Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 18 Септември 2023

 

Операция: BG05M9OP001-2.056 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2

                                                                    

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали - в качеството си на Бенефициент  и

ОУ „Св. Климент Охридски“ – в качеството си на Партньор

по проект„ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване” ,

ДБФП BG05M9OP001-2.056-0024-2014BG05M2OP001, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

            имат  удоволствието да Ви поканят на кръгла маса по проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване”, във връзка с изпълнението на Дейност № 5 „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“.

            Събитието ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда), от 13.30 ч., на адрес: гр.Кърджали, ул.„Отец Паисий”, № 12, сграда на Бизнесинкубатор, Заседателна зала на първи етаж.

                                               Ще се радваме на Вашето присъствие!

Екип за организация и управление на  проекта  и представители на Партньора

 

www.eufunds.bg

Проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване", ДПБФП с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024-2014BG05M2OP001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 Прочитания: 176 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign