Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 18 Декември 2017

ОБЯВА

Управителният съвет на  „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНУ-КАЯК - ПЕРПЕРИКОН” със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, кв.Възрожденци бл. 97, вх.А, ап.14 (ф.д. №9/2013 г. на Кърджалийски окръжен съд) на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общото събрание/ОС/, което ще се проведе на 19.01.2018 г. от 17.00 часа до 18.00 часа в гр.Кърджали, кв.Възрожденци бл. 97, вх.А, ап.14, при следния

Дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността й през 2017 г.

2. Приемане на доклад и годишен финансов отчет на Контролния съвет за 2017 г.

3. Прочит на заявлението и отчетa за 2017 г. както и съпътстващата документация до постоянната комисия на Общински съвет - Кърджали за финансово подпомагане, съгласно Наредба за финансиране дейностите на спортните клубове на Община Кърджали за 2018 г.

4. Приемане на годишен план, програма, график и спортен календар за 2018 год.

При липса на кворум общото събрание /ОС/ се отлага за 17.30 часа на същата дата и място, при същия дневен ред.

Очаквам Вашият отговор на тел. 0888991422 или е-мейл:  andreydimitrov@abv.bg

Председател на УС на „СККК-ПЕРПЕРИКОН” - Андрей Димитров, 18.12.2017 г.


 Прочитания: 706 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign