Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 14 Февруари 2024

ОКОНЧАТЕЛЕН   ПРОТОКОЛ

За  резултатите  от проведен конкурс  за   персонал  за предоставяне  на услугата „Грижа в дома“  за  длъжността Разносвач по проект „Грижа в  дома в  Община  Кърджали“, финансиран по  административен договор BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура   №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома»  с Министерството на труда и социалната политика.

 След проведеното интервю на   14.02.2024  г.  от Конкурсната комисия, назначена със Заповед  №  30 от 09.01.2024 г. на Кмета на Община Кърджали, класирането е следното:

 

 РАЗНОСВАЧ:

1

2

4

5

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

ОДОБРЕН/ НЕОДОБРЕН/ РЕЗЕРВЕН

ЗАБЕЛЕЖКА

1.

Юсуф Сеид Бекир

Одобрен

 

2.

Сениха Раим Мустафа

Одобрена

 

   

 

 

Класиралите   сe    кандидати за  предоставяне  на   услугата „Грижа в дома“  -   разносвачи   ще бъдат  поканени  за подписване на  договор.

 

 

                                                                                      Зам.председател на

                                                                                Конкурсната комисия: ……/П/……….

                                                                                                                           / П. Ахмед/

 

     Дата: 14.02.2024 г.                                                     


 Прочитания: 391 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign