Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  14 Юни 2024
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1 и чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на Община Кърджали...
Прочетете повече

  07 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване.....
Прочетете повече

  07 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Прочетете повече

  07 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление....
Прочетете повече

  07 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Прочетете повече

  04 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Прочетете повече

  04 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление.....
Прочетете повече

  04 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане....
Прочетете повече

  04 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление....
Прочетете повече

  03 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд....
Прочетете повече

  03 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд...
Прочетете повече

  03 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския...
Прочетете повече

  03 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския....
Прочетете повече

  03 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
Прочетете повече

  03 Юни 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали....
Прочетете повече

  29 Май 2024
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 661 гр. Кърджали, 28.05.2024 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2024 г. в Община Кърджали, стая №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  29 Май 2024
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 660 гр. Кърджали, 28.05.2024 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.07.2024 г. в Община Кърджали, стая №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджли за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  28 Май 2024
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1, чл.36, ал.1 и чл.41, ал.3 от НРПУРОИ...
Прочетете повече

  28 Май 2024
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1 и чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на Община Кърджали...
Прочетете повече

  21 Май 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Прочетете повече

  21 Май 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане ...
Прочетете повече

  21 Май 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Прочетете повече

  17 Май 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали....
Прочетете повече

  17 Май 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение...
Прочетете повече

  17 Май 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение ...
Прочетете повече

  17 Май 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 84 от 28.03.2024 г....
Прочетете повече

  17 Май 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 96, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Прочетете повече

  22 Март 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление...
Прочетете повече

  22 Март 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване...
Прочетете повече

  22 Март 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 11 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи...
Прочетете повече

  22 Март 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 11 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със ...
Прочетете повече

  22 Март 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 11 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и ...
Прочетете повече

  22 Март 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 11 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане...
Прочетете повече

  20 Март 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд ...
Прочетете повече

  20 Март 2024
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд...
Прочетете повече

  20 Март 2024
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1 и чл.41, ал.3 от НРПУРОИ на Община Кърджали....
Прочетете повече

  20 Март 2024
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14...
Прочетете повече

  20 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1699 гр. Кърджали, от 18.12.2023 год. Да се проведе търг с тайно наддаване на 23.01.2024 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” № 41, ет. IV, стая № 404, за отдаване под наем на павилиони – общинска собственост за срок от 10/десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1687 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.01.2024 г. в Община Кърджали, стая №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1683 гр. Кърджали, 18.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.01.2024 г. в Община Кърджали, стая №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1688 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.01.2024 г. г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. IV, стая №404, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1686 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.01.2024 г. г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. IV, стая №404, за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1685 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 17.01.2024 г. в Община Кърджали, стая №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земя, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1684 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 16.01.2024 г. в Община Кърджали, №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земя, както следва:...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1626 гр. Кърджали, 06.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.01.2024 г. в Община Кърджали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1624 гр. Кърджали, 06.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.01.2024 г. в Община Кърджали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1625 гр. Кърджали, 06.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.01.2024 г. в Община Кърджали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1622 гр. Кърджали, 06.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.01.2024 г. в Община Кърджали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: ...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1623 гр. Кърджали,06.12.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на09.01.2024г.в Община Кър-джали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти– общинска собственост, както следва: ...
Прочетете повече

  24 Ноември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1565 гр. Кърджали, от 22.11.2023 год. Да се проведе търг с тайно наддаване на 20.12.2023 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. IV, стая №404, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign