Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 23 Декември 2020

ИНФОРМАЦИЯ

Община Кърджали подписа договор за изпълнение на проект „Обществена трапезария-Кърджали” по Целева програма „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „Социална закрила”  към МТСП по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане.

Финансирането от страна на Фонд „Социална закрила” е в размер на 79 680,00лв.

Проектът ще се изпълнява в периода от 04.01.2021г. до 31.12.2021г.

Обществената трапезария е социална услуга предоставяна в общността, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами. Потребители на социалната услуга, могат да бъдат лица, които попадат в някои от следните целеви групи:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни деца и лица;
  • Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

 

            Топлия обяд ще се приготвя в Домашен социален патронаж –Кърджали и ще се предоставя през работните дни от месеца, пакетирана в индивидуални кофички за еднократна употреба. Топлия обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Заявления-декларации  от кандидат-потребители се приемат от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в Домашен социален патронаж–Кърджали, гр.Кърджали, ул.„Миньорска“№1, ет.3, стая 314

Телефон за допълнителна информация - 0361/ 6 45 42 -  Домашен социален патронаж – Кърджали

Подадените заявления-декларации се разглеждат от Комисия определена със Заповед на Кмета на Община Кърджали, в която е включен представител на Дирекция „Социално подпомагане”-Кърджали. Комисията изготвя протоколи от заседанията си и списъци на одобрените лица.

ПРИЛОЖЕНИE:
Заявление


 Прочитания: 225 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign