Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 29 Януари 2021

Заключителна пресконференция по проект
 BG05M9OP001-2.101-0082-С01
 „ПОДКРЕПА И ГРИЖА  ЗА  ХОРАТА В  ОБЩИНА  КЪРЖДАЛИ ”

ПРИЛОЖЕНИE:
Информация


 Прочитания: 135 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign