Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 23 Юли 2018

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати от проведени конкурси за следните длъжности: Главен експерт в сектор "Бюджет, счетоводство и човешки ресурси", Главен експерт в дирекция "Местни приходи", Главен експерт в отдел "Стопанска дейност, управление и разпореждане с общински поземлен фонд", Началник отдел „Архитектура и регистър на строителните обекти” и Началник отдел „Кадастър и регулация”.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: главен експерт сектор „БСЧР”
Списък за за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: главен експерт в дирекция „Местни приходи”
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: главен експерт в отдел “СДРОПФ”
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: началник отдел “АРСО”
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: началник отдел “КиР”


 Прочитания: 2102 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign