Панорамен изглед на Кърджали


Начало Разрешителни за водоползване

Разрешителни за водоползване


  15 Януари 2008
Решение за продължаване срока на разрешително №003109/08.10.2003г. за ползване на воден обект - акватория от язовир "Кърджали", в землището на с.Брош, община Кърджали. Цел на ползване - отдих и воден спорт с несамоходен понтон "Пристан"
Прочетете повече

  19 Декември 2007
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - участък от язовир "Студен кладенец", в най-южната част на опашката на язовира, при вливането на р.Върбица - 227,40м., в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел изземване на наносни отложения до 30 000 м3/год. с багер драглайн. Разрешителното е издадено на "ТУФИ СТРОЙ" ООД, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  09 Октомври 2007
Разрешително за ползване на воден обект - 3 дка водна площ от акваторията на язовир "Кърджали", в землището на с.Брош, на левия бряг на язовира, с цел на ползването - отдих и воден спорт с несамоходен понтон "Моби Дик"
Прочетете повече

  21 Август 2007
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир в имот №012046, в землището на с.Жинзифово, община Кърджали, с цел риборазвъждане.
Прочетете повече

  21 Август 2007
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир в землището на с.Мургово, община Кърджали, с цел риборазвъждане.
Прочетете повече

  23 Юли 2007
Paзрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир в землищата на с.Чеганци, с.Крушевска, с.Божак, община Кърджали. Разрешителното е издадено на Сдружение "Ловно-рибарско дружество", гр.Кърджали
Прочетете повече

  28 Август 2006
Разрешително №301485 за водоползване - язовир, имот №000096, в землището на с.Рудина, общ. Кърджали
Прочетете повече

  28 Август 2006
Разрешително №301486 за водоползване - язовир, имот №000166, в землището на с.Рудина, общ. Кърджали
Прочетете повече

  17 Юли 2006
Разрешително №301245 за водоползване - язовир "Звиница", имот №000003, в землището на с.Звиница
Прочетете повече

  22 Февруари 2006
Разрешително №301263 за водоползване - р.Върбица, в землището на с.Глухар
Прочетете повече

  28 Януари 2006
Разрешително №301245 за водоползване - язовир, имот №011037, в землището на с.Мургово
Прочетете повече2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали