Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 20 Юни 2018

ОБЯВА

Управителният съвет на  „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНУ-КАЯК - ПЕРПЕРИКОН” със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, кв.Възрожденци бл. 97, вх.А, ап.14(ф.д. №9/2013 г. на Кърджалийски окръжен съд) на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общото събрание/ОС/, което ще се проведе на 20.07.2018 г. от 17.30 часа до 18.30 часа в гр.Кърджали, кв.Възрожденци бл. 97, вх.А, ап.14, при следния

 Дневен ред:

  1. Освобождаване и приемане на нови членове.
  2. Избор на Управителен съвет
  3. Избор на Контролен съвет
  4. Избор на Председател на СККК- ПЕРПЕРИКОН
  5. Избор на секретар-протоколист/протоколчик на СККК- ПЕРПЕРИКОН

При липса на кворум общото събрание /ОС/ се отлага за 18.00 часа на същата дата и място, при същия дневен ред.

Очаквам Вашият отговор на тел. 0888991422 или е-мейл:  andreydimitrov@abv.bg

Председател на УС на „СККК-ПЕРПЕРИКОН” - Андрей Димитров, 20.06.2018 г.


 Прочитания: 756 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign