Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 06 Февруари 2024

С П И С Ъ К

 

      На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  служител   /диспечер/  по проект „Грижа в  дома в  Община  Кърджали“, финансиран по  административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура   №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома» с  Министерството на труда и социалната политика.

 

 Конкурсната комисия, назначена със Заповед  №  29 от 09.01.2024 г.

на Кмета на Община Кърджали, реши:

 

 I. Допуска до етап – събеседване следните кандидати за длъжността  служител  (диспечер)

 

 

  1. Шехрин  Джевдет Нури
  2. Невин Емин Кадир
  3. Нуршен Реджеб Билял
  4. Айсун Мехмед Сюлейман
  5. Николина Димитрова  Димитрова
  6. Шерифе Басри Ахмед

 

 

     Всички  кандидати   са  допуснати   до етап  събеседване.

 

      Кандидатите  трябва  да се явят на  интервю на  07.02.2024 г.  от  9.00 ч.  в стая 608 , в сградата на Общинска администрация.

       Резултатите от интервюто на кандидатите   ще бъдат обявени на  07.02.2024  г.

                         

                                                       Председател на

                                                       Конкурсната комисия: ………/П/………….

                                                                                                    /Ш.Сюлейман/

 

 

06.02.2024 г

 


 Прочитания: 169 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign