Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 21 Ноември 2023

ИНФОРМАЦИЯ

Община Кърджали приключи изпълнението на договор № РД04-31/12.01.2023г.,  проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж-Кърджали“, по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”, финансирана от фонд „Социална закрила“.

Срокът за изпълнение на проекта съгласно подписания договор за съвместна дейност е от 12.01.2023г. до 08.12.2023г.

Общият бюджет на изпълненият проект е в размер на 42 000,00 лв. с ДДС, от които  31 150,00 с ДДС  финансиране от ФСЗ  и 10 500,00 лв. с ДДС съфинансиране от Община Кърджали.

Основна цел на проекта беше повишаване качеството на предоставяните социални услуги от Домашен социален патронаж-Кърджали, чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до домовете на потребителите на услугата.

Чрез изпълнение на проекта се постигнаха следните резултати:

1. Създаде се подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на качествени услуги на потребителите.

2. Поднови се автопарка  на ДСП-Кърджали чрез закупуване на  нов автомобил за разнос на храна за потребителите на услугата.

3. Подобри се работната среда и повиши мотивацията на обслужващия персонал.

4. Осигури се по-сигурна, бърза и навременна доставка на храна по домовете на потребителите.

6. Повиши се удовлетвореността на целевата група ползваща услугите свързани с приготвянето и доставката на храна.

Със закупуването на специализирания лекотоварен автомобил за разнасяне на храна се постигна оптимизиране на графика за разнос на храна за потребителите на услугата, във вече обхванатите в мрежата на социалната услуга населени места, в съчетание с покриване изискванията на РЗИ за специализирана техника за разнос на храна, отговарящи на изискванията по HACCP за превоз на храни и хранителни продукти.

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”


 Прочитания: 131 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign