Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 12 Април 2022

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.04.2022 година  от 11.00 ч. в  Бизнесинкубатора  Община Кърджали   организира  начална  пресконференция проект  „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки   множествени  увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали», Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0010-С01  от  02.12.2021 г. който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061  „Подкрепа  за  лицата  с  увреждания» - компонент 2,  на  която   ще  бъдат представени целите, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.


 Прочитания: 374 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign