000804, 000869, в землището на с.Рани лист, и имоти №№ 500052, 500055, в землището на с.Черна скала, община Кърджали"
Прочетете повече

  18 Септември 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на 15 броя еднофамилни жилищни постройки за сезонно обитаване" - имот №000198 и №000077, в местността ", в землището на с.Брош, община Кърджали
Прочетете повече

  12 Юни 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Реконструкция на фирмена Локална пречиствателна станция за отпадни води", в урегулирани поземлени имоти на УПИ ІV, кв.153, 157 по плана на Стара складово-промишлена зона в гр.Кърджали
Прочетете повече

  12 Юни 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: на "Пневматика - Серта"АД, гр. Кърджали за "Реконструкция и препозициониране на действащи фирмени инсталации за повърхностна обработка на метали чрез химически методи", в урегулирани поземлени имоти на УПИ IV, кв.153, 157 по плана на Стара складово-промишлена зона в гр. Кърджали.
Прочетете повече

  12 Юни 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: на "Алти"ООД, гр.Хасково за "Изграждане на вятърно-енергиен парк" в имоти с номера 000138, 000164 в землището на с. Иванци, и имоти с номера 001010, 001013, в землището на с. Рани лист, община Кърджали
Прочетете повече

  12 Юни 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: на "К и А"ЕООД, гр. Хасково за "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали", в поземлен имот номер 40909.122.91 в гр. Кърджали
Прочетете повече

  27 Март 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Комплекс за отглеждане на птици - кокошки носачки, разширение до 40000 броя места, поземлен имот №0106021, в землището на с.Глухар, община Кърджали"
Прочетете повече

  23 Март 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Пункт за разкомплектоване на МПС, изкупуване на хартия, пластмаса и стъкло - парцел ІІ, кв. 146а, пл.№ 3303 по плана на складова зона гр.Кърджали"
Прочетете повече

  16 Март 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на семеен хотел "Св.Георги" - поземлен имот №000061, ЕКАТТЕ 15000, в местност "Байър", землището на с.Главатарци, община Кърджали"
Прочетете повече

  02 Март 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на крайпътен комплекс, състоящ се от хотелска част, ресторант и бунгала" - имот № 018269, в местността "Горичката", землище на гр.Кърджали
Прочетете повече

  02 Март 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разширение на завод (корпус 2), за производство на резервни части за автомобили (каучукови изделия)". Инвеститор: "Теклас - България" АД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  17 Януари 2007
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Почистване и корекция коритото на р.Арда в участъка на гр.Кърджали, с обща дължина 2877 м."
Прочетете повече

  10 Януари 2007
"Построяване на млекопреработвателно предприятие" - "Родопчанка" ООД
Прочетете повече

  28 Декември 2006
"Площадка за изкупуване, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС"
Прочетете повече

  28 Декември 2006
"Площадка за изкупуване, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС"
Прочетете повече

  08 Декември 2006
Изграждане на хотелски комплекс с тренировъчна база по водна топка и плуване
Прочетете повече

  22 Ноември 2006
Изграждане на хотелски комплекс, състоящ се от два корпуса с ресторант, басейн, фитнес зала и еднофамилна къща за отдих
Прочетете повече

  05 Септември 2006
Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали
Прочетете повече

  04 Септември 2006
Крайпътен комплекс, състоящ се от хотел, ресторант и бунгала
Прочетете повече

  11 Юли 2006
Авторемонтна база с магазин за промишлени стоки
Прочетете повече

  24 Февруари 2006
Изграждане на складова база
Прочетете повече

  20 Февруари 2006
За изграждане на площадка за изкупуване на скрап от черни и цветни метали и център за разкомплектоване на МПС
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти