Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 29 Ноември 2023

ИНФОРМАЦИЯ

Община Кърджали приключи изпълнението на проект „Осигуряване на достъпна среда за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”, по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ финансиран от Фонд „Социална закрила”,.

Проектът се изпълнява в периода от 27.04.2023г. до 30.11.2023 г.

Общият бюджет на изпълненият проект е в размер на 60 604,80 лв. с ДДС, от които  45 453,60 лв. с ДДС  финансиране от ФСЗ  и 15 151,20 лв. с ДДС съфинансиране от Община Кърджали.

Основна цел на проекта беше осигуряване на достъпна среда до помещенията за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”, чрез изграждане на стълбищна платформа и стълбищна рампа и повишаване качеството на предоставяната социална услуга.

            В резултат от реализиране на проекта:

  • се създаде подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на качествени услуги на потребителите;
  • осигуриха се условия за равен достъп до предоставяните социални услуги в съответствие с нормативните изисквания;
  • осигуриха се условия за свободен достъп на хора с увреждания до предоставяните социални услуги чрез изграждане на достъпна архитектурна среда;
  • повиши се качеството на предоставяните социални услуги в Община Кърджали;
  • повиши се удовлетвореността на лицата със зрителни увреждания ползващи предоставяните социални услуги в центъра
  • осигури се възможност за предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.

 

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.


 Прочитания: 99 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign