Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  20 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1699 гр. Кърджали, от 18.12.2023 год. Да се проведе търг с тайно наддаване на 23.01.2024 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” № 41, ет. IV, стая № 404, за отдаване под наем на павилиони – общинска собственост за срок от 10/десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1687 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.01.2024 г. в Община Кърджали, стая №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1683 гр. Кърджали, 18.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.01.2024 г. в Община Кърджали, стая №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1688 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.01.2024 г. г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. IV, стая №404, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1686 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.01.2024 г. г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. IV, стая №404, за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1685 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 17.01.2024 г. в Община Кърджали, стая №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земя, както следва:...
Прочетете повече

  18 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1684 гр. Кърджали, 18.12.2023 г. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 16.01.2024 г. в Община Кърджали, №404, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земя, както следва:...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1626 гр. Кърджали, 06.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.01.2024 г. в Община Кърджали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1624 гр. Кърджали, 06.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.01.2024 г. в Община Кърджали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1625 гр. Кърджали, 06.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.01.2024 г. в Община Кърджали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1622 гр. Кърджали, 06.12. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.01.2024 г. в Община Кърджали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: ...
Прочетете повече

  08 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1623 гр. Кърджали,06.12.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на09.01.2024г.в Община Кър-джали, стая № 404, ет. ІV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти– общинска собственост, както следва: ...
Прочетете повече

  24 Ноември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1565 гр. Кърджали, от 22.11.2023 год. Да се проведе търг с тайно наддаване на 20.12.2023 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. IV, стая №404, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  18 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1125 гр. Кърджали, 15.09.2023 г. 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  30 Август 2023
ЗАПОВЕД №980/29.08.2023 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 28.09.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земя, както следва:
Прочетете повече

  30 Август 2023
ЗАПОВЕД №978/29.08.2023г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведе търг с тайно наддаване на 27.09.2023 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
Прочетете повече

  26 Юли 2023
ЗАПОВЕД № 846/24.07.2023 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.09.2023 г. г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: Поземлен имот с №58342.10.482 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, с площ 552.21 кв. м, с първоначална тръжна цена 8 332
Прочетете повече

  26 Юли 2023
ЗАПОВЕД № 843/24.07.2023 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.09.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.489 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, с площ 561.80 кв. м, с
Прочетете повече

  26 Юли 2023
ЗАПОВЕД № 845/24.07.2023 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.09.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.484 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, с площ 570.56 кв. м, с първоначална тръжна цена 8 788
Прочетете повече

  26 Юли 2023
ЗАПОВЕД №844/ 24.07.2023 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.09.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с № 53638.172.4 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 32 на землище с. Опълченско, с площ 2028.61 кв.м., с първоначална тръжна цена 30
Прочетете повече

  26 Юли 2023
ЗАПОВЕД №847/ 24.07.2023 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.08.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година – стопанската 2023/2024 г. на пасища, мери и ливади от ОПФ само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Прочетете повече

  21 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 821 гр. Кърджали, 20.07.2023 г. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 22.08.2023 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имот – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 712 гр. Кърджали, 23.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 710 гр. Кърджали, 23.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 711 гр. Кърджали, 23.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.07.2023 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  19 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 689 гр. Кърджали, 15.06.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  19 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 654 гр. Кърджали, 12.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  19 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №651 гр. Кърджали,12.06.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508,за отдаване под арендана земи от ОПФна територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощнинасаждения, както следва:...
Прочетете повече

  19 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №650 гр. Кърджали, 12.06.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2023 г. в сградата на Oбщинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни
Прочетете повече

  14 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 653 гр. Кърджали, 12.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  14 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 652 гр. Кърджали, 12.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.07.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  14 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №649 гр. Кърджали,12.06.2023 г. 1.Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.07.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508,за отдаване под арендана земи от ОПФна територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощнинасаждения, както следва:...
Прочетете повече

  14 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 655 гр. Кърджали, от 12.06.2023год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 12.07.2023 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  14 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 662 гр. Кърджали, 13.06.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 632 гр. Кърджали, 09.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 627 гр. Кърджали, 09.06.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВД № 633 гр. Кърджали, 09.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 631 гр. Кърджали, 09.06. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  08 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 621 гр. Кърджали, 05.06.2023 г. Да се проведат публични търгое с тайно наддаване на 07.07.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продавжба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  08 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 620 гр. Кърджали, 05.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддване на 06.07.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  05 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 613 гр. Кърджали,05.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.07.2023 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  05 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 612 гр. Кърджали, 05.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  30 Май 2023
ЗАПОВЕД № 604 от 29.05.2023 г. за прекратяване на процедура за продажба на УПИ ХХІ-3063, кв.128 по ПУП на гр. Кърджали, ул. ”Перперикон”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.120.211, с площ 258 кв.м, и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с първоначална тръжна цена 12 920 лв. /без начислен ДДС/, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, обявен за провеждане на 31.05.2023 г. от
Прочетете повече

  17 Май 2023
ЗАПОВЕД № 527 от 17.05.2023 за прекратяване на процедурата за отдаване под наем за 10 стопански години на имот №66603.16.97 в землище с. Сипей, местност „ТОКАТ ЯНЪ”, начин на трайно ползване: нива, IV категория, с площ 7.693 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар.
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 406 гр. Кърджали, 06.04. 2023 г.Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.05.2023 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр.Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 407 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.05.2023 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 405 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.05.2023 г. в Община Кър¬джали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 401 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 399 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 397 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign