Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 08 Септември 2023

ПОКАНА-СЪОБЩЕНИЕ

          

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 14.09.2023 г., четвъртък, от 10.00 часа, на адрес: гр. Кърджали, ул. "Отец Паисий", № 12, сграда на "Бизнес-инкубатора", в Заседателната зала на първи етаж, ще се проведе Кръгла маса „Обществото и различните – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи“, организирана от Фондация „Младежки център Кръг – Арт движение Кръг“ в качеството й на партньор на Бенефициента - Oбщина Кърджали по интегриран проект „Шанс – Интегриран подход за социално приобщаване“, съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024 от 01.02.2022 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“2014-2020 - съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за конкретни бенефициенти BG05M9OP001-2.056„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“.

            На Кръглата маса ще бъдат представени резултатите от проведеното анкетно проучване, изготвеният анализ и доклад, както и добри практики от региона, свързани с устойчива интеграция на уязвими групи.  Участниците в кръглата маса ще споделят своя опит и ще разискват възможностите за сътрудничество и партньорство за подобряване качеството на живот на уязвимите групи и успешната интеграция на етническите малцинства.

            Ръководството на  Oбщина Кърджали, екипът за организация и управление на проекта и „Фондация „Младежки център Кръг – Арт движение Кръг“ канят за участие в Кръглата маса всички заинтересовани лица и организации, асоциираните партньори по проекта, медии и граждани.

                                                            
С  уважение,
Екипът на Фондация 
„Младежки център Кръг – Арт движение Кръг

 

www.eufunds.bg

Проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване", ДПБФП с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 Прочитания: 163 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign