Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 11 Юни 2021

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.10,ал.3 от Наредбата за реда за ползването на спортни обекти, собственост на Община Кърджали и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Кърджали

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА, ЧЕ ИМА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СЛЕДНИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ:

 

Видове обекти

Местонахождение

Площ

1.

Борцов салон, находящ се в с.Стремци, общ.Кърджали, ведно с прилежащ терен от 16 922 кв. м , съставляващ поземлен имот с идентификатор 69852.54.1./стар номер №054011/ с начин на трайно ползване: спортен терен по КВС на с.Стремци

с.Стремци, общ. Кърджали

342 кв.м.

2.

Тенис корт, находящ се в  СК„Арпезос”,ул. „Републиканска” гр.Кърджали

ул.„Републиканска” гр.Кърджали

1 944 кв.м.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ –  11.07.2021 г.


 Прочитания: 380 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign