Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  11 Юли 2018
ЗАПОВЕД №801/11.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  20 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 727 гр.Кърджали, от 20.06.2018год. З А П О В Я Д В А М: На 17.07.2018год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имоти – общинска собственост, представляващи: 1. Помещение за масаж, с полезна площ 15,00 кв.м., находящ се в сградата на Закрит плувен басейн, гр.Кърджали 2. Помещение –
Прочетете повече

  18 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 721 гр. Кърджали, 15.06.2018 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.07.2018 г. в Община Кърджали, стая №402,ет.IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41,гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.153 по Кадастрална карта на
Прочетете повече

  18 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 719 гр. Кърджали, 15.06.2018 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.07.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кър¬д¬жа¬ли за про¬даж¬ба на имоти - общинска собственост, както следва: . Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.195 по Кадастрална карта на
Прочетете повече

  18 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 720 гр. Кърджали, 15.06.2018 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.07.2018 г. в Община Кърджали, стая №402,ет.IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41,гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.154 по Кадастрална карта на землище
Прочетете повече

  12 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№447/11.04.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.05.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  12 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№448/11.04.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.05.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр.Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  12 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№446/11.04.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  10 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №436/5.04.2018г. ИЗМЕНЯМ: Заповед №377 от 26.03.2018 г. в частта на провеждането на датата на търга 23.04.2017 г. намираща се на шестия ред на заповедта. Същата да се чете 23.04.2018 г.
Прочетете повече

  27 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№383/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  27 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№385/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №382/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№386/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№377/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.04.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  21 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №360/19.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Прекратявам процедурата за отдаване под наем на Терен за паркиране - /вътрешен двор на хотел „България”/, с площ 300.00 кв.м., предназначен за търговска дейност, находящ се в гр. Кърджали, бул. ”България”, в поземлен имот с идентификатор 40909.118.236, по Кадастралната карта на гр. Кърджали, актуван с Акт № 4497/26.01.2016г. за частна общинска
Прочетете повече

  20 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №356/19.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ : 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  20 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №357/19.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  14 Март 2018
ЗАПОВЕД №323/12.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.04.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  01 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 27.03.2018год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имоти – общинска собственост, представляващи:1.Помещения (лекарски кабинет, манипулационна и чакалня), находящи се на ІІ-ри етаж в сградата на Здравна служба кв.”Гледка”, гр.
Прочетете повече

  19 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ:На 23.03.2018год. в Община Кърджали в стая №402, ет.ІV, в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:1. Терен за паркиране - /вътрешен двор на хотел „България”/, с площ 300.00 кв.м.;2. Три преходни помещения - /стаи №5, №6 и №7/ със санитарен възел,
Прочетете повече

  15 Февруари 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: КОВЕГ – АД , ХРИСТО ЛАМБОВ ДИМИТРОВ , ЕВГЕНИ ФИДАНОВ КОЛЕВ, ПАСИФИК ГЪДА - ООД , БОРЕМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД, ЕРСИН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН, ПАКИЗЕ МАХМУД ОСМАН, РАСИМ АЗИС РАСИМ, ЮЛИЯ БОРИСОВА АТАНАСОВА, ЛЕВЕН МОМЧИЛОВ СТАМЕНОВ, РАШИТ МЮМЮН МУСТАФА, КРАСИМИР КОСТАДИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА, СТАНЧО ДИНЕВ ГОЧЕВ, ХИЛМИ ХАЛИЛ ШАКИР, ЕВРОБИЗНЕС ЕООД,
Прочетете повече

  20 Декември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 16.01.2018 год. в Община Кърджали в стая №402, за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Павилион №1 предназначен за търговска дейност, находящ се на археологически комплекс “Перперикон”, община Кърджали, с площ 6.25 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 60.00 лв., без ДДС.
Прочетете повече

  30 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 28.12.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ VІІІ, кв.261 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Възрожденци- Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.327 с площ 850 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІХ, кв.261 по
Прочетете повече

  28 Ноември 2017
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.94, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение №215 от 16.11.2017г.на Общински съвет гр.Кърджали О Б Я В Я В А : Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 29.12.2017 г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация
Прочетете повече

  28 Ноември 2017
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №218 от 16.11.2017 г. на Общински съвет Кърджали З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.12.2017 г. в Община
Прочетете повече

  27 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1452/27.11.2017г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.12.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  20 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 20.12.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ХХХІХ , кв.22 по ПУП-ПР на землище с. Пепелище, Община Кърджали, с площ 8 293 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІХ-46, кв. 9 по ПУП на с.Чилик, Община Кърджали, с площ 571 кв.м...
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕНа 12.12.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имот – общинска собственост, представляващ:Помещение – Клуб ”Бирхале”, находящо се в сградата на Дома на културата, гр. Кърджали с полезна площ 221,00кв.м.
Прочетете повече

  08 Ноември 2017
публични търгове с тайно наддаване на 14.12.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  08 Ноември 2017
ЗАПОВЕД относно публични търгове с тайно наддаване на 13.12.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  06 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1367/2.11.2017г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.12.2017 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  25 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 24.11.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІV-63, кв.66 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали, отреден за „ОДО” и „ЖС”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.109.299 с площ 1 325 кв.м.;2. УПИ ІІІ-63, кв.66 по ЗРП
Прочетете повече

  23 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване На 23.11.2017г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ХІ, кв.19 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали,с площ 582 кв.м.;2. Незастроен УПИ І-134, кв.12 по ПУП на с.Горна крепост, Община Кърджали, с площ 1030 кв.м.; 3.Незастроен
Прочетете повече

  23 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба На 27.11.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ Х, кв.6 по ПУП на с.Стремци, Община Кърджали, с площ 799 кв.м.;2. Сграда на бивше училище с.Каменарци, Община Кърджали, едноетажна с избено помещение със
Прочетете повече

  23 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба На 22.11.2017 г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ VІІ-общ., кв.4 по ПУП на с.Островица, Община Кърджали, с площ 878 кв.м.;2. Незастроен УПИ І-67,68, кв.9 по ПУП на с.Калинка, Община Кърджали с площ 494 кв.м.
Прочетете повече

  23 Октомври 2017
ЗАПОВЕД №1293/20.10.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс на следните имоти от ОПФ:
Прочетете повече

  10 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 15.11.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация -Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:1. Помещения на първи етаж в сградата на бивше училище с. Бленика, общ. Кърджали с полезна площ 235,00кв.м.;2. Помещение на първи етаж в сградата на
Прочетете повече

  25 Септември 2017
ЗАПОВЕД за изземване на общински имот. На вниманието на: Щерю Йорданов Желев
Прочетете повече

  14 Септември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 11.10.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация -Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:1. Стая №19 в сградата на бивш Градски съвет, ул.Отец Паисий №3, ет.ІІ, гр.Кърджали;2. Търговско помещение на ул.”Марица” №5, гр.Кърджали...
Прочетете повече

  08 Септември 2017
ЗАПОВЕД: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.10.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „Бълга-рия” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  08 Септември 2017
Община Кърджали обявява публични търгове с тайнно наддаванена 05.10.2017 г. в Об¬щи¬на Кър¬д¬жа¬ли, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „Бъл¬га¬рия” №41, гр. Кър¬д¬жа¬ли за про¬даж¬ба на зе¬ми, как¬то след-ва: 1. Поземлен имот с №53638.11.86 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 1365.31 кв.м, с първоначална тръжна
Прочетете повече

  01 Август 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 13.09.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва: 1. Помещения на четвърти етаж в сградата на ОУ”Васил Левски”, кв.”Гледка”, ул.”Тина Киркова”, гр. Кърджали, с обща площ 1353,00 кв.м.,;2. Стая №14 в
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 28.08.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. УПИ ХХХVІІІ, кв.22 по ПУП на землище с. Пепелище, община Кърджали, с площ 31 994 кв.м., отреден за спорт, отдих и рекреация с първоначална тръжна цена 170 980 лв. /без начислен
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 30.08.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ VІІІ-455,457, кв.223 по ЗРП на „Стара градска част” на гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.623 с площ 399 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІХ-447,450,
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 12.09.2017 г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен поземлен имот, находящ се в в гр.Кърджали, кв.”Веселчане”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.14.107 с площ 977 кв.м.;2. Незастроен УПИ VІ-6013, кв.107 по
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 14.09.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ І-общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали с площ 555 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІІ-общ.,кв. 21 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали с площ 560 кв.м.;3.
Прочетете повече

  26 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 29.08.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІV-448,451,457, кв.223 по ЗРП на „Стара градска част” на гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.620 с площ 493 кв.м.2. Незастроен УПИ V-452,457,
Прочетете повече

  26 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 11.09.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ І-114, кв.21 по ПУП на с.Царевец, Община Кърджали, с площ 663 кв.м.,2. УПИ V-за обществена дейност, кв.50 по ЗРП на кв.”Веселчане”, гр.Кърджали, съставляващ
Прочетете повече

  20 Юли 2017
ЗАПОВЕД №948/18.07.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.08.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  18 Юли 2017
ЗАПОВЕД №929/17.07.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.08.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign