Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  23 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №728/22.07.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  02 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№633/30.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ-общ., кв.15 по ПУП на с.Чилик община Кърджали, с площ 1 385 кв.м... 2. Незастроен УПИ VІІІ-общ., кв.15
Прочетете повече

  02 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №634/30.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VIIІ-119, кв.15 по ПУП на с.Жинзифово, община Кърджали, с площ 814 кв.м... 2. Незастроен УПИ XI-общ., кв.8 по
Прочетете повече

  02 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №636/30.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХVІІІ-58, кв.11 по ПУП на с.Ястреб, община Кърджали, с площ 705 кв.м.... 2. Незастроен УПИ ІІІ-93, кв.11 по
Прочетете повече

  02 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№635/30.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-29, кв.7 по ПУП на с. Перперек, община Кърджали, с площ 760 кв.м... 2. Незастроен УПИ Х-162,163, кв.22 по ПУП
Прочетете повече

  22 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 596/19.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат търгове с тайно наддаване на 20.07.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: 1. Помещение находящо се на ул.”Иван Вазов”2, гр. Кърджали... 2. Помещение в стара
Прочетете повече

  22 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№599/19.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат търгове с тайно наддаване на 22.07.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: 1. Помещение за офис – дейност на ІІІ-ти етаж в спортната зала „Арпезос”, гр.
Прочетете повече

  22 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №597/19.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 21.07.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: 1. Маса № 1, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в гр. Кърджали, ул. „Сан Стефано”, до бл. „Рила 2”, с начална
Прочетете повече

  22 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №598/19.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 21.07.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, за отдаване под наем на имоти общинска собственост, както следва: 1. Маса № 4, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в гр. Кърджали, ул. „Сан Стефано”, до бл. „Рила 2”, с начална
Прочетете повече

  09 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№535/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.330 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, с площ 2089.39 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  09 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 536/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.354 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, с площ 803.99 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  09 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№537/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.328 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, с площ 1294,89 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  09 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№538/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.471 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, с площ 815.20 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  09 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №539/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: . Поземлен имот с №58342.10.361 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, с площ 854.92 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  08 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№530/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1685 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 в землището на гр. Кърджали, с площ 373,61 кв.м.... 2.
Прочетете повече

  08 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 531/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с № 40909.27.1240 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 в землището на гр. Кърджали, с площ 394,53 кв.м.... 2.
Прочетете повече

  08 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№532/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1083 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 в землището на гр. Кърджали, с площ 441,36 кв.м.... 2.
Прочетете повече

  08 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№533/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.102 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 в землището на гр. Кърджали, с площ 733,34 кв.м.... 2.
Прочетете повече

  08 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№534/5.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.355 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 в землището на с. Прилепци, с площ 696,96 кв.м.... 2.
Прочетете повече

  02 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№502/2.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХV-общ., кв.14 по ПУП на с.Рани лист, махала „Меденик”, община Кърджали, с площ 473 кв.м,... 2.
Прочетете повече

  02 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№503/2.06.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ-116, кв.19 по ПУП на с.Пепелище, община Кърджали, с площ 643 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ VІІІ-119, кв.19 по
Прочетете повече

  28 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №472/22.05.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-76, кв.12 по ПУП на с.Долно Зелениково, община Кърджали, с площ 756 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ VIІ-76,
Прочетете повече

  28 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №471/22.05.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ І, кв.16 по ПУП на с.Чифлик, община Кърджали, с площ 448 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІI, кв.16 по ПУП на
Прочетете повече

  28 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №483/27.05.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-5, кв.3 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 423 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ VІIІ-5, кв.3 по ПУП
Прочетете повече

  28 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №482/27.05.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.07.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, како следва: 1. Незастроен УПИ ХІ, кв.19 по ПУП на с.Долно Зелениково, община Кърджали, с площ 810 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІIІ-76,
Прочетете повече

  27 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№470/22.05.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 30.06.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1.Незастроен УПИ ІІІ-64, кв.19 по ПУП на с.Пепелище, община Кърджали... 2. Незастроен УПИ ІV-64, кв.19 по ПУП на с.Пепелище,
Прочетете повече

  27 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №469/22.05.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.06.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1.Незастроен УПИ V-64, кв.19 по ПУП на с.Пепелище, община Кърджали, с площ 567 кв.м.... 2. Незастроен УПИ VI-115, кв.19 по ПУП
Прочетете повече

  26 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№468/22.05.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.06.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  26 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №467/22.05.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.06.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  28 Ноември 2019
Заповед за отмяна на търг
Прочетете повече

  28 Ноември 2019
Заповед за отмяна на търг
Прочетете повече

  27 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1481/26.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.12.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  27 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1480/26.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.12.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  07 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1428/5.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.12.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  05 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1411/4.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.12.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  05 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1408/4.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 03.12.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Костино, Община Кърджали, с полезна площ 20,00 кв.м., и с начална месечна наемна цена в размер на 14.00 лв.,
Прочетете повече

  04 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1405/1.11.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.12.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  31 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1390/30.10.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.11.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  30 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 1385/30.10.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.11.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  30 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1386/30.10.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.11.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  29 Октомври 2019
Публичен търг с тайно наддаване на 20.11.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Рани лист, Община Кърджали, с полезна площ 20,00 кв.м., и с начална месечна наемна цена в размер на 14.00 лв., без ДДС. Начало на търга 09.30 часа.
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1235/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1236/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1237/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1238/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1239 /20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  24 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1240/20.09.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.10.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  08 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1010 от 05.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 13.09.2019 г. в Община Кър-джали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ-19, кв.9 по ПУП на с.Кобиляне, Община Кърджали, отреден за жилищно
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1026 от 06.08.2019год ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.50.94 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 32 на землище, с. Опълченско, Община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1025 от 06.08.2019год ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1336 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр.Кърджали, община
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign