Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 29 Май 2018

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава за  обществено  обсъждане   на проект  за Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  и одобряване на задание за подробен устройствен план на УПИ IV-448,451,457, УПИ V-452,457, УПИ VI-453,454, УПИ VIII-455,457 и УПИ IX-447,450 в кв.223 по плана на „Стара градска част” на гр.Кърджали

Дата на провеждане на общественото обсъждане  29.06.2018г.

/ петък /от 17.00 часа.

Място на провеждане - в заседателната зала на Община Кърджали №303.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обяснителна записка
Изменение на ОУП


 Прочитания: 1107 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign