Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 16 Януари 2018

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЯВЯВА

конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”, в съответствие с ПМС №37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обява
Заповед
Заявление
Декларация
Проекто-договор


 Прочитания: 1883 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign