Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  18 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№929/17.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 20.08.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.70.3.44, находящ се в гр. Кърджали, бул. ”Тракия” № 13, сграда
Прочетете повече

  16 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №895/16.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№896/16. 07. 2019 г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №894/16.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 882/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №885/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №886/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №883/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№884/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№887/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №863/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  11 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№862/9.07.2019Г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  11 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №867/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№864/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№865/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №866/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  08 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №854/5.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  05 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№850/4.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  03 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№840/2.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№777/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 40909.105.89, находящ се в гр. Кърджали, ул. ”Рожен”, с площ 274 кв.м, ... 2. Незастроен
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№783/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.103.74 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, община Кърджали с
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№795/21.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.217 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с.Опълченско с площ 390.07 кв. м,... 2.
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №780/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.599 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№786/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.995 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали с
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№814/27.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 26.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.110.45.1.39, находящ се в гр.Кърджали, бул. ”България” №37,
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №815/27.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.114.552, находящ се в гр. Кърджали, община Кърджали, кв.
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№782/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.438 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, община Кърджали с
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №794/21.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: . Поземлен имот с №58342.10.398 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с.Прилепци с площ 607.67 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №779/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.678 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №785/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №06567.132.119 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24 на землище с. Брош, Община Кърджали с площ
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 776/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХV, кв.22 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 436 кв.м, .... 2. Незастроен УПИ ХVІ, кв.22
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№775/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-5, кв.3 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 345 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ХІV, кв.22 по
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №778/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-80, кв.19 по ПУП на с.Петлино, община Кърджали, с площ 679 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІІІ,
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №773/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ, кв.1 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 532 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІV,
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№774/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ І, кв.2 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 481 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІІ, кв.2
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№787/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1597 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 948.87 кв.
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№784/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №46214.81.20 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 33 на землище с. Македонци, Община
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №791/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.1665 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 563.57 кв.
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№781/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.17.628 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  20 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№771/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с пл.сн.№ 147, кв.23 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, с площ 416 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  20 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№772/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ І, кв.1 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 324 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІІ, кв.1
Прочетете повече

  12 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №711/31.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.120.137, находящ се в гр.Кърджали, кв. ”Студен кладенец”, с
Прочетете повече

  12 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№712/31.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.103.355, находящ се в гр.Кърджали, „Задболничен квартал”
Прочетете повече

  15 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №617/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-общ., кв.29 по Частична регулация на с. Стремово, община Кърджали, с площ 622 кв.м, ... 2.
Прочетете повече

  14 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №616/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-общ., кв.29 по Частична регулация на с. Стремово, община Кърджали, с площ 696 кв.м, ... 2.
Прочетете повече

  14 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №615/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. УПИ VІІІ-92, кв.17 по ПУП на с. Брош, община Кърджали, с площ 746 кв.м,... 2. Незастроен УПИ VІІІ-общ.,
Прочетете повече

  07 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №577/03.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  07 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №581/03.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІІІ, кв.18 по ПУП на с. Скалище, община Кърджали, с площ 663 кв.м, 2. Незастроен УПИ ІХ,
Прочетете повече

  02 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.96, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение №190 от 20.09.2018 г. и Решение № 68 от 25.03.2019 г. на Общински съвет – Кърджали З А П О В Я Д
Прочетете повече

  02 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №19 от 31.01.2019 г. и Решение №67 от 25.03.2019 г. на Общински съвет Кърджали З А П О В Я Д
Прочетете повече2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали