Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 24 Януари 2023

ИНФОРМАЦИЯ

На 12.01.2023г. Община Кърджали подписа договор за съвместно дейност с Фонд „Социална закрила”, за изпълнение на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж-Кърджали“, по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”.

Проектът ще се изпълнява в периода от 12.01.2023г. до 08.12.2023г.

Общият бюджет на проекта е в размер на 45 000,00 лв. с ДДС, от които  33 750,00 с ДДС  финансиране от ФСЗ  и 11 250,00 лв. с ДДС съфинансиране от Община Кърджали.

Основна цел на проекта е повишаване качеството на предоставяните социални услуги от Домашен социален патронаж-Кърджали, чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до домовете на потребителите на услугата.

Специфични цели:

1. Създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на качествени услуги на потребителите.

2. Подновяване автопарка  на ДСП чрез закупуване на  нов автомобил за разнос на храна за потребителите на услугата.

3. Подобряване на работната среда и повишаване мотивацията на обслужващия персонал.

4. Осигуряване на по-сигурна, бърза и навременна доставка на храна по домовете на потребителите.

6. Повишаване удовлетвореността на целевата група ползваща услугите свързани с приготвянето и доставката на храна.

В резултат от изпълнение на проекта ще се закупи нов автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, ще се подобри работната среда и повиши мотивацията на обслужващия персонал и ще се осигури по-сигурна, бърза и навременна доставка на храна по домовете на потребителите на услугата.

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”


 Прочитания: 299 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign