Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 12 Април 2022

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.04.2022 година  от 10.00 ч. в  Бизнесинкубатора  Община Кърджали   организира  начална  пресконференция по проект Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен  договор за предоставяне  на  безвъзмездна   финансова  помощ BG05M9OP001-2.062-0009-С01 от 12.01.2022 г. който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“,  на  която   ще  бъдат представени целите, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.


 Прочитания: 366 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign