Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 14 Февруари 2024

СПИСЪК

На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал  за предоставяне  на услугата „Грижа в дома“ за длъжността РАЗНОСВАЧ по проект „Грижа в  дома в  Община  Кърджали“, финансиран по  административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура   BG05SFPR002-2.001 «Грижа в  дома» с Министерството на труда и социалната политика.

Конкурсната комисия, назначена със Заповед   №  30 от 09.01.2024  г. на Кмета на Община Кърджали, реши:

I. Допуска до етап – събеседване следните  кандидати  по позиция  Разносвач:

Кандидат за   разносвач :

 

  1. Юсуф  Сеид  Бекир
  2. Сениха  Раим Мустафа  

     

След разглеждане на документите, комисията РЕШИ:

Допуснатите  кандидати  за  разносвач  трябва  да се  явят  на  интервю на  14.02.2024  г.

Резултатите от интервюто  ще бъдат обявени на официалния сайт на община Кърджали на  14.02.2024  г.

 

                                                                       Зам. председател на

                                                                       Конкурсната  комисия: ……/П/…………

                                                                                                                     /П.Ахмед/

 

 


 Прочитания: 249 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign