Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 21 Ноември 2017

Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Кърджали, както следва:

1.Социален работник /на пълен работен ден/ Една длъжност /1/ - За изнесено работно място в гр. Ардино
2.Социален работник /на непълен работен ден – 4 часа/ Една длъжност /1/ - За изнесено работно място в гр. Крумовград

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление
Бланки за кандидатстване


 Прочитания: 1843 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign