Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси

Конкурси


  29 Април 2024
ОБЯВЛЕНИЕ: Община Кърджали обявява конкурс „Спортувай, танцувай, пътешествай за здраве, настроение и забавление”
Прочетете повече

  17 Април 2024
ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  17 Април 2024
ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ В ОИЦ – ГР. КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  09 Април 2024
ФОРМУЛЯРИ ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКС”, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ООС”, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в сектор „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дир. „ХДСП", ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Отдел: „ГРАОН” и СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ.
Прочетете повече

  29 Март 2024
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Експерт „Комуникация, информация и логистика“ в Областен информационен център в гр. Кърджали – гр. Кърджали
Прочетете повече

  29 Март 2024
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Кърджали
Прочетете повече

  29 Март 2024
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Кърджали
Прочетете повече

  29 Март 2024
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Кърджали
Прочетете повече

  25 Март 2024
ПРОТОКОЛИ ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКС”, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ООС”, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в сектор „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дир. „ХДСП", ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Отдел: „ГРАОН” и СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ.
Прочетете повече

  08 Март 2024
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ”, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ИКС”, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ООС”, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в сектор „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дир. „ХДСП", ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Отдел: „ГРАОН” и СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ.
Прочетете повече

  14 Февруари 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността Разносвач по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“...
Прочетете повече

  14 Февруари 2024
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността РАЗНОСВАЧ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“...
Прочетете повече

  05 Февруари 2024
ЗАПОВЕД: Прекратявам обявения със Заповед № 22/08.01.2024 г. на Кмета на община Кърджали конкурс за заемане на длъжността "директор" на общинска детска градина - 4 /четири/ работни места, както следва: 1. Детска градина „Райна Княгиня" гр. Кърджали - 1 /едно/ работно място; 2. Детска градина „Максим Горки" гр. Кърджали - 1 /едно/ работно място; 3. Детска градина „Мир" гр. Кърджали -1 /едно/ работно
Прочетете повече

  11 Януари 2024
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯBЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали, при следните условия:
Прочетете повече

  11 Януари 2024
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯBЯВА КОНКУРС За избор на Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – гр.Кърджали, при следните условия:
Прочетете повече

  09 Януари 2024
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС 1. За заемане на длъжността "директор" на общинска детска градина - 4 /четири/ работни места , както следва: 1. Детска градина „Райна Княгиня” гр. Кърджали - 1 /едно/ работно място; 2. Детска градина „Максим Горки” гр. Кърджали - 1 /едно/ работно място; 3. Детска градина „Мир” гр. Кърджали -1 /едно/ работно място; 4.
Прочетете повече

  18 Юли 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АРСО”
Прочетете повече

  30 Юни 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКТОР „ПРАВЕН”
Прочетете повече

  30 Юни 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „АРСО”
Прочетете повече

  30 Юни 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК СЕКТОР „СОКЗ”
Прочетете повече

  30 Юни 2023
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „КР”
Прочетете повече

  22 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши юрисконсулт в сектор „ПРАВЕН”, отдел „АПИО”, обявен със Заповед №614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник сектор „СОКЗ” в отдел „ФСО”, обявен със Заповед №614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник отдел „Кадастър и регулация” в дирекция „АСУТ”, обявен със Заповед №614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „АРСО”, дирекция „АСУТ”, обявен със Заповед №614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали.
Прочетете повече

  20 Юни 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник отдел „АРСО” в дирекция „АСУТ”, обявен със Заповед №605/30.05.2023г. на кмета на община Кърджали
Прочетете повече

  05 Юни 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Старши юрисконсулт в отдел "Правен"
Прочетете повече

  05 Юни 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Старши експерт в отдел "АРСО"
Прочетете повече

  05 Юни 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 614/ 05.06.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Началник сектор „Счетоводство, образование, култура и здравеопазване”
Прочетете повече

  05 Юни 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 614/05.06.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А КОНКУРСИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Началник отдел „Кадастър и регулация”
Прочетете повече

  31 Май 2023
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители от 2019г. и във връзка със Заповед № 605/30.05.2023г. на кмета на община Кърджали О Б Я В Я В АМ КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: Началник отдел „АРСО”
Прочетете повече

  30 Декември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжността психолог по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  18 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжносттите: месдицински специалист, личен ассистент и шофьор по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Прочетете повече

  18 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите : медицински специалист и рехабилитатор по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  17 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: медицински специалист и рехабилитатор по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  17 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжносттите : медицински специалист, личен асистент и шофьор по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»“, по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен
Прочетете повече

  04 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжността трудотерапевт по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  04 Ноември 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите : медицински специалист и психолог по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността : трудотерапевт по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»“, по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: медицински специалисти и психолог по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: медицински специалисти и псдихолог по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  12 Октомври 2022
На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 1142 от 26.08.2022 г. на Кмета на Община Кърджали ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Прочетете повече

  30 Август 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите: хигиенист и шофьор по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  29 Август 2022
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите : трудотерапевт, арттерапевт, консултант – юридическа подкрепа и хигиенист по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  25 Август 2022
Списък на допуснати и не допуснати кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование
Прочетете повече

  05 Август 2022
Окончателен протокол за резултати от проведен конкурс за длъжностите:директор, социален работник, психолог, трудотерапевт и хигиенист по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Прочетете повече

  22 Юли 2022
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ ОБЯВЯВА прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на подкрепящи социални
Прочетете повече

  22 Юли 2022
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“,Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания» - компонент 2, ОБЯВЯВА Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки
Прочетете повече

  22 Юли 2022
ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРС: На основание чл.90, чл.91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и във връзка с реализиране на Договор BG05M9OP001-2.019-0033-С01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства -
Прочетете повече

  19 Юли 2022
Община Кърджали обявява конкурс за заемане на длъжността: „Директор детска градина" -4 /четири/ работни места, както следва: 1. Детска градина „Райна Княгиня" гр. Кърджали, -1 /едно/ работно място; 2. Детска градина „ Максим Горки" гр. Кърджали, -1 /едно/ работно място; 3. Детска градина „Мир" гр. Кърджали-1 /едно/ работно място; 4. Детска градина „Чайка" гр. Кърджали-1 /едно/
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign