Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 09 Септември 2021

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията         „ АРИЕТЕ ГАЛЕРИЯ ” ООД съобщава за обществено обсъждане  на проект: ”Изменение на Общ устройствен план на град Кърджали  в частта за УПИ І в кв.53 с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 по плана на ”ЦГЧ”, град Кърджали

Дата на провеждане на общественото обсъждане - 07.10.2021г.

/ Четвъртък / от 10.00 часа.

Място на провеждане – ул.” Екзарх Йосиф ” № 2 в заседателната зала

ПРИЛОЖЕНИE:
ПРИЛОЖЕНИЕ


 Прочитания: 219 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign