Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№884/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№887/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №863/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  11 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№862/9.07.2019Г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  11 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №867/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№864/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№865/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №866/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  08 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №854/5.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  05 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№850/4.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  03 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№840/2.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№777/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 40909.105.89, находящ се в гр. Кърджали, ул. ”Рожен”, с площ 274 кв.м, ... 2. Незастроен
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№783/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.103.74 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, община Кърджали с
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№795/21.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.217 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с.Опълченско с площ 390.07 кв. м,... 2.
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №780/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.599 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№786/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.995 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали с
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№814/27.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 26.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.110.45.1.39, находящ се в гр.Кърджали, бул. ”България” №37,
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №815/27.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.114.552, находящ се в гр. Кърджали, община Кърджали, кв.
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№782/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.438 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, община Кърджали с
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №794/21.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: . Поземлен имот с №58342.10.398 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с.Прилепци с площ 607.67 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №779/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.678 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №785/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №06567.132.119 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24 на землище с. Брош, Община Кърджали с площ
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 776/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХV, кв.22 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 436 кв.м, .... 2. Незастроен УПИ ХVІ, кв.22
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№775/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-5, кв.3 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 345 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ХІV, кв.22 по
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №778/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-80, кв.19 по ПУП на с.Петлино, община Кърджали, с площ 679 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІІІ,
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №773/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ, кв.1 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 532 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІV,
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№774/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ І, кв.2 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 481 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІІ, кв.2
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№787/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1597 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 948.87 кв.
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№784/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №46214.81.20 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 33 на землище с. Македонци, Община
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №791/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.1665 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 563.57 кв.
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№781/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.17.628 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  20 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№771/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с пл.сн.№ 147, кв.23 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, с площ 416 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  20 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№772/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ І, кв.1 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 324 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІІ, кв.1
Прочетете повече

  12 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №711/31.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.120.137, находящ се в гр.Кърджали, кв. ”Студен кладенец”, с
Прочетете повече

  12 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№712/31.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.103.355, находящ се в гр.Кърджали, „Задболничен квартал”
Прочетете повече

  15 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №617/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-общ., кв.29 по Частична регулация на с. Стремово, община Кърджали, с площ 622 кв.м, ... 2.
Прочетете повече

  14 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №616/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-общ., кв.29 по Частична регулация на с. Стремово, община Кърджали, с площ 696 кв.м, ... 2.
Прочетете повече

  14 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №615/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. УПИ VІІІ-92, кв.17 по ПУП на с. Брош, община Кърджали, с площ 746 кв.м,... 2. Незастроен УПИ VІІІ-общ.,
Прочетете повече

  07 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №577/03.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  07 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №581/03.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІІІ, кв.18 по ПУП на с. Скалище, община Кърджали, с площ 663 кв.м, 2. Незастроен УПИ ІХ,
Прочетете повече

  02 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.96, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение №190 от 20.09.2018 г. и Решение № 68 от 25.03.2019 г. на Общински съвет – Кърджали З А П О В Я Д
Прочетете повече

  02 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №19 от 31.01.2019 г. и Решение №67 от 25.03.2019 г. на Общински съвет Кърджали З А П О В Я Д
Прочетете повече

  23 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.11 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.51,ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019год. З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  23 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1, ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали, Решение №20 от 31.01.2019г.на Общински съвет Кърджали и в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019год. З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  17 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.11 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.51,ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019год. З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  17 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  17 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2019 г.
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул.„България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign