Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси

Конкурси


  19 Август 2013
ОБЯВА ЗА КОНКУРС: От 26 август 2013 г. до 25 септември 2013 г., в Информационния център на община Кърджали, ще се приемат заявления от кандидати, желаещи да заемат длъжността „директор” и „социален работник” в социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”
Прочетете повече

  31 Януари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: Началник сектор “Бюджет , приходи и счетоводно обслужване “
Прочетете повече

  12 Декември 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Директор на дирекция „Местни приходи„
Прочетете повече

  18 Юли 2011
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане на обществена поръчка: "Превоз на ученици и учители в Община Кърджали"
Прочетете повече

  03 Май 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Провеждане на публично оповестен конкурс За придобиване от Община Кърджали на имот – частна собственост, за изграждане на нова детска градина в гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”.
Прочетете повече

  21 Януари 2011
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени общинска и областна транспортни схеми, квоти на Община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  10 Септември 2009
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП за продажба на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговски дружества, представляващ „Стоматологичен кабинет в жил.бл.№3, вх. В, ет. 0, кв. „Възрожденци”, гр. Кърджали,..
Прочетете повече

  14 Юни 2007
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП за продажба на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговски дружества представляващ Бирария със сервизни помещения на първи етаж в жилищен блок “Ракета”, бул. “България” 85,гр. Кърджали
Прочетете повече

  13 Юни 2007
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА : Публично оповестен конкурс на 18.07.2007г. от 10.00 часа в стая 409 на Общината за продажба на общински недвижим имот, представляващ: Застроен УПИ /парцел/ VІІ, кв.40 по ПУП на кв.”Веселчане” гр.Кърджали
Прочетете повече

  04 Май 2007
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП за продажба на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговски дружества представляващ Амбулатория за индивидуална първична доболнична помощ със застроена площ 54,76 кв.м., находящ се на втори етаж от триетажна сграда на ул.”Републиканска” №10, гр.Кърджали
Прочетете повече2018 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали