Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 23 Март 2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Кърджали обявява Решение №48  от 18.02.2022 г. постановено по Адм.дело №331/2021 г. по описа на Административен съд - Кърджали

………………………………………………………………………………………………..

Водим от горното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Административен съд Кърджали

Р Е Ш И:        

ОТМЕНЯ  разпоредбите на чл.20; чл.21; чл.64, ал.1, чл.65, ал.1 , в частта “подпомаган от председателския съвет“ и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г., приет с Решение №11/04.12.2019 г. на Общински съвет –Кърджали.

ОСЪЖДА Общински съвет – Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура-Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

…………………………………………………………………………………….

 Публикувано на 23.03.2022 г.


 Прочитания: 719 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign