Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1181/19.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-41, кв. 15 по ПУП на с. Кьосево, община Кърджали, с площ 625 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1172/19.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. УПИ ІІІ-93, кв.11 по ПУП на с.Жинзифово, община Кърджали, с площ 628 кв.м, отреден за жилищно строителство... 2.
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1179/19Л10Л2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХV-общ., кв. 7 по ПУП на с. Островица, община Кърджали, с площ 674 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  20 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1178/19.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-1, кв.1 по ПУП на с. Айрово, община Кърджали, с площ 700 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  18 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1156/14.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ Х-32, кв.2 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, с площ 724 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  18 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1158/14.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ, кв.8 по ПУП на с.Висока поляна, община Кърджали, с площ 632 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  11 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1127/11.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  11 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1128/11.10.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  04 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1092/4.10.2021 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  04 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 1091/ 4.10.2021 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  04 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали съобщава, че е допусната техническа грешка при обявяването на Заповед № 949 от 07.09.2021 г. за провеждане на публични търгове на 18.10.2021 г. за продажба на имоти – общинска собственост, публикувана във в-к „Родопи 24х7”, бр.1847 от 09.09.2021 г. и във в-к „Арда news”, бр. (2986) от 09.09.2021 г., като в т. 2 от заповедта е обявен погрешно текста „УПИ ІІІ-общ., кв.22
Прочетете повече

  04 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1090/1.10.2021 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и
Прочетете повече

  29 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1074/27.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909. 133.6 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, с площ 536.22 кв.м.... 2.
Прочетете повече

  29 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1075/27.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.657 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 981.87 кв.м.... 2.
Прочетете повече

  29 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1076/27.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.958 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 278.28 кв.м... 2.
Прочетете повече

  28 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1050/27.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се прекрати процедурата за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 19.10.2021 г. за продажба на земя по параграф 4, както следва: Поземлен имот с №78149.103.44 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, с площ 1964.05 кв.м, с първоначална тръжна цена 20551 лева.
Прочетете повече

  28 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 1045/27.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.103.74 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, с площ 393.99 кв.м... 2.
Прочетете повече

  28 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1046/27.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.155 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, с площ 280.52 кв.м... 2.
Прочетете повече

  27 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1002/21.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 29.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имот – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-158, кв.90 по ПУП на гр. Кърджали, „Промишлена зона – юг” съставляващ поземлен имот с
Прочетете повече

  27 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1000/21.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 25.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имот – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІV-158, кв.86 по ПУП на гр. Кърджали, „Промишлена зона – юг” съставляващ поземлен имот с
Прочетете повече

  27 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1001/21.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 27.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имот – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ-158, кв.86 по ПУП на гр. Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с
Прочетете повече

  23 Септември 2021
ЗАПОВЕД №999/21.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №62445.18.360 ... 2. Поземлен имот с №62445.18.369 ...
Прочетете повече

  23 Септември 2021
ЗАПОВЕД №998/21.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.792 .... 2. Поземлен имот с №40909.301.291 ....
Прочетете повече

  23 Септември 2021
ЗАПОВЕД№997/21.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.315.41 ..... 2. Поземлен имот с №58342.100.5.....
Прочетете повече

  20 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №991 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  20 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №990 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  20 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №989 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  16 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№984/16.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1109 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 255.31 кв.м... 2.
Прочетете повече

  16 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№983/16.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №56054.501.350 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, с площ 669.33 кв.м... 2.
Прочетете повече

  16 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№957/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе търг с тайно наддаване на 19.10.2021 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали , за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Самостоятелен обект с начин на трайно ползване „За обществено хранене“, /Сладкарница
Прочетете повече

  08 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №949/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-общ., кв. 20 по ПУП на с.Калоянци, община Кърджали, с площ 643 кв.м... 2. Незастроен УПИ ІІІ-общ.,
Прочетете повече

  08 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№948/7Л09Л2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ-общ., кв. 22 по ПУП на с.Скалище, община Кърджали, с площ 645 кв.м... 2. Незастроен УПИ ХХІV-3445,
Прочетете повече

  08 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №947/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІІ-5674, кв.132 по ПУП на кв.”Възрожденци”, град Кърджали... 2. Незастроен УПИ VІ-общ., кв.37 А по
Прочетете повече

  08 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №946/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ V-общ., кв.37 А по ПУП на с. Бели пласт, община Кърджали, с площ 584 кв.м... 2. Незастроен УПИ Х-137, кв.21
Прочетете повече

  08 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №945/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-196, кв.3 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 557
Прочетете повече

  08 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №944/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХХІІІ-3445, кв.160 по ПУП на кв.„Възрожденци - Прилепци”, гр.Кърджали... 2. Незастроен УПИ V-41, кв.11
Прочетете повече

  07 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 940/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-174, кв.24 по ПУП на с.Жинзифово, Община Кърджали, с площ 665 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  07 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №943/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХIХ-общ., кв.10 по ПУП на с.Мост, община Кърджали, с площ 596 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  07 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 942/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ I-общ., кв.37А по ПУП на с.Бели пласт, община Кърджали, с площ 620 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  07 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №941/7.09.2021г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.10.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ IІІ-общ., кв.37А по ПУП на с.Бели пласт, община Кърджали, с площ 619 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  24 Август 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №901/19.08.2021год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе търг с тайно наддаване на 30.09.2021 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали , за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Магазин в блок „Берое“, вх. „А“, кв. „Байкал“, гр. Кърджали, с полезна площ 85,00 кв.м., ...
Прочетете повече

  13 Юли 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 785 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.08.2021 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  07 Юли 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с допусната техническа грешка в изписването на номера на Заповеди за провеждане на публични търгове за продажба на имоти – общинска собственост, публикувани на сайта на Община Кърджали на 05.07.2021 г., във в-к „Родопи 24х7”, брой 1841 (вторник) от 06.07.2021 г. и във в-к „Арда news”, брой (2980) от 06.07.2021 г., Община Кърджали съобщава, следното: С Ъ О Б Щ Е Н И
Прочетете повече

  05 Юли 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №684 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.08.2021 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  05 Юли 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №681 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.08.2021 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  05 Юли 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №683 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.08.2021 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  05 Юли 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 682 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.08.2021 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „Бъл¬га¬рия” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  24 Юни 2021
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 21.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на Поземлен имот с идентификатор 38981.13.405, землище с. Костино...
Прочетете повече

  23 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат търгове с тайно наддаване на 20.07.2021 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
Прочетете повече

  08 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №583 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър-д¬жа¬ли, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign