Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  05 Юли 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №681 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.08.2021 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  05 Юли 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №683 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.08.2021 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  05 Юли 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 682 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.08.2021 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „Бъл¬га¬рия” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  24 Юни 2021
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 21.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на Поземлен имот с идентификатор 38981.13.405, землище с. Костино...
Прочетете повече

  23 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат търгове с тайно наддаване на 20.07.2021 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
Прочетете повече

  08 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №583 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър-д¬жа¬ли, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  27 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 526 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  27 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 533 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  27 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 529 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  27 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 524 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  27 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 521 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  26 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 539 Да се проведе търг с тайно наддаване на 30.06.2021 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали , за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
Прочетете повече

  25 Май 2021
Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  25 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 519 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни
Прочетете повече

  25 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 518 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни
Прочетете повече

  25 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 517 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни
Прочетете повече

  25 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 516 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни
Прочетете повече

  25 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 535 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  25 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 531 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.07.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  25 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 523 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  20 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 500 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”№12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  20 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №501 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”№12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  20 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 499 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.96, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 188 от 29.07.2020 г. на Общински съвет – Кърджали З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични
Прочетете повече

  26 Март 2021
Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  23 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  23 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  23 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни
Прочетете повече

  23 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни
Прочетете повече

  22 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  22 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  22 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  19 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат търгове с тайно наддаване на 20.04.2021 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
Прочетете повече

  15 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  12 Март 2021
Заповед №262 от 12.03.2021г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър-д¬жа¬ли, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  29 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1286 гр. Кърджали, 23.12. 2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1288 гр. Кърджали, 23.12.2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1287 гр. Кърджали, 23.12.2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1260 гр. Кърджали, 18.12. 2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1258 гр. Кърджали, 18.12.2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1261 гр. Кърджали, 18.12. 2020 г. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 22.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имот – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1259/ 18.12.2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  14 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД №1246 гр. Кърджали, 14.12.2020 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна
Прочетете повече

  10 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД, №1238/ 09.12.2020 г., З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  18 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1171 гр. Кърджали, 16.11.2020 г. З А П О В Я Д В А М: Да се про¬ве¬дат пуб¬лич¬ни тър¬го¬ве с тай¬но над¬да¬ва¬не на 17.12.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д-жа¬ли, за про¬даж¬ба на имоти – общинска собственост, как¬то след¬ва: 1. Поземлен имот с идентификатор 40909.114.313, с площ 608 кв.м, с начин на
Прочетете повече

  17 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1170/гр. Кърджали, 16.11.2020 г. З А П О В Я Д В А М: Да се про¬ве¬дат пуб¬лич¬ни тър¬го¬ве с тай¬но над¬да¬ва¬не на 16.12.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д-жа¬ли, за про¬даж¬ба на имоти – общинска собственост, как¬то след¬ва: 1. Поземлен имот с идентификатор 40909.114.51, с площ 559 кв.м., с начин на
Прочетете повече

  17 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПИВЕД №1169 З А П О В Я Д В А М: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 15.12.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 40909.114.50, с площ 499 кв.м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване по
Прочетете повече

  17 Ноември 2020
Община Кърджали Заповед З А П О В Я Д В А М: Да се проведе търг с тайно наддаване на 17.12.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Павилион до входа на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски АД”, находящ се на бул.”Беломорски”, гр.
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign