Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви

Обяви


  13 Октомври 2011
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване на процедура за водовземане от подземни води от 1 брой тръбен кладенец, намиращ се в имот № 025033, землище с. Мост, Община Кърджали, с промишлени цели.
Прочетете повече

  19 Септември 2011
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за откриване на процедура за изменение на параметрите в разрешително за ползване на повърхностен воден обект- яз. "Кърджали", с цел аквакултури и свързаните с тях дейности
Прочетете повече

  04 Април 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ Изграждане на АВТОМОРГА в гаражна площ и сервизно помещение с площ 100 кв.м. от СЕРВИЗНО ХАЛЕ- Т01 и площадка с площ 1.500 дка в имот 40909.122.174, Промишлена зона- изток, град Кърджали”
Прочетете повече

  25 Март 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на хидравличен праг в коритото на р. Перперешка при село Мургово, Община Кърджали, Подобект: №2 – хидравличен праг с. Мургово
Прочетете повече

  25 Март 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Изграждане на хидравличен праг в коритото на р. Перперешка при село Чифлик, Община Кърджали, Подобект: №3 – хидравличен праг с. Чифлик
Прочетете повече

  25 Март 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Изграждане на хидравличен праг в коритото на р. Перперешка при село Горна Крепост, Община Кърджали, Подобект: №1 – хидравличен праг с. Горна Крепост
Прочетете повече

  25 Март 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Изграждане на хидравличен праг в коритото на р. Перперешка при село Перперек, Община Кърджали, Подобект: №4 – хидравличен праг с. Перперек
Прочетете повече

  18 Март 2010
ОБЯВА: На 31.03.2010г. от 17:00 часа, в голямата зала на ДТ "Димитър Димов", гр.Кърджали, ще се проведе обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на "ОЦК" АД, гр.Кърджали, за реализиране на инвестиционно предложение: "Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технология "AUSMELT"
Прочетете повече

  11 Март 2009
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на водна площ от акваторията на язовир "Кърджали"
Прочетете повече

  19 Февруари 2009
Съобщение за публично обявяване - изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водния обект - мост - река Арда
Прочетете повече

  19 Февруари 2009
Съобщение за обществено обсъждане на "Програма за опазване на околната среда на Община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
Съобщение за публично обявяване за почистване на водно легло с цел възстановяване нормалната му проводимост - II етап
Прочетете повече

  21 Ноември 2008
ОБЯВА: На 02.12.2008г., от 10:00 часа в кметство с.Пеньово, община Кърджали ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за изграждане на еднофамилни къщи в имот № 000066, в землището на с.Пеньово, община Кърджали. Инвестиционното предложение е на "Менопулос" ООД, гр.София. Открит е обществен достъп до документацията в работните дни до
Прочетете повече

  04 Юли 2008
ОБЯВА: Открит е обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на “Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали за ТБО, транспортирани от седем претоварни станции в общините: Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене”. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 04.07.2008г.
Прочетете повече

  30 Март 2007
ОБЯВА: Открит обществен достъп до документация на "ОЦК" АД, гр.Кърджали за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС. Документацията е на разположение на обществеността в периода от 02.04.- 02.05.2007г. в сградата на Община Кърджали, етаж 5, стая 505 или 503.
Прочетете повече

  17 Януари 2007
Открит обществен достъп до документация на "Горубсо - Кърджали" АД, гр.Кърджали за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС
Прочетете повече

  13 Септември 2006
Молби-декларации за заплащане на такса “Битови отпадъци” и за за освобождаване от такса “Битови отпадъци”
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign