Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 01 Юни 2022

ИНФОРМАЦИЯ

Община Кърджали подписа договор с Фонд „Социална закрила”, за изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в община Кърджали“,  по Целева програма  за „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“, финансирана от фонд „Социална закрила“.

Проектът ще се изпълнява в периода от 16.05.2022г. до 30.11.2022г.

Общият бюджет на проекта е в размер на 35 856,32 лв. с ДДС, от които  32 270,69 с ДДС  финансиране от ФСЗ  и 3 585,63 лв. с ДДС съфинансиране от Община Кърджали.

 

Основна цел на проекта е подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж-Кърджали и Обществена трапезария, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане и повишаване качеството на предоставяната социална услуга.

            Специфични цели:

1. Създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на качествени услуги на потребителите.

2. Подобряване на производствената среда и технологичния процес за приготвяне на безопасни храни в съответствие с нормативните изисквания.

3.Постигане на по-добра рентабилност и ефективност при приготвяне на храната, повишаване качеството на храната и намаляване на нейната себестойност.

4. Икономия на ел. енергия чрез закупуване и използване на съвременно и енергоспестяващо оборудване.

5. Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд на персонала приготвящ храната за потребителите.

6. Повишаване удовлетвореността на целевата група ползваща услугите свързани с приготвянето и доставката на храна.

 

В резултат от реализиране на проекта се очаква да се постигнат следните резултати:

  1. Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж-Кърджали и Обществена трапезария, чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане и повишаване на качеството на предоставяната социална услуга,.
  2. Закупуване на ново оборудване и обзавеждане за подобряване на производствената среда и технологичния процес за приготвяне на безопасни храни в съответствие с нормативните изисквания.
  3. Постигане на по-добра рентабилност и ефективност при приготвяне на храната, повишаване качеството на храната и намаляване на нейната себестойност.
  4. Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд на персонала приготвящ храната за потребителите.
  5. Повишаване удовлетвореността на целевата група ползваща услугите свързани с приготвянето и доставката на храна.

 

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма  за „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“


 Прочитания: 304 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign