Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  28 Ноември 2019
Заповед за отмяна на търг
Прочетете повече

  28 Ноември 2019
Заповед за отмяна на търг
Прочетете повече

  27 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1480/26.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.12.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  27 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1481/26.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.12.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  07 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1428/5.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.12.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  05 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1408/4.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 03.12.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Костино, Община Кърджали, с полезна площ 20,00 кв.м., и с начална месечна наемна цена в размер на 14.00 лв.,
Прочетете повече

  05 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1411/4.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.12.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  04 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1405/1.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.12.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  31 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1390/30.10.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.11.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  30 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1386/30.10.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.11.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  30 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 1385/30.10.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.11.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  29 Октомври 2019
Публичен търг с тайно наддаване на 20.11.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Рани лист, Община Кърджали, с полезна площ 20,00 кв.м., и с начална месечна наемна цена в размер на 14.00 лв., без ДДС. Начало на търга 09.30 часа.
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1240/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1239 /20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1238/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1237/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1236/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1235/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  08 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1010 от 05.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 13.09.2019 г. в Община Кър-джали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ-19, кв.9 по ПУП на с.Кобиляне, Община Кърджали, отреден за жилищно
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1021 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1238 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр.Кърджали, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1016 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1597 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1017 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №62445.18.160 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1018 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.593 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище, гр. Кърджали, с площ 1358.11
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1019 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.311 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, Община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1020 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.313 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1022 от 06.08.2019год ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1081 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище, гр. Кърджали с площ 423.16 кв.
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1023 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1062 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, Община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1024 от 06.08.2019год ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1337 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1025 от 06.08.2019год ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1336 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр.Кърджали, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1026 от 06.08.2019год ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.50.94 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 32 на землище, с. Опълченско, Община
Прочетете повече

  06 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1006 от 05.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 10.09.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Помещение за търговска дейност, находящо се в сграда №2 на бул.”България”№37, ет.І, гр. Кърджали, с полезна площ 28,00кв.м., и с начална месечна наемна
Прочетете повече

  06 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1008 от 05.08.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.09.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ-общ., кв.4 по ПУП на с. Иванци, община Кърджали, с площ 510 кв.м, отреден за
Прочетете повече

  06 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1009 от 05.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.09.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с пл.сн.№121, кв.19 по ПУП на с.Орешница, община Кърджали, попадащ в УПИ V-121, кв. 19, с
Прочетете повече

  06 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1011 от 05.08.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Застроен УПИ Х-33,35, кв.7 по ПУП на с.Охлювец, Община Кърджали, с площ 574 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  02 Август 2019
Заповед за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот с идентификатор 40909.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Кърджали, местност „Коджа търла”, начин на трайно ползване: нива, 8 категория, с площ 3.451 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар.
Прочетете повече

  26 Юли 2019
Заповед №943 / 25.07.2019 относно прекратяване на процедура по провеждане на търг.
Прочетете повече

  18 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№929/17.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 20.08.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.70.3.44, находящ се в гр. Кърджали, бул. ”Тракия” № 13, сграда
Прочетете повече

  16 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №895/16.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№896/16. 07. 2019 г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №894/16.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 882/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №885/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №886/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №883/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№884/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№887/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №863/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  11 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№862/9.07.2019Г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  11 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №867/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№864/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти