Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 19 Февруари 2024

С П И С Ъ К

 

      На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността   координатор за  управление  на  услугата,   по проект „Грижа в  дома в  Община  Кърджали“, финансиран по  административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура   №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома» с  Министерството на труда и социалната политика.

 

 Конкурсната комисия, назначена със Заповед  №  29 от 09.01.2024 г.

на Кмета на Община Кърджали, реши:

 

 I. Допуска до етап – събеседване следните кандидати за длъжността   координатор:

 

 

  1. Шехрин  Джевдет Нури
  2. Нелина  Рафаилова  Алексиева
  3. Емине Мюмюн Юсеин - Вели
  4. Назифе  Мустафа  Кадир

 

     

 

      Кандидатите  трябва  да се явят на  интервю на   20.02.2024 г.  от  10.00 ч.  в стая 608 , в сградата на Общинска администрация.

       Резултатите от интервюто на кандидатите   ще бъдат обявени на   20.02.2024  г.

                         

                                                       Председател на

                                                       Конкурсната комисия: ………/П/………….

                                                                                                    /Ш.Сюлейман/

 

 

19.02.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 149 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign