Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 375 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 374 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №373 гр. Кърджали,06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508,за отдаване под арендана земи от ОПФна територията на Община Кърджали, за стопанисванена овощнинасаждения, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №372 гр. Кърджали,06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508,за отдаване под арендана земи от ОПФна територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощнинасаждения, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №371 гр. Кърджали,06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508,за отдаване под арендана земи от ОПФна територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощнинасаждения, както следва:...
Прочетете повече

  09 Декември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1612 от 08.12.2022 г., И З М Е Н Я М: Заповед №1555 от 25.11.2022 г., в частта т. 1.1, публикувана във в-к „Родопи 24х7”, бр. 1899 от 29.11.2022 г. и в-к „Арда нюз”, бр. 3038 от 29.11.2022 г., поради допусната явна техническа грешка и същата придобива следния вид:...
Прочетете повече

  09 Декември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1611 от 08.12.2022 г., И З М Е Н Я М: Заповед №1554 от 25.11.2022 г., в частта т. 1, публикувана във в-к „Родопи 24х7”, бр. 1899 от 29.11.2022 г. и в-к „Арда нюз”, бр. 3038 от 29.11.2022 г., поради допусната явна техническа грешка и същата придобива следния вид:...
Прочетете повече

  28 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1555 от 25.11.2022г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  28 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1554 от 25.11.2022г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  28 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1552 от 25.11.2022г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  28 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1553 от 25.11.2022г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1540 от 23.11.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.12.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1541 от 23.11.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1542 от 3.11.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1544 от 3.11.2022 г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.12.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1543 от 23.11.2022 г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.12.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1545 от 23.11.2022 год., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.12.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет.5, стая № 508, за отдаване под наем на части от имоти /терени/ -публична общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1546 от 23.11.2022год., Да се проведе търг с тайно наддаване на 22.12.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  08 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1436 гр. Кърджали, от 07.11.2022 год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 09.12.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  08 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1435 гр. Кърджали, от 07.11.2022 год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 08.12.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  01 Ноември 2022
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99, т.2 от АПК, и във връзка с възникнали допълнителни обстоятелства: възражение с вх.№ 94- В4-14 от 31.10.2022 г. от частно лице и докладна записка с вх.№ 10-00-377 от 31.10.2022 г. на кмета на кметство с. Стремци Н А Р Е Ж Д А М: 1. Прекратявам процедура за продажба на незастроен УПИ ХХІ-3063, кв.128 по ПУП на гр. Кърджали, ул. ”Перперикон”, съставляващ поземлен имот
Прочетете повече

  20 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1359 от 18.10.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  17 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1343 от 12.10.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  17 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1342 от 12.10.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  13 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1341 от 12.10.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, как¬то след¬ва:...
Прочетете повече

  13 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗААПОВЕД № 1340 от 12.10.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  13 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1339 от 12.10.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  13 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1338 от 12.10.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за проажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  07 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1323 от 07.10.2022г.,1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  07 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1322 от 07.10.2022г., 1. Да се продат публични търгове с тайно наддаване на 08.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  07 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1321 от 07.10.2022г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.11.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  07 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1312 от 04.10.2022 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.11.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  07 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1311 от 04.10.2022 г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.11.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  07 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1310 от 04.10.2022 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.11.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  28 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1272 от 26.09.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.11.2022 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  28 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1271 от 26.09.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.11.2022 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр.Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  28 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1270 от 26.09.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.11.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  27 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1268 от 26.09.2022 г.: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.11.2022 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:…
Прочетете повече

  27 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1269 от 29.09.2022 г.: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.11.2022 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:…
Прочетете повече

  27 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1266 от 29.09.2022 г.: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.11.2022 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:…
Прочетете повече

  27 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1267 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.11.2022 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  12 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1199 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  26 Август 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 16.09.2022 г. от 9,30 ч. в стая 508 в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.”България”№41 за продажба на 20 % от дяловете на „ДКЦ 1- Кърджали” ООД гр.Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  18 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПИВЕД №917 гр. Кърджали, 18.07.2022 г., Да се прекрати процедурата за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 65975.2.42 по КККР на землище с. Седловина, местност „Чингене конак”, начин на трайно ползване: нива, 9 категория, с площ 1.567 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35.00 (тридесет и пет) лева на декар...
Прочетете повече

  12 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 893 гр. Кърджали, 11.07.2022 г., Да се прекрати процедурата за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 26.07.2022 г. за продажба на земя по параграф 4, както следва:...
Прочетете повече

  11 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 781 гр. Кърджали, от 06.07.2022год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 08.08.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 751 гр. Кърджали, от 29.06.2022год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 02.08.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №740 гр. Кърджали,29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на04.08.2022г.в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти– общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №742 гр. Кърджали,29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на05.08.2022г.в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти– общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 760 гр. Кърджали, 30.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.08.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign