Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  18 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1174/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ V, кв.7 по ПУП на с.Висока поляна, община Кърджали, с площ 1227 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІV-76,
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1180/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІХ-общ., кв.23 по ПУП на с.Стремци, община Кърджали, с площ 723 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1182/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.50.3 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 32 на землище с. Опълченско, община Кърджали
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1169/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.186 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, с площ 634.86 кв. м,
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1170/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №46214.41.4 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 33 на землище с. Македонци, с площ 1521.34 кв.
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1173/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.11.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ, кв.6 по ПУП на с.Стремци, община Кърджали, с площ 1045 кв.м.,... 2. Незастроен УПИ ХХІ,
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1176/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-246, кв.3 по ПУП на с.Глухар, община Кърджали, с площ 583 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХV, кв.7 по
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№№1167/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.1124 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1168/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.976 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 250.91 кв. м,
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1171/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ, кв.9 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, с площ 510 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ VІІІ-58, кв.5
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1172/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ-70, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, с площ 577 кв.м, .. 2. Незастроен УПИ ХІV-общ.,
Прочетете повече

  09 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1125/8.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.11.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  09 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1126/8.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.11.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на етерично-маслени култури, както следва:...
Прочетете повече

  20 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1048/14.09.2018 г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  19 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1052/14.09.2018 ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.10.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  19 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1047/14.09.2018 г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.10.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  18 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1050/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ-36, кв.19 по ПУП на с. Опълченско, община Кърджали, с площ 748 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ХVІІ,
Прочетете повече

  18 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1049/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІІ-173, кв.24 по ПУП на с. Жинзифово, община Кърджали, с площ 657 кв.м,.. 2. Незастроен УПИ XLIII,
Прочетете повече

  18 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1051/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-147, кв.24 по ПУП на с. Миладиново, община Кърджали, с площ 626 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1043/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.10.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ Х-5658, кв.130 по ПУП-ПР на кв.”Възрожденци-тераса”, гр.Кърджали, съставляващ
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1044/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІV, кв.150 по ПУП-ПР на кв. ”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, съставляващ
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1045/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизираната територия на с. Воловарци, община
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1046/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.107.79, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Иван Вазов” № 5, с площ 58
Прочетете повече

  12 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1031/12.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  31 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №886/30. 07. 2018г. ЗАПОВЯДВАМ: На 27. 08. 2018 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имот – общинска собственост, представляващ: Лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с.Широко поле, Община Кърджали, с полезна площ 31,00 кв.м., за извършване на първична индивидуална
Прочетете повече

  30 Юли 2018
ЗАПОВЕД №870/26.07.2018г.„ ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1141 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община Кърджали с площ 740.18
Прочетете повече

  30 Юли 2018
ЗАПОВЕД №871/26.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.5 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, община Кърджали с площ 115.19
Прочетете повече

  24 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №865/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.92 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 359.06 кв.м,
Прочетете повече

  24 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №864/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.130.17 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 18 в землището на гр. Кърджали, с площ 675,56 кв.м,... 2.
Прочетете повече

  24 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №863/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.47 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  23 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №857/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.22 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, община Кърджали
Прочетете повече

  23 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №856/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.318.15 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 31 на землище гр. Кърджали, община Кърджали
Прочетете повече

  19 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №853/19.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №62445.18.340 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, община
Прочетете повече

  19 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №852/19.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.1168 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 678.38 кв.
Прочетете повече

  17 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №835/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІV-общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище,... 2. Незастроен УПИ V-общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище, ....
Прочетете повече

  17 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №831/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-119, кв.17 по ПУП на с.Пепелище, ..... 2. Незастроен УПИ ІV- 89,90, кв.18 по ПУП на с.Царевец,.....
Прочетете повече

  17 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №836/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с пл.сн.№150, кв.10 по ПУП на с.Брош...... 2. Незастроен УПИ ІІ-общ., кв.4а по ПУП на с.Охлювец......
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 833/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет.IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41,гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №834/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№832/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 13.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  11 Юли 2018
ЗАПОВЕД №801/11.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  20 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 727 гр.Кърджали, от 20.06.2018год. З А П О В Я Д В А М: На 17.07.2018год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имоти – общинска собственост, представляващи: 1. Помещение за масаж, с полезна площ 15,00 кв.м., находящ се в сградата на Закрит плувен басейн, гр.Кърджали 2. Помещение –
Прочетете повече

  18 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 721 гр. Кърджали, 15.06.2018 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.07.2018 г. в Община Кърджали, стая №402,ет.IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41,гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.153 по Кадастрална карта на
Прочетете повече

  18 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 719 гр. Кърджали, 15.06.2018 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.07.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кър¬д¬жа¬ли за про¬даж¬ба на имоти - общинска собственост, както следва: . Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.195 по Кадастрална карта на
Прочетете повече

  18 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 720 гр. Кърджали, 15.06.2018 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.07.2018 г. в Община Кърджали, стая №402,ет.IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41,гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.154 по Кадастрална карта на землище
Прочетете повече

  12 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№447/11.04.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.05.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  12 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№448/11.04.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.05.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр.Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  12 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№446/11.04.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  10 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №436/5.04.2018г. ИЗМЕНЯМ: Заповед №377 от 26.03.2018 г. в частта на провеждането на датата на търга 23.04.2017 г. намираща се на шестия ред на заповедта. Същата да се чете 23.04.2018 г.
Прочетете повече

  27 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№383/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign