Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 07 Февруари 2024

ОКОНЧАТЕЛЕН   ПРОТОКОЛ

 

        За  резултатите  от проведен конкурс за длъжността служител   /диспечер/, по проект „Грижа в  дома в  Община  Кърджали“, финансиран по  административен договор BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура   №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома»  с Министерството на труда и социалната политика.

  

   След проведеното интервю на 07.02.2024 г. от Конкурсната комисия, назначена със Заповед  №  29 от 09.01.2024 г. на Кмета на Община Кърджали, класирането е следното:

 

           СЛУЖИТЕЛ /ДИСПЕЧЕР/

 

            ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

Общ бр. точки

1.

Шерифе Басри Адем

25

            

  РЕЗЕРВИ:

1

Николина Димитрова Димитрова

24

2

 Нуршен Реджеб Билял

23

3

Шехрин  Джевдет Нури

22

4

Невин Емин Кадир

21

5

Айсун Мехмед Сюлейман

20

        

 

    Класиралият се кандидат  за:  служител  /диспечер/ ще бъде поканен за

     подписване на трудов договор.

 

                                                                Председател  на

                                                       Конкурсната  комисия: ………/П/………

                                                                                                    /Ш.Сюлейман/

Дата: 07.02.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 236 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign