Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №780/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.599 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№786/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.995 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали с
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№814/27.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 26.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.110.45.1.39, находящ се в гр.Кърджали, бул. ”България” №37,
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №815/27.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.114.552, находящ се в гр. Кърджали, община Кърджали, кв.
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№782/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.438 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, община Кърджали с
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №794/21.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: . Поземлен имот с №58342.10.398 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с.Прилепци с площ 607.67 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №779/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.678 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №785/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №06567.132.119 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24 на землище с. Брош, Община Кърджали с площ
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 776/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХV, кв.22 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 436 кв.м, .... 2. Незастроен УПИ ХVІ, кв.22
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№775/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-5, кв.3 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 345 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ХІV, кв.22 по
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №778/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-80, кв.19 по ПУП на с.Петлино, община Кърджали, с площ 679 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІІІ,
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №773/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ, кв.1 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 532 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІV,
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№774/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ І, кв.2 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 481 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІІ, кв.2
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№787/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1597 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 948.87 кв.
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№784/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №46214.81.20 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 33 на землище с. Македонци, Община
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №791/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.1665 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 563.57 кв.
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№781/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.17.628 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  20 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№771/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с пл.сн.№ 147, кв.23 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, с площ 416 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  20 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№772/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ І, кв.1 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 324 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІІ, кв.1
Прочетете повече

  12 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №711/31.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.120.137, находящ се в гр.Кърджали, кв. ”Студен кладенец”, с
Прочетете повече

  12 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№712/31.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.103.355, находящ се в гр.Кърджали, „Задболничен квартал”
Прочетете повече

  15 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №617/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-общ., кв.29 по Частична регулация на с. Стремово, община Кърджали, с площ 622 кв.м, ... 2.
Прочетете повече

  14 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №616/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-общ., кв.29 по Частична регулация на с. Стремово, община Кърджали, с площ 696 кв.м, ... 2.
Прочетете повече

  14 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №615/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. УПИ VІІІ-92, кв.17 по ПУП на с. Брош, община Кърджали, с площ 746 кв.м,... 2. Незастроен УПИ VІІІ-общ.,
Прочетете повече

  07 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №577/03.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  07 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №581/03.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІІІ, кв.18 по ПУП на с. Скалище, община Кърджали, с площ 663 кв.м, 2. Незастроен УПИ ІХ,
Прочетете повече

  02 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.96, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение №190 от 20.09.2018 г. и Решение № 68 от 25.03.2019 г. на Общински съвет – Кърджали З А П О В Я Д
Прочетете повече

  02 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №19 от 31.01.2019 г. и Решение №67 от 25.03.2019 г. на Общински съвет Кърджали З А П О В Я Д
Прочетете повече

  23 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.11 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.51,ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019год. З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  23 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1, ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали, Решение №20 от 31.01.2019г.на Общински съвет Кърджали и в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019год. З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  17 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.11 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.51,ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019год. З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  17 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  17 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2019 г.
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул.„България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  10 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №441/2.04.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІV-69, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали , с площ 457 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ V-70, кв.10
Прочетете повече

  09 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №442/02.04.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-70, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали , с площ 467 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХІХ-70, кв.10
Прочетете повече

  03 Април 2019
Заповед относно: Прекратяване на процедурата за продажба на незастроен УПИ VIІІ-221, кв.237 по ПУП на кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали
Прочетете повече

  27 Март 2019
Съобщение във връзка с изменение на Заповед № 269/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. В т.1 от заповедта за Поземлен имот с №40909.316.115 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, „ … ЗЗП 22 …” да се чете „ …ЗЗП 29 …”
Прочетете повече

  27 Март 2019
Съобщение във връзка с изменение на Заповед № 273/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. 1.В т.1 от заповедта за Поземлен имот с №40909.131.138........ 2.В т.2 от заповедта за Поземлен имот с №40909.131.154 ......
Прочетете повече

  14 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №331/13.03.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.04.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.187 по Кадастралната карта на с.Сипей, местността „Тумба”,
Прочетете повече

  11 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №275/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.96.15 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище с. Царевец, община Кърджали с
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№273/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.138 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджа¬ли, с площ 1 769.67
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №274/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.131.142 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, с площ 171.89
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№271/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №56054.501.430 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, община Кърджали с
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№271/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.103.30 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, с площ 532.43
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №280/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 01.04.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Павилион №2 предназначен за търговска дейност, находящ се на археологически комплекс “Перперикон”, община Кърджали, с площ 6.25 кв.м., с начална месечна
Прочетете повече

  05 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №269/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1599 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджа¬ли, с площ 394.04
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign