Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 760 гр. Кърджали, 30.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.08.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №741 гр. Кърджали,29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на05.08.2022г.в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти– общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 743 гр. Кърджали, от 29.06.2022год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 29.07.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 739 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.08.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 738 гр. Кърджали, 29.06. 2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.08.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 735 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №733 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 734 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 732 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № №731 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № № 730/29.06.2022 г.Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № № 729/29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  27 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 722 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 721 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:…
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 720 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:…
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 719 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:…
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 718 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 592 гр. Кърджали,20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 593 гр. Кърджали,20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 595 гр. Кърджали,20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № № 596 гр. Кърджали, 20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 594 гр. Кърджали, 20.05.2022 г.Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 590 гр. Кърджали, 20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 591 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 589 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 589 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  25 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 601 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.06.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет.5, стая № 508, за отдаване под наем на маси за продажба на плодове и зеленчуци - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  04 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 515 Да се прекрати процедурата за отдаване под аренда на имотите: 1. Поземлен имот с идентификатор 41085.502.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Кьосево, местност „Община остатък”, начин на трайно ползване: нива, 3 категория, с площ 1.092 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35.00 лв. на декар. Начало на търга 9:30 часа.
Прочетете повече

  04 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 514 Да се прекрати процедурата за отдаване под аренда на имот с идентификатор 41085.501.376 по КККР на землище с. Kьосево, местност „Община остатък”, начин на трайно ползване: нива, 8 категория, с площ 2.555 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар М О Т И В И:...
Прочетете повече

  27 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 484 Да се проведе търг с тайно наддаване на 26.05.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  05 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ № 390 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  05 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №389 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  05 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 388 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  31 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 368 Да се проведе търг с тайно наддаване на 29.04.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Помещение №2, находящо се в сграда на бул. “Беломорски №42 ...
Прочетете повече

  29 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №350/28.03.2022г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №56054.501.12 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 ... 2. Поземлен имот с №56054.501.13 по плана на новообразуваните имоти по
Прочетете повече

  29 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №352/28.03.2022г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.05.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №56054.501.931 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 .... 2. Поземлен имот с №58342.10.567 по Плана на
Прочетете повече

  29 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №355/28.03.2022г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.05.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  28 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 354 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.52 по Плана...
Прочетете повече

  28 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 356 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 9.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.80 по плана...
Прочетете повече

  28 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 353 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.04.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.79 по Плана
Прочетете повече

  28 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №351 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.04.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.174 по Плана...
Прочетете повече

  28 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 349 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.04.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №06567.132.107…
Прочетете повече

  25 Ноември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 1309/23.11.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.12.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.89 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, с площ 679.40 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  25 Ноември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1308/23.11.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.12.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.103.44 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, с площ 1964.05 кв.м.... 2.
Прочетете повече

  22 Ноември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1295/19.11.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.12.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-58,59, кв. 5 по ПУП на с. Калинка, община Кърджали, с площ 817 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1171/19.10Л2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. УПИ VІІ-общ, кв.15 по ПУП на с.Чилик, община Кърджали, с площ 1 385 кв.м, отреден за жилищно строителство... 2.
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1180/19.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. УПИ ІІІ-1,2, кв.1 по ПУП на с. Айрово, община Кърджали, с площ 684 кв.м, отреден за жилищно строителство... 2.
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1181/19.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-41, кв. 15 по ПУП на с. Кьосево, община Кърджали, с площ 625 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1172/19.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. УПИ ІІІ-93, кв.11 по ПУП на с.Жинзифово, община Кърджали, с площ 628 кв.м, отреден за жилищно строителство... 2.
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1179/19Л10Л2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХV-общ., кв. 7 по ПУП на с. Островица, община Кърджали, с площ 674 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1178/19.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-1, кв.1 по ПУП на с. Айрово, община Кърджали, с площ 700 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign